Hledání klíčových slov

Naposled upraveno: 31. srpen 2020
Content & SEO Processes
Hledání klíčových slov ve zkratce

Určitě chcete, aby se váš web ve vyhledávačích dobře umisťoval na relevantní klíčová slova. Která klíčová slova to ale jsou? Která slova byste měli zvolit a co ovlivňuje tento výběr? Měli byste zvolit taková slova, která:

 • Jsou relevantní pro vaši cílovou skupinu
 • Mají reálnou šanci na umístění
 • Mají nějaký obchodní potenciál
 • Jsou vyhledávaná

Po přečtení tohoto článku byste měli být schopni sami efektivně vyhledat takováto klíčová slova. Je to prvním krokem k tomu, abyste je pak mohli použít na svém webu. Druhým krokem je použít je na správných stránkách. Výsledkem pak bude strategie klíčových slov, kterou si přiblížíme v dalším článku.

Klíčová slova, kombinace klíčových slov a vyhledávané výrazy

Než budeme pokračovat, objasníme si používanou terminologii. Vyhledávaný dotaz je buď samostatné slovo nebo kombinace více slov zadaných do vyhledávače. Klíčová slova jsou součástí vašeho obsahu.

Proces hledání klíčových slov

Proces hledání klíčových slov má šest kroků:

 1. Brainstorming
 2. Vytvoření seznamu klíčových slov, na která se aktuálně umisťujete
 3. Vytvoření seznamu klíčových slov, na která se ještě neumisťujete
 4. Sloučení těchto dvou seznamů do jednoho
 5. Získání informací o vyhledávanosti jednotlivých klíčových slov
 6. Rozšíření seznamu o konkrétní a detailní klíčová slova (long tail klíčová slova)

Pro snadnější pochopení si to pojďme ukázat na příkladu. Představte si, že provozujete e-shop, na kterém prodáváte špičkové televizory. Obchod je v pořádku, ale přejete si během jednoho roku zdvojnásobit zisky. Zvýšení přirozené návštěvnosti vašeho webu vám v tom může zásadně pomoci.

Krok 1: Brainstorming

V prvním kroku procesu hledání klíčových slov se zaměřte na tyto otázky:

 • Na která klíčová slova byste se měli umisťovat?
 • Co dělá váš obchod jedinečným?
 • Kdo je vaše cílová skupina?
 • Kdo jsou vaši konkurenti?

Na která klíčová slova byste se měli umisťovat?

Sepište si všechna klíčová slova, na která by se měl váš web umisťovat. Používejte spíše obecná klíčová slova, k těm specifickým se dostaneme v dalších krocích.

Co dělá váš obchod jedinečným?

Sepište si vše, co odlišuje váš obchod od ostatních - co přiměje potenciální zákazníky dát vám přednost před konkurencí? Dozvíte se tak také více o vaší cílové skupině (viz níže). Vaši jedinečnost je třeba také využít ve strategii klíčových slov.

Kdo je vaše cílová skupina?

Kdo je vaše cílová skupina? Zkuste vytvořit imaginární profil vašeho typického zákazníka, tzv. personu. Jeho popis by měl zahrnovat: věk, povolání, životní cíle, finanční situaci, důvody k nákupu nebo k výběru služby, atd.

Kdo jsou vaši konkurenti?

Zamyslete se, kdo jsou vaši konkurenti. Udělejte si jejich seznam. Nyní se vraťte k seznamu klíčových slov, který jste vytvořili na začátku tohoto kroku a zadejte je do vašeho oblíbeného vyhledávače. Podívejte se, jaké stránky se vám zobrazí. Připište tyto stránky na seznam vašich konkurentů. Málokdy se stane, že vám vyhledávače zobrazí přesně ty samé stránky, které jste si původně napsali na seznam.

Krok 2: Vytvořte seznam klíčových slov, na která se aktuálně umisťujete

Klíčová slova, na která se aktuálně umisťujete

Pro zjištění, na která klíčová slova se v současnosti umisťujete v organickém vyhledávání, můžete použít Google Search Console nebo Bing nástroje pro správce webů.

Google Search Console
Google Search Console, dříve Google Webmaster Tools, je aplikace, kterou Google používá k poskytování informací o webových stránkách jejich majitelům. Pokud optimalizujete webové stránky a Google patří k zásadním vyhledávačům na vašem cílovém trhu, měli byste Google Search Console používat.

Postup pro nalezení klíčových slov, na která se umisťujete v organickém vyhledávání Googlu:

 1. Přihlaste se do Google Search Console
 2. Vyberte webovou stránku (pokud jste ještě neudělali ověření vlastnictví webu, udělejte to nyní)
 3. Jděte na „Návštěvnost z vyhledávání” > „Analýza vyhledávání”
 4. Nastavte tento výpis tak, aby vám zobrazil klíčová slova za posledních 90 dnů
 5. Klikněte na tlačítko „Stáhnout” v levém dolním rohu.

Bing nástroje pro správce webů
Bing nástroje pro správce webů jsou ekvivalentem Google Search Console. Bing tento nástroj používá k poskytování informací o webových stránkách jejich majitelům. Pokud Bing patří k zásadním vyhledávačům na vašem cílovém trhu, měli byste také používat Bing nástroje pro správce webů.

Postup pro vyexportování klíčových slov, na která se umisťujete v organických výsledcích Bingu:

 1. Přihlaste se do Bing nástroje pro správce webů
 2. Vyberte web (pokud jste ještě neudělali ověření vlastnictví webu, udělejte to nyní).
 3. Jděte na „Sestavy a data” > „Vyhledávání klíčových slov”
 4. Nastavte tento výpis tak, aby vám zobrazil klíčová slova za posledních 180 dnů
 5. Klikněte na tlačítko „EXPORTOVAT” v levém horním rohu.

SEMrush
SEMrush je online marketingový nástroj, se kterým můžete analyzovat své konkurenty. Můžete zjistit, na jaká klíčová slova a na jakých pozicích se umisťují a také pro která klíčová slova používají placenou reklamu. SEMrush počítá tzv. vizibilitu. Jde o metriku, která říká, jak dominantní postavení má daný web na internetu.

Abyste se ujistili, že máte v organickém vyhledávání maximální vizibilitu, ověřte si to:

 1. Přihlaste se do SEMrush
 2. Zvolte „Organic Research” pro typ reportu a vyplňte jméno své domény
 3. Pomocí vlaječky nahoře vyberte správný trh
 4. Klikněte na tlačítko „Export” na pravé straně pod grafem vizibility.

Ačkoliv je SEMrush placený, některá data poskytuje zdarma a také nabízí bezplatnou zkušební dobu na vyzkoušení nástroje.

Klíčová slova použitá v placeném vyhledávání

Pokud už máte pro Google nebo pro Bing nějakou aktivní placenou kampaň, určitě tato data používejte. Poskytnou vám důležitý přehled o tom, která klíčová slova fungují, jaké kombinace klíčových slov lidé používají, atd.

Postup pro vyexportování klíčových slov z Google AdWords:

 1. Přihlaste se do Google AdWords
 2. Zvolte účet
 3. Klikněte na „Klíčová slova”
 4. V pravém horním rohu nastavte výpis tak, aby vám zobrazoval údaje pro „Celkové období”. Ujistěte se, že výpis obsahuje údaje o CTR a konverzích.

Klíčová slova v anchor textu odkazů na vaši stránku

Text, který lidé používají pro odkaz na stránku, je důležitým ukazatelem jak pro uživatele, tak pro vyhledávače, o čem daná stránka je. Takovýto text se nazývá anchor text. V následujícím ukázkovém odkazu je anchor text „Služba na monitoring obsahu”.

Ukázkový odkaz: Služba na monitoring obsahu

S pomocí Google Search Console, Bing nastrojů pro správce webu a dalších aplikací nabízejících informace o odkazech, jako je například Majestic.com nebo Ahrefs.com můžete zjistit, jaký anchor text lidé používají, když odkazují na váš web. Každý nástroj má svůj vlastní způsob, jak tyto informace získat, takže se jednotlivé informace liší podle nástroje. Pro získání uceleného přehledu je dobré kombinovat více nástrojů.

Google Search Console
Postup pro vyexportování anchor textů, které Google našel v odkazech pro váš web:

 1. Přihlaste se do Google Search Console
 2. Vyberte web
 3. Jděte na „Návštěvnost z vyhledávání” > „Odkazy na vaše stránky”
 4. Klikněte na odkaz „Další »” v sekci „Jak jsou vaše data propojena”
 5. Klikněte na tlačítko „Stáhnout tuto tabulku” vlevo dole.

Bing nástroje pro správce webů
Postup pro vyexportování anchor textů, které Bing našel v odkazech pro váš web:

 1. Přihlaste se do Bing nástrojů pro správce webů
 2. Vyberte web
 3. Jděte na „Sestavy a data” > „Příchozí odkazy”
 4. Nastavte tento výpis tak, aby vám zobrazil odkazy za posledních 180 dnů
 5. Klikněte na tlačítko „EXPORTOVAT VŠE” pod grafem.

Majestic
Majestic je služba poskytující informace o prolinkování webů: které stránky na web odkazují, jaký anchor text pro odkaz použily, atd.

Postup pro vyexportování anchor textů, které Majestic našel v odkazech pro váš web:

 1. Jděte na webové stránky Majestic (není třeba být přihlášen)
 2. Vyplňte jméno své domény
 3. Klikněte na „Anchor Text”
 4. Klikněte na tlačítko „Export data” vpravo nad tabulkou výsledků.

Ačkoliv je Majestic placený nástroj, určitá data poskytuje zdarma a také nabízí bezplatnou zkušební dobu pro otestování nástroje.

Ahrefs
Ahrefs a Majestic jsou konkurenti. Ahrefs také nabízí informace o prolinkování webů.
Postup pro vyexportování anchor textů, které Ahrefs našel v odkazech pro váš web:

 1. Jděte na webové stránky Ahrefs Site Explorer
 2. Vyplňte jméno své domény
 3. Klikněte na „Anchors”
 4. Klikněte na tlačítko „Export” vpravo nad tabulkou výsledků.

Ačkoliv je Ahrefs placený nástroj, nabízí zdarma zkušební verzi.

Klíčová slova použitá na vašem webu

Pokud máte na svém webu možnost vyhledávání, měli byste sledovat, jaké požadavky vaši návštěvníci zadávají. Tyto informace můžete snadno poslat do Google Analytics pomocí Vyhledávání na webu. Občas tam objevíte skutečný klenot.

Krok 3: Vytvořte seznam klíčových slov, na která se prozatím neumisťujete

Analýza konkurence

Možná si to neuvědomujete, ale analýza webů vaší konkurence je skvělým způsobem, jak objevit zajímavá klíčová slova. Použijte k tomu seznam svých konkurentů, který jste vytvořili v 1. kroku.

U každého ze svých konkurentů můžete analyzovat klíčová slova, na která se umisťují v organickém i placeném vyhledávání Googlu. Také můžete analyzovat anchor texty použité v odkazech na jejich webové stránky. Co funguje u nich, může fungovat i u vás.

Vizibilita v organických výsledcích vyhledávání
Postup pro zjištění vizibility v organických výsledcích:

 1. Přihlaste se do SEMrush
 2. Zvolte „Organic Research” pro typ reportu a vyplňte jméno své domény
 3. Pomocí vlaječky nahoře vyberte správný trh
 4. Klikněte na tlačítko „Export” na pravé straně pod grafem vizibility.

Vizibilita v placených výsledcích vyhledávání
Postup pro zjištění vizibility v placených výsledcích:

 1. Vyberte „Advertising Research” pro typ reportu a vyplňte jméno své domény
 2. Pomocí vlaječky nahoře vyberte správný trh
 3. Klikněte na tlačítko „Export” na pravé straně pod grafem vizibility.

Analýza anchor textů
Můžete analyzovat anchor texty použité v odkazech na webové stránky vašich konkurentů. K tomu se vám bude hodit Majestic a Ahrefs. Postupujte stejně, jako už jsme popsali výše. Nakonec vyexportujte všechna data.

Vygooglujte vyhledávané výrazy a získejte nové návrhy

Už jste objevili několik skvělých klíčových slov pro váš web. Nyní je zadejte do Googlu a Bingu a uvidíte jaké další návrhy vám vrátí. Všechny dobré návrhy připište na seznam.

Inspirace z Google AdWords Plánovače klíčových slov

Google AdWords je googlovská platforma pro správu reklamních kampaní. Oblíbenou funkcí pro získávání návrhů nových klíčových slov je Google AdWords Plánovač klíčových slov.

Google AdWords Plánovač klíčových slov

 1. Přihlaste se do Google AdWords
 2. Vyberte účet
 3. Na horní liště klikněte na „Nástroje” > „Plánovač klíčových slov”
 4. Zvolte „Hledání nových klíčových slov pomocí sousloví, webu nebo kategorie”
 5. Vyplňte pár klíčových slov, která se vám zdají slibná a nastavte cílení tak, aby odpovídalo vaší cílové skupině
 6. Klikněte na tlačítko „Získat návrhy”
 7. Zajímavá klíčová slova „přidejte do plánu”, abyste je později mohli snadno vyexportovat
 8. Až skončíte, pomocí tlačítka „Stáhnout” dole pod grafem vyexportujte všechna klíčová slova v plánu.

Krok 4: Slučete seznamy do jednoho

Z kroků 2 a 3 vám zůstaly dva velké seznamy klíčových slov. Některá z nich se můžou opakovat. Slučte tyto seznamy do jednoho, odstraňte duplicitní klíčová slova a taková, která nedávají smysl. Zbylá slova rozdělte do kategorií, aby se s nimi dalo snadněji pracovat.

Během této fáze hledání klíčových slov získáte první obrysy své strategie klíčových slov (tedy kterým stránkám přiřadit jednotlivá klíčová slova). Podrobně ji probereme v některém z dalších článků.

Sloučení všech klíčových slov do jediného seznamu

K vytvoření seznamu všech klíčových slov, která jste nashromáždili v předchozích dvou krocích, můžete použít Microsoft Excel, Open Office nebo Google Spreadsheets. Zdroj každého klíčového slova napište do samostatného sloupce. Bude se to hodit, až budete tvořit strategii klíčových slov a budete vybírat, která klíčová slova použijete na webu.

Každému sloupci dejte název a pro lepší přehled zmrazte první řádek. Názvy sloupců vám usnadní třídění klíčových slov. Až přidáte další sloupce, uvidíte, jak je to užitečné.

Vraťme se nyní k našemu příkladu s e-shopem prodávajícím špičkové televizory. Seznam klíčových slov pro tento obchod by mohl vypadat následovně:

sloučené seznamy klíčových slov

Odstraňte duplicitní klíčová slova

Odstraňte všechna duplicitní klíčová slova. V Microsoft Excelu je na to přímo funkce „Data” > „Odstranit duplicity” . V Open Office je také šikovné řešení a totéž platí pro Google Spreadsheets.

Odstraňte zbytečná klíčová slova

Projděte celý seznam klíčových slov a odstraňte z něj všechna slova, která jsou pro vaši cílovou skupinu nepodstatná: slova vztahující se k vašim konkurentům a taková, která se nehodí pro vaši cílovou skupinu. K tomu se vám může hodit brainstorming z 1. kroku.

Konkurenti
Například „amazon samsung led tv", „best buy samsung led tv" jsou klíčová slova vašich konkurentů. Jde o vyhledávací dotazy podle značky, na které zacílila vaše konkurence. Nemá příliš smysl, abyste na ně cílili také. Šance, že byste tímto způsobem něco prodali jsou dost malé, pokud tedy nemáte před svou konkurencí výrazný náskok.

Ne každé klíčové slovo je vhodné pro vaši cílovou skupinu
Vyhledávací dotaz jako „cheap samsung led tv" pro vás nebude vhodný. Uživatelé, kteří ho používají patří do cílové skupiny hledající levné televizory. Vzhledem k tomu, že vy prodáváte špičkové televizory, vaše cílová skupina takovýto dotaz nepoužije.

příklady výrazů, které vaše cílová skupina nepoužije

Roztřiďte klíčová slova do kategorií

V tuto chvíli váš seznam neobsahuje žádné duplicitní ani zbytečné výrazy. Dalším krokem je rozdělit klíčová slova do kategorií. V tuto chvíli nepotřebujete sloupec „Zdroj”, takže ho můžete skrýt (určitě ho ale neodstraňujte).

Nejdříve seřaďte klíčová slova podle abecedy. To celý proces urychlí. Pokud je váš seznam hodně obsáhlý, rozdělte jednotlivé kategorie na podkategorie.

Několik příkladů, jak stanovit jednotlivé kategorie:

 • Typ produktu
 • Značka
 • Rozměry
 • Barva
 • Odhodlání k nákupu
 • Místo
příklad kategorizace klíčových slov

Krok 5: Vyhledejte si informace o atraktivitě jednotlivých klíčových slov

Abyste byli schopni určit potenciál jednotlivých klíčových slov, potřebujete znát informace. Pro každé klíčové slovo tedy vyhledejte:

 • Měsíční objem vyhledávání
 • Konkurenci
 • Obchodní potenciál
 • Jaké výsledky se vám na toto klíčové slovo zobrazí.

Měsíční objem vyhledávání

Měsíční objem vyhledávání klíčového slova udává množství lidí, kteří daný výraz hledali za poslední měsíc. Ne všechna klíčová slova jsou stejná. Některá mohou mít 50 vyhledávání za měsíc, zatímco jiná stovky tisíc.

Konkurence
Konkurence udává, kolik lidí cílí na totéž klíčové slovo. Tento údaj vám poskytne například SEMrush. Najdete v něm také informace o měsíčním objemu vyhledávání.

Lidé si často vybírají klíčová slova podle vysokého měsíčního objemu vyhledávání. To má ovšem svou cenu, a tou je vysoká konkurence. Pro některá nepříliš vyhledávaná klíčová slova nástroje jako SEMrush neuvádí žádná data. To ale neznamená, že by tato slova byla zbytečná. I když nejsou příliš hledaná, můžou mít obrovský obchodní potenciál. Např. „led tv samsung 40 inch price").

SEMrush
Postup pro získání informací o objemu vyhledávání a konkurenci klíčových slov:

 1. Přihlaste se do SEMrush
 2. Zvolte „Keyword Difficulty” v sekci „Keyword Analytics”
 3. Pomocí vlaječky nahoře vyberte správný trh
 4. Vyplňte klíčová slova, u kterých chcete znát objem vyhledávání
 5. Klikněte na tlačítko „Export” v pravo dole pod tabulkou.

Google AdWords Plánovač klíčových slov
Postup pro získání informací o objemu vyhledávání klíčových slov:

 1. Přihlaste se do Google AdWords
 2. Zvolte účet
 3. Klikněte nahoře na „Nástroje” > „Plánovač klíčových slov”
 4. Zvolte možnost „Získání údajů o objemu vyhledávání a trendech”
 5. Vyplňte klíčová slova, u kterých chcete zjistit objem vyhledávání a nastavte cílení pro váš trh
 6. Klikněte na tlačítko „Získat údaje o objemu vyhledávání”
 7. Zajímavé návrhy klíčových slov přidejte do svého „plánu”, abyste je později mohli vyexportovat
 8. Jakmile skončíte, vyexportujte všechna klíčová slova z plánu pomocí tlačítka „Stáhnout” dole pod grafem.

Pár poznámek ohledně Google AdWords Plánovače klíčových slov:

 • Google AdWords Plánovač klíčových slov vám také poskytuje údaje o kunkurenci jednotlivých výrazů. V tomto případě jde ovšem o konkurenci pro placené výsledky. Nicméně pokud vám SEMrush neposkytne požadovaná data, Google AdWords vám dá také určitou představu.
 • Od začátku srpna 2016, Google AdWords poskytuje data o objemu vyhledávání, pouze pokud platíte dost peněz za kampaně Google AdWords.
 • Google AdWords vrací pro blízké výrazy stejné údaje o objemu vyhledávání (tedy pro ta klíčová slova, která Google považuje za podobná).
objem vyhledávání klíčových slov a jejich konkurence

Obchodní potenciál
U každého klíčového slova potřebujete znát jeho obchodní potenciál. Vezměte si například výrazy „television" a „led tv samsung 40 inch price". Koupí si u vás televizi spíše ten zákazník, který pro své vyhledávání zvolil první nebo druhý výraz?

Možná máte data i o míře konverze jednotlivých klíčových slov. Například z vašich současných SEO a Google AdWords kampaní. To je skvělý ukazatel pro určení obchodního potenciálu klíčových slov.

obchodní potenciál klíčových slov

Zastavte se na chvíli
Než se pustíte do průzkumu, jaké jsou výsledky vyhledávání pro vaše klíčová slova, na moment se zastavte. Do této chvíle jste určitě nashromáždili i klíčová slova, která pro vás nejsou příliš důležitá. Například taková, která mají velkou konkurenci a nízký obchodní potenciál nebo jsou málo vyhledávaná a zároveň mají i nízký obchodní potenciál. Nebo jste naopak objevili tisíce velmi vyhledávaných výrazů a potřebujete je nějak protřídit.

Průzkum výsledků, které se vám zobrazí na zadaná klíčová slova, může zabrat spoustu času. Než se do něj pustíte, vylučte ze seznamu výrazy, které stejně nepoužijete a ušetřete si tak čas v dalším kroku.

Jaké jsou výsledky vyhledávání
Vyhledávače se snaží porozumět zadaným požadavkům a poskytnout ty nejlepší odpovědi. Ty obvykle zahrnují reklamní weby, mapy, videa, obrázky, stránky na Wikipedii, Diagram znalostí, účty na sociálních sítích, atd.

Vezměme si například výraz „lady gaga" a zadejme ho do Googlu:

výsledky Googlu pro výraz lady gaga

Zobrazené výsledky obsahují:

 • Google Zprávy
 • Domovskou stránku Lady Gaga
 • Některé její poslední tweety
 • Její stránku na Wikipedii
 • Její stránku na Facebooku
 • Její stránku na Instagramu
 • Diagram znalostí (tabulka napravo)

Pokud jste měli v plánu použít toto klíčové slovo, doporučoval bych nedělat to. Zkuste raději najít jiný výraz, který nemá tak velkou konkurenci.

Občas může být stránka výsledků i kratší než obvykle. Tyto údaje je každopádně dobré znát, pokud vybíráte klíčová slova pro svůj web. Zvolte si své bojiště. Zobrazují se vám pro určitý výraz samá videa? V tom případě stojí za zvážení také použít video.

různé typy výsledků vyhledávání

Krok 6: Rozšiřte svůj seznam klíčových slov o konkrétnější výrazy

V tomto kroku byste měli nalézt slibná klíčová slova, která zároveň odpovídají požadavkům definovaným ve 4. kroku. Vyzkoušejte různé kombinace těchto klíčových slov. Obvykle objevíte spoustu výrazů, které nejsou příliš vyhledávané. Všechny tyto výrazy dohromady mají ovšem velký objem vyhledávání, srovnatelný s objemem pro individuální obecná klíčová slova. Nazývá se to long tail princip.

Příklad
Řekněme, že prodáváte 400 různých televizorů. Jejich uskladnění pro vás není problém a zároveň vás skoro nic nestojí. 20 nejoblíbenějších televizorů tvoří 50% všech zisků. Ostatní televizory sice nejsou jednotlivě tak oblíbené, ale dohromady vám přinesou stejný zisk jako těch 20 nejoblíbenějších. 380 tady představuje long tail výrazy. Na následujícím obrázku je 20 nejoblíbenějších televizorů znázorněno zelenou barvou a zbylých 380 žlutou.

long tail princip

K dispozici máte různé nástroje, které by se daly rozdělit do dvou skupin. Na ty, co:

 1. Vyžadují manuální kontrolu: klíčová slova musíte zadávat jednotlivě a není možné vyexportovat zajímavé výsledky.
 2. Umožňují kontrolu celých skupin: vstupní data sice musíte zadat ručně, ale nástroj vám vrátí celou skupiny klíčových slov.

Nástroje vyžadující manuální kontrolu
Tyto nástroje vyžadují manuální kontrolu:

 • Google Suggest
Google Suggest
 • Google Trends
Google Trends
 • Související výsledky na konci výsledkové stránky Googlu
související výsledky na konci výsledkové stránky Googlu

Nástroje podporující skupinová data
Tyto nástroje podporují kontrolu dat po skupinách:

 • UberSuggest, bezplazná služba využívající Google Suggest
 • Keyword.io
 • AnswerThePublic

Závěrečný krok: Utřiďte a rozšiřte seznam klíčových slov

Vaším úkolem v posledním kroku je utřídit a rozšířit seznam výrazů z 5. kroku:

 1. Zopakujte následující část 4. kroku: odstraňte duplicitní a zbytečné výrazy a zbylé výrazy roztřiďte do kategorií.
 2. Zopakujte 5. krok: vyhledejte údaje o atraktivitě jednotlivých klíčových slov.

Nyní jste připraveni na další krok - strategii klíčových slov. V této fázi budete rozhodovat, na které stránky umístíte jednotlivá klíčová slova. Nejspíš zjistíte, že váš seznam obsahuje více výrazů, než můžete použít. Znamená to, že před sebou máte další práci: napsat více textů a přidat nové produkty.

ContentKing Academy Content Team
Steven van Vessum
Steven van Vessum

Steven je CCO společnosti ContentKing. To znamená, že se stará o všechno spojené se zákazníky a inbound marketingem. Takže je přesně tam, kde chce být. Baví ho zlepšovat pozice webů ve vyhledávačích a rád mluví o inbound marketingu.

Vojtech Zach
Vojtech Zach

Vojtěch se v ContentKingu stará o zákaznickou podporu a lokalizaci. Právě on vám rád odpoví na všechny otázky, když se nás rozhodnete kontaktovat. A protože je vystudovaný překladatel, kromě dělání radosti našim uživatelům ho baví také překonávat výzvy spojené s lokalizací naší aplikace.

Ondrej Koraba
Ondrej Koraba

Ondřej má v ContentKingu na starosti obsahový marketing. Psaní je jeho denním chlebem, a v zajišťování neustálého přísunu čerstvého obsahu na náš web se tedy přímo vyžívá.

Získejte zkušební verzi na 14 dní zdarma

Začněte během 20 vteřin

Vložte platnou doménu, prosím (www.priklad.cz).
 • Platební karta není potřeba
 • Není třeba žádná instalace
 • Bez závazků