Architektura úspěšného e‑shopu

Naposled upraveno: 4. květen 2020
SEO pro e-commerce

Úvod

U podnikání na internetu má zásadní roli web a stejně tak důležitá je jeho optimalizace.

Svět internetového podnikání je nelítostný. Spousta odvětví je přeplněná. Každý se chce umísťovat na první pozici v Googlu a udělá pro to cokoliv. Pokud se dopustíte chyby, můžete ztratit celé týdny nebo i měsíce práce, které vám trvalo dostat se na současnou pozici. Než se na ni vyšplháte zpátky, ostatní na tom budou profitovat. To si zkrátka nemůžete dovolit.

Ať už rozjíždíte nový byznys nebo už máte zajetou a prosperující firmu, tento seznam SEO faktorů, které je třeba hlídat, vám pomůže předběhnout vaši konkurenci. Seznam je obecný. Nezáleží tedy na tom, jestli používáte Magento, WooCommerce, Shopify nebo nějakou jinou platformu, následující rady jsou aplikovatelné pro všechny.

Nenechávejte SEO na poslední chvíli: pokud se začnete starat o SEO až po spuštění webu, může z toho vzniknout dost nepodařený slepenec.

Výběr klíčových slov

Dříve, než se budeme zabývat strukturou webu a jeho technickými aspekty, zaměříme se na klíčová slova, která vaše cílové publikum používá, když hledá produkty, které nabízíte. Tato klíčová slova jsou základem celé vaší SEO strategie. Musíte si na jejich výběru dát záležet. Celá následující sekce, architektura webu, vychází ze seznamu klíčových slov.

Jde o to najít výrazy:

 • které jsou relevantní pro vaše cílové publikum
 • které jsou skutečně vyhledávané
 • na které máte reálnou šanci dobře se umístit
 • které mají obchodní potenciál

Abych vám ukázal, jak správně vybírat klíčová slova, vytvořil jsem podrobný návod. Podle něj si můžete vytvořit seznam výrazů, na které se pak zaměříte. Znovu zdůrazňuji, že klíčová slova jsou základem optimalizace.

Osvědčený postup:
Zaměřte se pouze na klíčová slova, na která se reálně můžete umístit. Možná máte ambice už od začátku mířit na velmi konkurenční výrazy, to se vám ale nejspíš nepodaří. Musíte stát nohama pevně na zemi a dobře zvážit své možnosti.

Rozvržení klíčových slov

Nyní máte seznam slibných klíčových slov, na která se chcete dobře umísťovat ve vyhledávačích. Ale co dál? V první řadě musíte mít stránky, na kterých tato slova použijete. Nejdříve přiřadíte jednotlivé výrazy konkrétním stránkám a pak budete muset vymyslet, jak je tam začleníte. Měly by se objevit v těle dokumentu a v odkazech.

Krok 1: rozvržení klíčových slov na jednotlivé stránky

Jako příklad nám poslouží výrazy z článku o hledání klíčových slov:

Rozvržení klíčových slov na jednotlivé stránky

Vytvořte novou tabulku s následujícími sloupci:

Teď začne samotný proces rozvržení klíčových slov. Nejdřív vyplňte sloupce URL, 1. klíčové slovo a 2. klíčové slovo.

Osvědčené postupy:

 • Výrazy s podobným významem použijte na stejné stránce. Například: “televizor” a “TV”.
 • Nesnažte se stránku přeplnit klíčovými slovy. Dvě jsou obvykle maximum.
 • V podadresářích by se měly nacházet související stránky: “40palcová samsung led tv”, “42palcová samsung led tv” a “46palcová samsung led tv”.
 • Velmi konkurenční klíčová slova byste měli umístit na ty nejsilnější stránky svého webu, jako je domovská stránka nebo stránky kategorií. Například “televizor” je velmi konkurenční slovo. Umístěte ho na domovskou stránku, protože tam máte největší šanci získat na toto slovo dobrou pozici ve vyhledávačích.

Brzy se začne rýsovat struktura vašeho webu. V průběhu tohoto procesu také zjistíte, že jste na některá klíčová slova zapomněli. Například: na seznamu máte “smart tv samsung”, ale chybí vám “smart tv”. Přidejte toto slovo na seznam a doplňte ho do tabulky, kterou jste před chvílí vytvořili. Možná zjistíte, že lidé často hledají kombinace různých velikostí a typů určité značky televizorů. Můžete z toho vyvodit, že tytéž kombinace budou nejspíš hledat i pro jiné značky.

Krok 2: použití klíčových slov na jednotlivých stránkách

Klíčová slova je třeba začlenit do těla dokumentu a do odkazů.

HTML

Nyní je třeba vymyslet klíčová slova pro název stránky, meta description, H1 a H2 nadpisy.

Osvědčené postupy:

 • Použijte klíčová slova na začátku názvu stránky, H1 a H2 nadpisů.
 • Pokud se vám klíčová slova nehodí do názvu stránky ani do nadpisů, nedávejte je tam. Vždy vybírejte to, co bude lepší pro vaše návštěvníky.
 • Pokud máte na stránce více H2 nadpisů, není třeba používat klíčová slova úplně ve všech.
 • Vždy, když vymýšlíte názvy stránek, meta description nebo nadpisy, myslete na své návštěvníky. Co upoutá jejich pozornost nebo je přiměje k nákupu? Může to být cena, čas doručení nebo nějaké doporučení.

Jakmile budete hotoví, vaše tabulka bude vypadat zhruba takto:

Seznam klíčových slov

Tip: pro názvy stránek, meta description i nadpisy můžete používat automaticky vygenerovaný text. Ujistěte se však, že ho můžete manuálně změnit. Dobrá šablona vám může posloužit v 90% případů, zbylých 10% však budete muset upravit.

Příklad šablony pro název stránky:
$názevProduktu - Koupíte online v $názevSpolečnosti

Příklad šablony pro meta description:

Sháníte $názevProduktu? V $názevSpolečnosti za pouhých $cenaProduktu. Při objednání do 21:00, doručíme následující den.

V on-page optimalizaci hraje důležitou roli také správné nastavení obrázků, o tom si ale něco povíme později.

Vlastní obsah

U e-shopů se vlastní obsah obvykle nachází nad nebo/a pod jednotlivými produkty. Tento text říká vyhledávačům, co se na stránce nachází, stejně jako jestli je stránka jedinečná a měly by ji indexovat. Bez něj by měly problém poznat, jestli je stránka pro daná klíčová slova skutečně relevantní.

Tady je příklad vlastního obsahu na stránce: Amazon’s Plasma TV:

Amazon's Plasma TV

Amazon umístil text až pod produkty, protože nechtěli vytlačit obrázky do spodní části stránky. Naopak, chtěli využít jak text, tak obrázky na maximum. Uživatelé se okamžitě dostanou k vyhledávaným produktům a vyhledávače získají potřebný kontext (jde o správně provedenou optimalizaci).

Přidejte obsah na všechny stránky, které chcete dobře umístit ve vyhledávačích. Stůjte nohama na zemi a používejte pravidlo 80/20. Nejdřív přidejte obsah na nejdůležitější stránky. Mezi ně obvykle patří domovská stránka, stránky kategorií a podkategorií a stránky hlavních produktů. Jakmile je to hotovo, přidejte obsah na ostatní stránky.

Osvědčené postupy:

 • Obsah každé stránky by měl být jedinečný a mít alespoň 200 slov.
 • Pokud to nejde přirozeně, nesnažte se používat přesná klíčová slova.
 • Nabídněte návštěvníkům kvalitní obsah. Vysvětlete, jaké zboží nabízíte, jaké má výhody a co by o něm měli vědět.
 • Nebojte se skloňovat klíčová slova ani používat jednotné a množné číslo.
 • Používejte také související klíčová slova a odkazy na užitečné zdroje.

Odkazy

Odkazy mají z hlediska optimalizace zásadní význam. Protože hlavní menu, spodní menu i drobečková navigace obsahují odkazy, tyto mají také velký význam.

Více si o tom povíme v následující sekci - Architektura webu. Pro tuto chvíli je ale důležité:

 • Použijte klíčová slova jako text odkazů v navigaci. Snažte se používat přesná klíčová slova. Ale i tady platí: pokud to nejde, nedělejte to násilím. Srozumitelnost je důležitější než SEO.
 • Snažte se, aby odkazy v navigaci vedly na zásadní a relevantní stránky. Z domovské stránky odkazujte na stránky kategorií. Z kategorií na podkategorie. Pokud spolu některé kategorie souvisí, měly by na sebe také vzájemně odkazovat.

Architektura webu

Architektura webu je o tom, jak rozložíte obsah na jednotlivé stránky, jaký obsah zvolíte a jak se k němu uživatelé dostanou. Nachází se na průsečíku UX a SEO. Dobře navržený web je tedy důležitý jak pro uživatele, tak pro vyhledávače.

Běžná architektura webu zahrnuje:

 • Sitemapy poskytující vizuální přehled jednotlivých sekcí a stránek na webu a jejich hierarchii;
 • Wireframy a mockupy poskytující schematický plán rozložení stránky;
 • Inventář obsahu - obvykle ve formě tabulek. Obsahuje nejdůležitější informace klíčových stránek webu (například cíl stránky, její název, krátký popis, její místo ve struktuře webu,…).

Občas nemusíte ztrácet čas detailním zpracováním všech těchto částí. Vždy je ale důležité o nich alespoň přemýšlet. Jsou to základy vašeho komerčního webu. Musí být tedy kvalitní a musí brát v úvahu možné budoucí rozšíření webu.

Přemýšlejte o následujících aspektech a máte z 90% vyhráno.

Když jste pracovali na rozvržení klíčových slov, přemýšleli jste o navigaci z hlediska SEO. Nyní se na ni zaměříme z pohledu uživatelů.

Popište všechny stránky, které chcete do navigace zahrnout, a vytvořte jejich hierarchii.

Mějte přitom na paměti:

 • Stránky, které spolu souvisejí, by měly zůstat pohromadě
 • Pro označení každé stránky použijte důležitá klíčová slova, která dávají smysl i z pohledu uživatelů.

Definujte obsah každé z následijících sekcí:

 • Hlavní navigace
 • Boční navigace
 • Navigace v zápatí
 • Drobečková navigace

Šablony stránek

Vytvořte šablony pro různé stránky. Může se stát, že budete potřebovat odlišné šablony pro produktové kategorie nebo pro specifické vstupní stránky. Tady jsou základní šablony, které z hlediska SEO potřebuje každý e-shop:

 • Domovská stránka
 • Stránky pro produktové kategorie
 • Produktové stránky
 • Běžné stránky

Stránky

Pro každou stránku vytvořte seznam obsahující následující informace:

 • Název
 • Použitelná šablona
 • Krátký popis
 • URL
 • Nadřazená stránka
 • Relevantní klíčová slova (viz výběr a rozvržení klíčových slov)
 • Název stránky (viz výběr a rozvržení klíčových slov)
 • Meta description (viz výběr a rozvržení klíčových slov)
 • Nadpisy (viz výběr a rozvržení klíčových slov)
 • Speciální odkazy (odkazy na doplňkové produkty, na dražší verze produktů)
 • Link relations (například link rel="canonical", rel="prev" a rel="next")
 • Indexovatelnost: ano/ne

U e-shopů obsahujících velké množství produktů není možné definovat předchozí vlastnosti pro každou kategorii a každý produkt zvlášť. Cílem je spíše pochopit celý proces a zamyslet se nad ním. Pak dost možná dokážete vytvořit šablonu, kterou budete moct aplikovat na mnoho kategorií a stránek naráz.

Doporučuji stanovit tyto vlastnosti alespoň pro vaše nejdůležitější produktové kategorie a stránky.

Názvy produktů

Vybírejte názvy produktů moudře. Ideálně by se měly shodovat nebo se alespoň hodně podobat tomu, co uživatelé zadávají při vyhledávání vašich produktů.

Optimalizace obrázků

Optimalizace produktových obrázků pro e-shopy by měla být samozřejmostí. Správně optimalizované obrázky mohou výrazně zvýšit návštěvnost i konverze.

Osvědčené postupy:
Stejně jako jste použili důležitá klíčová slova v obsahu, použijte je i v následujícím seznamu jednotlivých prvků obrázků:

 • Název souboru (nazev-produktu.jpg)
 • Atribut alt (“název produktu”)
 • Atribut title (“název produktu”)
 • Caption (“Krátký popisek pod obrázkem”)

Obecně platí, že byste pro každé zařízení měli nabídnout odlišnou velikost obrázku (pro desktop tedy obrázky ve vysokém rozlišení, méně kvalitní rozlišení pro mobilní telefony).

Přečtete si také další naše články určené pro eshopy:

ContentKing Academy Content Team
Steven van Vessum
Steven van Vessum

Steven je CCO společnosti ContentKing. To znamená, že se stará o všechno spojené se zákazníky a inbound marketingem. Takže je přesně tam, kde chce být. Baví ho zlepšovat pozice webů ve vyhledávačích a rád mluví o inbound marketingu.

Vojtech Zach
Vojtech Zach

Vojtěch se v ContentKingu stará o zákaznickou podporu a lokalizaci. Právě on vám rád odpoví na všechny otázky, když se nás rozhodnete kontaktovat. A protože je vystudovaný překladatel, kromě dělání radosti našim uživatelům ho baví také překonávat výzvy spojené s lokalizací naší aplikace.

Ondrej Koraba
Ondrej Koraba

Ondřej má v ContentKingu na starosti obsahový marketing. Psaní je jeho denním chlebem, a v zajišťování neustálého přísunu čerstvého obsahu na náš web se tedy přímo vyžívá.

Získejte zkušební verzi na 14 dní zdarma

Začněte během 20 vteřin

Vložte platnou doménu, prosím (www.priklad.cz).
 • Platební karta není potřeba
 • Není třeba žádná instalace
 • Bez závazků