Meta description

Naposled upraveno: 31. srpen 2020
Základy SEO
Meta description ve zkratce

Meta description v jedné nebo dvou větách popisuje, o čem stránka je. Zobrazuje se ve výsledcích vyhledávání a pro výkonnost webu je to důležitý prvek.

Při vytváření meta description se držte následujících pravidel:

 • Délka meta description by se měla pohybovat mezi 430 a 920 pixely (to odpovídá zhruba 70 až 155 znakům).
 • Měla by být čtivá a obsahovat klíčová slova.
 • Každá indexovatelná stránka by měla mít jedinečný popisek.

Co je to meta description

Jde o popis stránky v jedné nebo dvou větách, který se zobrazuje ve výsledcích vyhledávání. Meta description hraje v marketingu ve vyhledávačích významnou roli a zaslouží si tedy vaši pozornost.

Vlastnosti meta description

Délka

Pokud jde o délku meta description, můžete se řídit těmito orientačními pravidly:

 • Maximální délka: 155 znaků nebo 920 pixelů
 • Minimální délka: 70 znaků nebo 430 pixelů

Google, Bing, Yahoo a DuckDuckGo obvykle tolerují ve většině zařízení i delší meta description. Přesto ani tyto délky nezaručují, že vyhledávače váš popis zobrazí. Konečné rozhodnutí je na nich.

Další vlastnosti ovlivňující kvalitu meta description

Kromě správné délky jsou důležité i následující vlastnosti:

 • Srozumitelnost
 • Relevantní klíčová slova
 • Informační přínos
 • Jedinečnost

Synonyma pro meta description

Kvůli svému významu v SEO se meta description někdy nazývá také “seo description”. Pro lepší přehlednost tady budeme ovšem používat pouze název meta description nebo popis stránky.

Jak vypadá meta description?

Pro domovskou stránku ContentKing Google zobrazuje následující meta description:

Meta description domovské stránky ContentKing na Googlu

Je umístěna v sekci <HEAD> a vypadá to takto:

<meta name="description" content="Get more visitors and increase conversions with ContentKing. Monitor your website and catch problems before search engines and visitors do. Try it today!" />

Jak napsat ideální meta description?

Vymyslet skvělý popis není vůbec snadné. Zaměříme se tedy na hlavní faktory, které rozhodují o tom, jestli bude vaše meta description skutečně skvělá:

 • Výborná srozumitelnost - i na tak malém prostoru je třeba dostat se k jádru věci.
 • Relevantní klíčová slova - pro každou stránku je třeba použít ta nejdůležitější klíčová slova.
 • Informační přínos - meta description by měla zmiňovat nějaký přínos nebo obsahovat jedinečný prodejní argument (USP).
 • Správná délka - měla by mít délku v rozmezí 70 až 155 znaků (430 - 920 pixelů).
 • Jedinečnost - každá meta description by se měla v rámci webu vyskytovat pouze jednou.

Než se dostaneme k detailům, podívejme se na pár příkladů.

Příklad: iPad 4 mini

Meta description na dotaz apple ipad 4:

Meta description pro dotaz: apple ipad 4
 • Srozumitelost: Apple evidentně přemýšlel o nejdůležitějších klíčových slovech a ty pak použil.
 • Relevantní klíčová slova: meta description odpovídá zadanému dotazu.
 • Informační přínos: je zahrnuta výzva k akci (CTA), a sice: “Buy online, or visit an Apple store today”.
 • Délka: délka je v pořádku. Meta description není příliš dlouhá ani příliš krátká.
 • Jedinečnost: v pořádku, tento popis se už nikde jinde nevyskytuje.

Příklad: Buy Nike Air Max

Dva výsledky pro dotaz buy nike air max:

Oficiální webové stránky Nike.com

Meta description oficiálních webových stránek Nike.com

Naše postřehy k této meta description:

 • Čitelnost: v pořádku.
 • Relevantí klíčová slova: odůvodněná, ale měla by zahrnovat i slovo ‘koupit’.
 • Informační přínos: ne moc dobrý. Tato meta description není moc zajímavá a nijak nepromlouvá k představivosti uživatelů.
 • Délka: jeden celý řádek zůstává nevyužitý.
 • Jedinečnost: v pořádku.

E-shop Footasylum.com

Meta description e-shopu Footasylum.com

Naše postřehy k této meta description:

 • Čitelnost: v pořádku.
 • Relevantní klíčová slova: v pořádku.
 • Informační přínos: velmi dobrý. Věta: “Nike Air Max trainers are one of the most iconic Nike trainers in Nike’s catalogue” promlouvá k představivosti uživatelů.
 • Délka: velmi dobrá.
 • Jedinečnost: v pořádku.

Footasylum.com nemá příliš dobrý název stránky, zato ale meta description zvolili rozhodně lépe než Nike.com.

Srozumitelnost

Stejně jako u názvu stránky i tady platí, že meta description by měla být psaná pro uživatele. Je to zásadní faktor rozhodující o tom, jestli na váš odkaz kliknou nebo ne.

Čeho je třeba se vyvarovat:

 • Meta description psané pouze VELKÝMI nebo malými písmeny. Používejte oba typy písma. Velká písmena by měla sloužit pro zdůraznění důležitých slov. Nezačínejte Ovšem Každé Slovo Velkým Písmenem;
 • Speciálních znaků jako jsou hvězdičky (), copyright (©), symbol pro registrovanou ochrannou známku (®) nebo pro ochrannou známku () atd. Vyhledávače je nemají rády, a mohou pak celou vaši meta description ignorovat;
 • Přehnaného používání interpunkčních znamének jako jsou tečky (.), čárky (,), pomlčky (-) a svislé čáry (|).

Relevantní klíčová slova

Každá stránka by měla mít relevantní meta description, která přiblíží její obsah. Vyhledávače obvykle ignorují nerelevantní popisy a nahrazují je vlastními. Abyste tomu zabránili, pokuste se vytvořit skutečně relevantní popis. K tomu je nezbytné znát nejdůležitější klíčová slova pro každou stránku. Pak můžete zkusit zadat tato klíčová slova do vyhledávačů a uvidíte, jestli vaši meta description používají nebo ne. Pokud ne, je třeba ji přepracovat.

Vyhledávače zvýrazňují v URL, názvu stránky a popisu zadaná klíčová slova. U jednotlivých vyhledávačů se to ovšem liší. Google zvýrazňuje klíčová slova pouze v URL a popisu, zatímco Bing je zvýrazňuje i v názvu stránky. Cílem je naznačit relevantnost mezi zadaným dotazem a výsledky. Proto je důležité v popisu používat ta nejdůležitější klíčová slova.

Neovlivňuje to sice přímo umístění vaší stránky, ale přesto to má zajímavý dopad: pokud uživatelé vidí ve výsledcích klíčová slova tučně, mají větší tendenci na tyto výsledky kliknout. To zvyšuje míru prokliku (CTR), která zase ovlivňuje umístění vaší stránky. Pro vyhledávače je vysoká míra prokliku signálem, že stránka odpovídá vyhledávacímu dotazu.

Nezapomeňte, že vyhledávače jsou občas dost neústupné. Bez ohledu na změny, které provedete, mohou vaši meta description vytrvale ignorovat. Pokud se to stane, čas od času ji změňte a pozorujte, jestli vyhledávače tyto změny zaznamenají.

Informační přínos

K tomu, aby se návštěvníci vašeho webu stali zákazníky, potřebují trochu povzbudit. Často je stačí jen vybídnout k nějaké akci. Na to se obvykle používají microcopy a tlačítka vybízející ke koupi produktu, poslání e-mailu nebo vyplnění telefonního čísla.

Je důležité, aby vaše meta description obsahovala nějakou výzvu k akci. Můžeme se vrátit k předchozímu příkladu s Apple iPad 4 mini: “Buy online, or visit an Apple store today”. Návštěvníci jsou vybízeni, aby si koupili iPad 4 buď online nebo za tímto účelem navštívili prodejnu. Dobrým příkladem výzvy k akci je taky: “Today”.

Důležité je návštěvníkovi také sdělit, proč by měl podniknout konkrétní akci. Apple to v našem příkladu zdůvodňuje tvrzením, že iPad mini 4 je dostupný ve stříbrné, zlaté nebo tmavě šedé barvě a že si můžete vybrat mezi různými úložnými kapacitami. Zmiňuje výhodu výběru.

Správná délka

Stejně jako u názvu stránky i pro meta description platí, že neexistuje ideální délka. Roli tu hrají stejné faktory: existují různé vyhledávače, různé operační systémy a různá zařízení. A i když vaše meta description není ani příliš dlouhá ani příliš krátká, stejně nemáte žádnou záruku, že ji vyhledávače zobrazí.

Nepanikařte, vzápětí si vysvětlíme, jak zvýšit její šanci na zobrazení ve výsledcích.

Znaky vs. Pixely

Bez ohledu na konkrétní vyhledávač, ve výsledcích vyhledávání je pro meta description určen vždy pouze omezený prostor. Bing, Yahoo a DuckDuckGo doporučují nepřekročit určitý počet znaků, Google naproti tomu udává tento údaj v množství pixelů. Pixely jsou totiž přesnější údaj než znaky. Je třeba vzít v úvahu, že znak jako třeba “P” zabírá mnohem víc místa než “I”.

Délka meta description v Googlu

Řádek ve výsledcích Googlu může mít maximální velikost 600 pixelů. Pro meta description jsou vyhrazeny dva řádky, takže teoreticky máte k dispozici 2 400 pixelů. Pokud vezmeme v úvahu tučná klíčová slova, fakt, že nás Google málokdy (pokud vůbec) nechá použít tuto maximální velikost, a připočteme k tomu nějakou rezervu, doporučujeme nepřekročit velikost 920 pixelů. To odpovídá přibližně 155 znakům.

Měli byste se také ujistit, že vaše meta description není příliš krátká. V takovém případě by ji Google mohl nahradit svou vlastní. Abyste se tomu vyhnuli, měli byste použít minimálně 70 znaků nebo 430
pixelů.

Shrnutí: velikost meta description v Googlu
 • Maximální velikost: 155 znaků nebo 920 pixelů
 • Minimální velikost: 70 znaků nebo 430 pixelů

Je dobré vědět, že verze Googlu pro tablety a mobily mají pro meta description vyhrazený větší prostor. Prozatím ale není možné nastavit popis pro každé zařízení zvlášť. Doporučujeme tedy řídit se maximální velikostí stanovenou pro počítače a zmenšit tak riziko, že nesplníte požadavky Googlu.

Bing, Yahoo a DuckDuckGo mají, pokud jde o meta description, pro všechna zařízení stejná pravidla.

Délka meta description v Bingu

Bing radí používat meta description o maximální délce 160 znaků. Náš vlastní průzkum ovšem ukázal, že Bing popisy o délce 160 a více znaků obvykle zkracuje, takže doporučujeme nepřesáhnout délku 155 znaků, pokud optimalizujete speciálně pro Bing.

Pokud jde o minimální délku, platí tady totéž co pro Google: meta description by měla mít alespoň 70 znaků.

Délka meta description v Yahoo

Yahoo neposkytuje ve své Help sekci mnoho rad ohledně minimální a maximální délky meta description. Náš vlastní průzkum ukázal, že maximální povolená velikost řádku ve výsledcích vyhledávání je 553 pixelů. Jelikož má meta description vyhrazeny dva řádky, odpovídá to přibližně 160 znakům. V praxi jsou ovšem zkracovány už popisy nad 150 znaků, takže doporučujeme raději tuto hranici nepřesáhnout.

Pokud jde o minimální délku, platí tady totéž co pro Google a Bing: meta description by měla mít alespoň 70 znaků.

Délka meta description v DuckDuckGo

Ačkoliv DuckDuckGo neposkytuje mnoho informací ohledně optimalizace stránek pro tento vyhledávač, náš průzkum ukázal, že pokud nepřesáhnete délku 155 znaků, mělo by být všechno v pořádku. Pokud jde o minimální délku, platí tady totéž co pro Google: meta description by měla mít alespoň 70 znaků.

Jedinečná meta description v rámci webu

Aby mohli uživatelé i vyhledávače rozlišovat mezi jednotlivými stránkami, je nezbytné, aby každá indexovatelná stránka měla svou vlastní meta description. Pokud se některý popis opakuje, uživatelé i vyhledávače si mohou myslet, že jde o duplicitní obsah. Pro vyhledávače je to signál pro vyloučení stránek z výsledků vyhledávání.

Proč byste měli používat meta description

Je to místo pro prezentaci vaší nabídky. Musíte být skvělí. Meta description hrají totiž zásadní roli v rozhodování uživatelů, kterou stránku navštíví.

Optimalizace pro vyhledávače

I když neexistuje přímá souvislost mezi dobrou pozicí ve výsledcích vyhledávání a kvalitou meta description, přesto tato hraje důležitou roli v optimalizaci pro vyhledávače:

 1. Meta description je zobrazena ve výsledcích vyhledávání a hraje důležitou roli v SEO.
 2. Vyhledávače měří množství uživatelů, kteří kliknou na váš odkaz mezi ostatními výsledky. Pokud na vaši stránku proudí přes vyhledávače hodně návštěvníků, vaše pozice se může po čase zlepšit.

Uživatelská zkušenost

Pokud jde o meta description, zájmy vyhledávačů i uživatelů jsou si velmi blízké. Jestliže má meta description úspěch u uživatelů, přirozeně se to pozitivně projeví i na výsledcích optimalizace.

Meta description významně ovlivňuje míru prokliku (CTR)

Meta description významně ovlivňuje míru prokliku (CTR - click-through-rate), tedy množství uživatelů, kteří kliknou na váš odkaz. Je to místo, kde prezentujete svou nabídku. Dalo by se srovnat s popisy u reklam v Google AdWords.

Pokud meta description chybí, je příliš dlouhá nebo příliš krátká, vyhledávače mohou použít svůj vlastní popis. Pro přilákání návštěvníků na vaši stránku to obvykle není ideální řešení.

Sociální média

K tomu, abyste přilákali návštěvíky přes sociální média, je nezbytné používat social media markup, jako je například Open Graph pro Facebook a Twitter Cards pro Twitter. Takový markup se používá k načtení informací jako je název stránky, popis a obrázky, které by měly být zobrazeny v sociálních médiích. Pečlivý výběr toho, co média zobrazí při sdílení vaší stránky, zvýší počet jejích návštěvníků.

Pokud social media markup chybí, jako nouzové řešení se obvykle použije meta description. Takže pokud nemůžete používat social media markup, pomůže vám alespoň skvělá meta description.

Kdo by nechtěl kliknout na následující odkaz, když si přečte jeho popis?

Příklad dobré meta description na sociálních sítích

Meta description pro PDF soubory

Vyhledávače se snaží indexovat celý web včetně PDF souborů. Když váš PDF soubor zobrazí ve výsledcích, měl by mít přitažlivou meta description. Rozhodně nechcete, aby se stalo toto:

Příklad meta description optimalizované pro PDF soubor

Nastavte meta description v Adobe Reader Pro

Následující pokyny vám pomůžou nastavit meta description v Adobe Reader Pro:

 1. Otevřete PDF soubor pomocí Adobe Reader Pro.
 2. Jděte do: Soubor > Vlastnosti.
 3. Najděte políčko Předmět a vložte do něj meta description.

Je dobré vědět, že neexistuje jednoduchý způsob, jak nastavit meta description na Mac OS. K tomu je potřeba použít další nástroje.

Často kladené otázky ohledně meta description

 1. Jak dlouhá by měla být moje meta description?
 2. Mohou speciální znaky v meta description zvýšit míru prokliku?
 3. Měl bych manuálně nastavovat všechny meta description?
 4. Když jsem upravil svou meta description, proč vyhledávače zobrazují stále tu starou?
 5. Mohou se vyhledávače rozhodnout použít meta description z DMOZ nebo Yahoo Directory?

1. Jak dlouhá by měla být moje meta description?

Žádná ideální délka neexistuje, ale obecně platí zhruba toto:

 • Maximální délka: 70 znaků nebo 430 pixelů
 • Minimální délka: 160 znaků nebo 920 pixelů

Google, Bing, Yahoo a DuckDuckGo obvykle tyto délky ve většině zařízení tolerují. To ale neznamená, že vyhledávače musí váš popis nutně zobrazit. Konečné rozhodnutí je na nich. Můžete tomu ale pomoci, pokud se budete řídit osvědčenými postupy pro psaní meta description.

2. Mohou speciální znaky v meta description zvýšit míru prokliku?

Existuje důvod, proč se tady speciální znaky moc nepoužívají: vyhledávače je nemají rády. Je vhodné se vyhnout přehnanému používání speciálních znaků, jako jsou hvězdičky (), copyright (©), symbol pro registrovanou ochrannou známku (®) nebo pro ochrannou známku () atd.

Také přehnané používání běžných speciálních znaků, jako jsou pomlčky (-), svislé čáry (|) nebo čárky (,), může způsobit, že se vyhledávače rozhodnou vaši meta description nezobrazit.

3. Měl bych manuálně nastavovat všechny meta description?

V ideálním světě by každá jednotlivá stránka vašeho webu měla mít manuálně vytvořenou meta description. Pro stostránkový web to není problém, ale pro komerční weby s tisíci stránek by to byla práce na plný úvazek. Výsledek takové snahy, namísto automatického vygenerování popisů, by byl navíc dost nejistý.

Manuálně vytvořte meta description jen tam, kde to má smysl. Je třeba určit, které stránky jsou pro vás nejdůležitější, a pro ty manuálně vytvořit popis. Kritéria při rozhodování jsou: potenciální zisk, potenciální přirozená návštěvnost, důležitost stránek pro váš web (domovská stránka, stránka kategorií produktů, hubpages atd.).

Meta description se obvykle automaticky generují pro produktové stránky a archiv blogu (kategorie, autor, tagy, datum) atd. Ujistěte se, že máte vytvořenou dobrou šablonu, která je v souladu s obecnými normami.

Pro tip:

Ve většině případů platí Paretův princip: 20% stránek zajišťuje 80% organické návštěvnosti.

4. Když jsem upravil svou meta description, proč vyhledávače zobrazují stále tu starou?

Je možné, že od té doby, co došlo ke změnám, vyhledávače ještě nenavštívily vaši stránku. Trvá to nějaký čas, než ji opět navštíví a změny zpracují.

Nemůžeme vám dát žádný přesný údaj, jak dlouho to bude trvat. Tato doba se může u každé stránky lišit. Stránky s velkou autoritou a stránky, na kterých často probíhají změny, bývají navštěvovány častěji než zřídka upravované stránky nebo stránky s malou autoritou. Vyhledávače mohou zaznamenat novou meta description během dvou minut, ale také to může trvat několik dnů nebo i více než týden.

5. Mohou se vyhledávače rozhodnout použít meta description z DMOZ nebo Yahoo Directory?

Ano, mohou. Yahoo a DMOZ adresáře jsou součástí jejich záložního plánu, pokud vaši meta description nepovažují za vhodnou. Pokud tomu chcete zabránit, vložte do sekce <HEAD> následující tagy:

<meta name="robots" content="noodp" /> a <meta name="robots" content="noydir" />
ContentKing Academy Content Team
Steven van Vessum
Steven van Vessum

Steven je CCO společnosti ContentKing. To znamená, že se stará o všechno spojené se zákazníky a inbound marketingem. Takže je přesně tam, kde chce být. Baví ho zlepšovat pozice webů ve vyhledávačích a rád mluví o inbound marketingu.

Vojtech Zach
Vojtech Zach

Vojtěch se v ContentKingu stará o zákaznickou podporu a lokalizaci. Právě on vám rád odpoví na všechny otázky, když se nás rozhodnete kontaktovat. A protože je vystudovaný překladatel, kromě dělání radosti našim uživatelům ho baví také překonávat výzvy spojené s lokalizací naší aplikace.

Ondrej Koraba
Ondrej Koraba

Ondřej má v ContentKingu na starosti obsahový marketing. Psaní je jeho denním chlebem, a v zajišťování neustálého přísunu čerstvého obsahu na náš web se tedy přímo vyžívá.

Získejte zkušební verzi na 14 dní zdarma

Začněte během 20 vteřin

Vložte platnou doménu, prosím (www.priklad.cz).
 • Platební karta není potřeba
 • Není třeba žádná instalace
 • Bez závazků