Jak úspěšně provést migraci webu: kompletní průvodce

Naposled upraveno: 31. srpen 2020
Content & SEO Processes

S migrací webu přijdeme do styku dříve či později všichni. V tomto článku se s vámi podělíme o náš postup při migracích webů krok po kroku a také o detailní checklist, který vám v budoucnu pomůže zvládnout migrace na první dobrou.

Co vše klasifikujeme jako migraci webu

Na začátek je důležité vymezit, co vše za migraci webu vlastně považujeme.

Migrace webu může mít mnoho podob: některé jsou drobné, jiné naopak obrovské.

Mezi ty nejběžnější druhy migrací patří:

 1. Změny URL adres: chcete například zkrátit své URL adresy pro lepší čitelnost, opravit nesprávné URL nebo odstranit rok ze slugu, aby daná URL adresa mohla sloužit také v budoucnu.
 2. Slučování obsahu: máte několik stránek o stejném tématu, které si navzájem škodí, a tak je chcete sloučit do jedné.
 3. Redesign webu: měníte celkový vzhled a atmosféru svého webu, což s sebou často nese také přidávání, změny či odstraňování obsahu.
 4. Změna architektury webu a/nebo struktury URL: na svůj web například přidáváte nové služby či produkty nebo nejste spokojeni se stávající informační architekturou, a chcete ji proto předělat.
 5. Přechod z HTTP na HTTPS: váš web bude běžet na zabezpečeném připojení, v důsledku čehož se změní všechny jeho URL adresy.
 6. Změna poskytovatele hostingu: když například nejste spokojeni s výkonem svého webu na stávajícím hostingu.
 7. Přechod na nový systém CMS: váš web se značně rozrostl, co se týče stránek, funkcionalit a návštěvníků, a potřebujete tak robustnější systém pro správu obsahu.
 8. Změna doménového jména: chcete si změnit doménové jméno.
 9. Sloučení webů: když například vaše firma kupuje jinou firmu a vy chcete její web zakomponovat do vašeho stávajícího webu. Nebo přecházíte z vícedoménové strategie na jednu doménu.

Proč mohou být migrace webů zrádné

Když provádíte změny na stránkách, které se umísťují ve vyhledávačích, zahráváte si s ohněm. Vždy je tu totiž možnost, že o své pozice vlivem těchto změn přijdete. Ano, slyšíte dobře: Neexistuje absolutně žádná záruka, že se vaše stránky budou po migraci umísťovat na stejných pozicích jako před ní.

A to je velmi děsivá myšlenka, která donutí i toho nejostřílenějšího SEO konzultanta vytasit své nejlepší zbraně.

Takto to vidí John Muellers:

John Mueller o migracích webů

Dobrou zprávou je, že když migraci provedete správně, můžete zajistit, že negativní dopad na pozice ve vyhledávačích bude minimální až nulový.

Jak úspěšně provést migraci webu

Migrace webů

Nejlepším způsobem, jak k migracím webů přistupovat, je zcela se jim vyhnout.

Neděláme si srandu, je to skutečně tak. Jak toho ale dosáhnout?

Při počáteční tvorbě webu je nutné se dlouze a důkladně zamyslet nad jeho architekturou. Pokud je pro vás toto téma novinkou, mrkněte na náš článek, který se architekturou webů zabývá.

A i když to již vypadá, že k migraci bude muset dojít, položte si otázku: „Stojí ta migrace skutečně za to?”

Kromě zjevných rizik v oblasti SEO způsobných změnou URL adres má migrace webu vliv také na vaše sociální sdílení. I ta musí projít migrací.

Nicméně vzhledem k tomu, že tento článek nejspíš čtete především proto, že chcete najít nejlepší postup pro vaši nadcházející migraci webu, naše další rada zní: provádějte změny po malých kouscích.

Veškeré změny, které na webu provedete, budou mít vliv na jeho pozice ve vyhledávačích. Rozdělení procesu migrace do několika fází tedy představuje chytrou strategii. V současné chvíli vám určitě lépe zní provést jen jeden velký třesk, který bude zahrnovat spuštění nové domény s novým designem i zcela novou SEO strategií.

Když ale dojde ke zhoršení vašich pozic, kde začnete s diagnózou problému?

Úspěšné migrace webů jsou dobře naplánované a provedené s vojenskou přesností.

Za dob našeho působení v agenturách jsme provedli desítky velkých migrací rozsáhlých webů a nyní jich zase spoustu pozorujeme na webech našich zákazníků, které ContentKing denně monitoruje. A ne vždy dopadnou dobře. Mají však štěstí, protože ContentKing díky monitorování v reálném čase dokáže rychle zaznamenat problémy, což našim zákazníkům umožňuje pohotově reagovat. Stále se však jedná o frustrující, časově náročnou a občas také zcela zbytečnou záležitost.

Toto upozornění zaslal ContentKing uživateli ihned potom, co se při migraci jeho webu něco pokazilo:

Stránky se po migraci webu staly neindexovatelnými

Pamatujte, prevence je lepší než lék: je mnohem jednodušší a levnější zajistit, že se při migraci nic nepokazí než se zotavit z chybně provedené migrace.

Nestíháte při migraci sledovat všechny změny?

S ContentKingem máte všechny změny na svém webu pevně pod palcem.

Vložte platnou doménu, prosím (www.priklad.cz).

Proč migrace webů selhávají

Migrace webů selhávají

Nepovedená migrace webu je zpravidla důsledkem jednoho (nebo více) z následujících:

 • Nedostatečné povědomí o rizicích migrace webu
 • Špatné plánování
 • Pochybný (nebo žádný) checklist pro provedení migrace
 • Nedostatek znalostí zainteresovaných stran

Možná se tedy ptáte: „Jak k tomu mám tedy přistoupit, aby migrace mého webu byla úspěšná?”

Inspiraci k nepodcenění rizik spojených s migrací webu jsme vám, doufáme, poskytli již v předchozích odstavcích.

V těch následujících se zaměříme na správné plánování a sestavení řádného checklistu pro migraci a také vám poskytneme informace k důležitým souvisejícím tématům, se kterými během migrace přijdete do styku.

Proces migrace webu

Proces migrace webu

Dle našich zkušeností se proces migrace webu skládá z následujících fází:

 1. Plánování
 2. Předběžná příprava
 3. Předběžné testování
 4. Spuštění migrace
 5. Následná kontrola
 6. Navazující úkony
 7. Monitoring
 8. Vyhodnocení úspěšnosti migrace webu

Fáze 1: Plánování

Plánování je základem úspěšné migrace. Vyhraďte si dostatečný čas na shromáždění potřebných prostředků na celý projekt migrace, sestavte solidní migrační checklist, vzdělávejte lidi ve svém týmu a zajistěte, aby znali možná rizika.

Fáze plánování začíná již v momentě, kdy o migraci webu poprvé diskutujete, i když je to pouhé střílení nápadů. Od tohoto okamžiku již musí být součástí procesu SEO experti.

Posuďte rozsah migrace.

Na začátek je důležité posoudit rozsah migrace: co se změní a na koho/co to bude mít dopad? Je totiž rozdíl, jestli pouze přesunete nějaký obsah v rámci webu, nebo provedete jeho kompletní redesign. První varianta je mnohem méně riziková a vyžaduje podstatně méně prostředků než varianta číslo dva.

Sestavte tým

Sestavte tým, jehož součástí budou všichni lidé, kterých se migrace webu dotýká. Mezi tyto lidi zpravidla patří: správci systému, vývojáři, designéři, copywriteři, projektoví manažeři, SEO konzultanti, právní oddělení a vedení. Naplánujte zahajovací schůzku, které se zúčastní všichni, abyste se naladili na stejnou vlnu.

Jasně určete, kdo bude celý proces migrace řídit (může to být SEO odborník, ale není to nezbytně nutné).

Zjistěte obavy a definujte cíle

Zeptejte se všech zúčastněných, jaké jsou jejich obavy a co je dle jejich názoru nezbytné pro úspěšnou migraci. V této chvíli rovněž dobré určit, jaké jsou cíle migrace. Bez stanovených cílů totiž po jejím provedení nemůžete určit, zda byla úspěšná.

Vysvětlete možná rizika a co očekávat

Celému týmu vysvětlete, jaká rizika s migrací webu souvisí, jaký pokles návštěvnosti mohou po provedení migrace očekávat a proč tomu tak je. Pravděpodobně totiž dojde k výkyvům v pozicích a dočasnému poklesu návštěvnosti. Je to zcela běžné, takže tomu přizpůsobte očekávání.

Rozdejte úkoly

Vytvořte seznam úkolů, které musí být splněny před, během a po provedení migrace a zadejte je příslušným lidem. K tomu se vám bude hodit právě zmíněný checklist, ke kterému se dostaneme vzápětí.

Pro organizaci procesu plánování a zadávání úkolů můžete použít například Tabulky Google či Trello.

Zvolte nejvhodnější čas pro provedení migrace

Nyní, když víte, co všechno migrace obnáší, můžete zvolit nejvhodnější čas pro její provedení. Vyhněte se svátkům a obdobím špičky, a migraci nespouštějte ani v pátek odpoledne jakožto „skvělý způsob zakončení týdne”.

Dobrými dny jsou zpravidla úterky a středy, protože v pondělí mají všichni schůzky. Stále však budete mít k dispozici několik dní před víkendem pro případné opravy závažných problémů. Když spuštění migrace naplánujete na 10 hodin dopoledne, dáte lidem dostatek času, aby se dostali do práce a vyřešili všechny své ranní schůzky a povinnosti, a zároveň vám do konce dne zbývá dostatek času, abyste se jí mohli řádně věnovat.

Fáze 2: Předběžné přípravy

Během této fáze si připravíte vše, co budete následně potřebovat. Ta těžká práce tedy přichází zde.

Určete SEO požadavky

Pokud bude migrace zahrnovat redesign či změnu systému CMS, jasně vývojářům definujte SEO požadavky, které mají aplikovat, jako například následující:

 • Struktura URL
 • Meta informace (titulky a popisy)
 • Hlavní obsah a nadpisy
 • Hreflang
 • XML sitemapy
 • Strukturovaná data (např. Schema.org)
 • Doba načítání

K této otázce by se dalo říci mnohem více, vydalo by to však na celý nový článek.

Posuďte design

Pokud migrace zahrnuje redesign, je nutné, aby nový design nejprve posoudili SEO odborníci. Proč? Protože právě design webu udává, zda a kde se nachází obsah a odkazy, což má nesmírný vliv na SEO strategii.

Příklad: můžete zjistit, že designér neuznal za nutné zahrnout do stránek s kategoriemi produktů a jejich detailů vlastní obsah s tagem body.

Pokud se chcete vyhnout frustraci a vyhozeným penězům, zapojte SEO odborníky do procesu již od okamžiku, kdy je vyrobena první skica webu.

Inventář obsahu

Při provádění migrace webu je nutné vědět, na jaký obsah bude mít migrace vliv. Prvním krokem je vytvoření seznamu veškerého obsahu, který máte. Tomuto seznamu říkáme inventář obsahu a prakticky se jedná o celkový přehled obsahu vašeho webu.

Pro vytvoření co nejcelistvějšího obrazu vašeho obsahu použijte veškeré nástroje, které máte k dispozici. Můžete svůj web crawlovat pomocí ContentKingu, exportovat všechny stránky ze systému CMS a pomocí analytics najít všechny stránky, které mají návštěvnost.

Zde je screenshot stránek s daty z Google Analytics v ContentKingu:

Přehled stránek s daty z Google Analytics v ContentKingu
Potřebujete pomoc s inventářem obsahu?

Nechte ContentKing, aby udělal tu nejtěžší práci za vás!

Vložte platnou doménu, prosím (www.priklad.cz).

Nezapomínejte, že další druhy médií jako obrázky či PDF soubory jsou rovněž obsah, a hrají tak rovněž roli v úspěšnosti SEO.

Proveďte audit obsahu a určete nejvýkonnější stránky

Nejvýkonnější stránky

Pro každou stránku zvolte vhodná KPI a určete ty nejvýkonnější. Nejvýkonnější stránky jsou ty, které generují nejvíce příjmů a konverzí a přivádí nejvíce návštěvníků. Ve svých snahách si totiž musíte určit priority, a proto je zásadní své nejvýkonnější stránky znát.

Určete své nejvýkonnější stránky pomocí KPI, které jste si zvolili, a ověřte tento seznam pomocí následujících metod:

 • ContentKing: Jděte do sekce Stránky a seřaďte je sestupně podle sloupce Důležitost. Tento ukazatel bere v úvahu řadu faktorů, které určují důležitost stránky, jako například data z Google Analytics a Google Search Console. Tato data můžete poté dále filtrovat a také na základě nich vytvářet segmenty.
 • Nástroje pro sledování pozic ve vyhledávačích
 • Analytický software jako např. Google Analytics
  • Chování > Vstupní stránky
  • Konverze > Cíle
  • Konverze > E-commerce
 • Data o zpětných odkazech z nástrojů jako Google Search Console, Ahrefs a Majestic

V seznamu dále zaznačte, zda budou stránky existovat také po migraci a zda budou přesunuty, sloučeny či odstraněny. Tyto informace budete potřebovat později při sestavování plánu přesměrování.

Zasaďte nový obsah do informační architektury

Pokud budete přidávat nový obsah, je důležité určit, zda tento nový obsah může být součástí stávající informační architektury, či nikoli. Pokud stávající informační architektura vašeho webu není dostatečně flexibilní, aby tento nový obsah pojmula, je nutné ji předělat.

Aktualizujte svůj nástroj pro sledování pozic ve vyhledávačích

Určili jste své klíčové stránky a již jste zaznamenali také některá klíčová slova, pro které se tyto stránky umísťují. Nyní je načase aktualizovat váš nástroj pro sledování pozic, abyste zajistili, že sleduje veškeré dotazy, pro které se umísťujete. Tento krok je důležitý, protože monitorování těchto dotazů po provedení migrace vám ukáže, zda se vracíte zpět na špičku.

Na základě seznamu nevýkonnějších stránek tedy aktualizujte sledovací nástroj tak, aby sledoval všechny dotazy, pro které se tyto stránky umísťují. Pro ověření, že skutečně sledujete všechny důležité dotazy, použijte nástroje jako Google Search Console, Ahrefs a SEMrush.

Plán přesměrování

Redirect plan

Váš plán přesměrování popisuje, které domény a URL adresy musí být po zahájení migrace přesměrovány. Mějte na paměti, že na svém stávajícím webu již nejspíš nějaká přesměrování máte. Pokud je v rámci migrace neaktualizujete, mohou mít velmi negativní dopad na vaši SEO výkonnost.

Vytvořte seznam domén a URL adres, které jsou v současnosti přesměrovány a rozdělte ho do tabulky o třech sloupcích:

 • Sloupec A: URL adresa či doména URL adresy, která je v současnosti přesměrována.
 • Sloupec B: destinace stávajícího přesměrování.
 • Sloupec C: destinace nového přesměrování.

Ukažme si to na příkladu.

Řekněme, že na jeden web jsou přesměrovány tři domény:

 • Doména A má nastavené přesměrování 301 na https://example.com
 • Doména B má nastavené přesměrování 301 na https://example.com
 • Doména C má nastavené přesměrování 301 na https://example.com/shop/

A v důsledku změny URL je zde také přesměrování stránky s e-shopem: https://example.com/store/ má nastavené přesměrování 301 na https://example.com/shop/.

Poté se daná doména změní z example.com na example-new.com. Nová URL adresa stránky s e-shopem tedy bude: https://example-new.com/shop/.

Takto tedy musí vypadat aktualizovaná přesměrování:

 • Doména A má nastavené přesměrování 301 na https://example-new.com
 • Doména B má nastavené přesměrování 301 na https://example-new.com
 • Doména C má nastavené přesměrování 301 na https://example-new.com/shop/
 • https://example.com/store/ má nastavené přesměrování 301 na https://example-new.com/shop/

Dalším krokem je doplnit tento seznam přesměrování URL adresami, které se v důsledku migrace změní.

Mějte na paměti, že je nutné vyhnout se řetězovým přesměrováním. Řetězové přesměrování nastává, když je jedna URL adresa přesměrovaná na další, která je opět přesměrována někam jinam atd.

Redirect chain

Správné nastavení přesměrování stránek

Staré URL adresy vždy přesměrovávejte na co nejrelevantnější nové URL, namísto toho, abyste je přesměrovali pouze na novou homepage.

Pokud tak neučiníte, vyhledávače tato přesměrování mohou považovat za chyby soft 404, což povede ke všeobecnému snížení hodnoty vašich odkazů. Zaznamenáte rovněž dramatický pokles pozic u všech stránek, které se do té doby umísťovaly.

Správné nastavení přesměrování domény

Chybná konfigurace přesměrování domény během migrace webu je jednou z častých chyb, která vede k řetězovým přesměrováním. Když například požadujete doménu, která v současnosti přesměrovává někam jinam, chcete, aby vás přesměrovala přímo na cílovou URL bez ohledu na to, zda jste zadali správný protokol a subdoménu.

Opět si to ukažme na příkladu:

 • http://www.redirecting-domain.com má nastavené přesměrování 301 na https://www.redirecting-domain.com
 • Řekněme, že svůj web přesunete na https://example-new.com
 • URL Adresa http://www.redirecting-domain.com by poté měla přesměrovávat přímo na https://example-new.com

Tip: Pokud měníte jméno domény či slučujete weby (scénáře osm a devět), mějte na paměti, že doménová jména mohou být penalizována vyhledávačem, a tato penalizace se následně může přenést, když starou doménu přesměrujete na novou.

Aktualizujte URL adresy na ostatních místech

Změny URL nemají vliv pouze na SEO. Ovlivní veškerou vaši marketingovou činnost od PPC kampaní až po váš e-mailový newsletter a prospekty.

Informujte všechny členy marketingového týmu o tom, které URL adresy budou změněny, aby se na to mohli náležitě připravit.

Několik příkladů:

 • Reklamy Google (nezapomeňte aktualizovat také feedy pro Nákupy Google)
 • Reklamy na Twitteru
 • Reklamy na Facebooku
 • Reklamy na Redditu
 • Reklamy na LinkedInu
 • Účty na sociálních médiích
 • Šablony newsletterů
 • Transakční e-maily
 • Offline prospekty

Aktualizace placených kampaní je důležitá zejména ze dvou důvodů:

 1. Pokud budete mít chybně nastavená přesměrování, nechcete, aby tím trpěly také vaše placené kampaně.
 2. Reklamní sítě mohou vaše placené kampaně pozastavit, když zjistí, že cílové URL adresy použité v reklamách jsou přesměrované.

Poznámka: tyto aktualizace by měly nabýt účinnosti až po spuštění migrace.

Připravte placenou kampaň zaměřenou na rebranding a nejdůležitější dotazy

Pokud měníte svůj brand, je rozumné nastavit placené kampaně na dotazy vztahující se jak ke starému, tak k novému brandu, abyste zajistili, že váš web získá co nejvíce návštěvníků.

Po zahájení migrace budou vyhledávače muset váš nový web znovu plně crawlovat a indexovat, což velmi pravděpodobně způsobí dočasný pokles vašich pozic. Pokud si nemůžete dovolit přijít o část návštěvnosti, můžete připravit placené kampaně, které vykompenzují ztrátu organické návštěvnosti a udrží vaše příjmy na stávající úrovni.

XML sitemapa musí obsahovat staré URL adresy

Při migraci je, navzdory obecně rozšířenému názoru, důležité zachovat XML sitemapu, která obsahuje staré URl adresy, protože když vyhledávačům poskytnete přesměrované staré URL adresy, najdou nové URL adresy rychleji. XML sitemapu se starýmu URL adresami ponechte na svém webu až do té doby, kdy budou nové URL adresy řádně zaindexovány.

Vytvořte si oddělené prostředí

Vytvoření odděleného prostředí je osvědčeným pracovním postupem. Technické změny zkrátka není dobré provádět živě na webu, protože je to velmi riskantní. Když se něco pokazí, má to dopad přímo na návštěvníky.

Aby migrace mohla proběhnout hladce, je zásadní, abyste vedle produkčního prostředí měli také další, oddělené prostředí, kde můžete nahrát obsah a provést potřebné testy a přípravy na zahájení migrace. Toto nově vzniklé prostředí si pro účely tohoto článku označíme jako „nové”, zatímco stávající prostředí budeme označovat jako „staré”. Staré i nové prostředí sama o sobě mají produkční a testovací prostředí. Testování je prováděno v testovacích prostředích.

Oddělená prostředí mají následující výhody:

 • Před ostrým spuštěním můžete otestovat, zda veškerá funkcionalita v novém prostředí funguje.
 • Pomocí auditu nového prostředí můžete zkontrolovat správnost nastavení obsahu a optimalizace webu pro SEO.
 • Staré prostředí může být využito k rychlému zodpovězení otázek typu: „Hmm, jak že jsme to dělali u toho starého webu?” V nějakém okamžiku nevyhnutelně skončíte u otázky, jaké funkce, obsah, tlačítka pro výzvu k akci či metadata jste měli na starém webu. Pokud měníte doménu, ponechte starý web rovněž ještě nějakou dobu v ContentKingu, abyste mohli zpětně získat data o historii změn. Přesuňte staré prostředí na subdoménu (např.: https://old.example.com) a zajistěte, aby nebylo dostupné pro vyhledávače přes HTTP autentizaci (udělením výjimek IP adresám a/nebo vyžadováním přihlašovacího jména a hesla)
 • Spuštění migrace můžete rychle vrátit zpátky například pomocí změn DNS záznamů.

Důležité
Zajistěte, aby vaše nové prostředí nebylo dostupné pro veřejnost. Nejlepším způsobem, jak toho docílit, je využití http autentizace. Doporučujeme udělit výjimku IP adresám ve vašich kancelářích a externím stranám a vzdáleným členům týmu udělit přístup pomocí uživatelského jména a hesla.

Tento přístup je lepší než používat soubor robots.txt a direktivu robots noindex, protože ty nezabraňují v přístupu ostatním lidem a ani vyhledávače tyto direktivy občas nemusí ctít.

Vrácení webu do stavu před migrací

Možnost vrátit spuštění migrace zpět je skvělá, nicméně je nutné mít pro tento scénář připravený plán. Je důležité si stanovit, za jakých podmínek migraci vrátíte zpět a kdo o tom bude rozhodovat.

Ve většině případů je osobou, která rozhoduje o vrácení migrace zpět, projektový manažer, protože je styčným bodem všech oddělení, která jsou do migrace zapojena. Přesto však pro jistotu výslovně určete, kdo v této věci může rozhodnout.

Podmínky, za kterých migraci vrátíte zpět, si musíte rovněž definovat předem, abyste nemuseli dělat unáhlená rozhodnutí v zápalu okamžiku.

Migraci zrušte v zásadě ve všech případech, kdy by následkem byl vážný negativní dopad na příjmy, který si nemůžete dovolit a nelze rychle vyřešit.

Snižte TTL u DNS záznamů

Jednou z důležitých součástí předběžných příprav je snížení TTL (Time To Live) DNS záznamů vašeho webu. TTL udává, jak dlouho by DNS servery měly uchovávat DNS záznamy vaší domény, než si je vyžádají znovu. Čím nižší TTL, tím častěji servery záznamy vyžadují, a změna v DNS se tak projeví rychleji. Nízké TTL vám umožňuje provést migraci rychle a zároveň vám poskytuje dostatečnou flexibilitu na to, abyste mohli migraci v případě vzniklých problémů odvolat.

Vhodný okamžik pro snížení TTL v rámci předběžných příprav na migraci závisí na vašem současném TTL, které udává, za jak dlouho nová hodnota TTL nabude účinnosti.

Před zahájením migrace doporučujeme snížit TTL na 300 (jedná se o hodnotu vyjádřenou v sekundách, odpovídá tedy 5 minutám).

Fáze 3: Předběžné testování

Pokud jste zařídili všechny nezbytnosti a dobře se připravili, je nyní čas vše předběžně otestovat, abyste následně byli připraveni spustit migraci naostro.

Zajistěte přístupnost nového prostředí

Pokud web hodláte migrovat na doménu se jménem, které dosud nebylo využíváno, nemusíte dělat nic, protože k ní máte bezprostřední přístup. Pokud je cílem migrace doména s již existujícím jménem, je nutné přizpůsobit svůj soubor host(s), nebo jít přes místní DNS server.

Otestujte přesměrování

Otestujte, zda jsou přesměrování z vašeho plánu skutečně zavedena a fungují, jak mají.

Při testování doporučujeme provést manuální kontrolu několika vzorků a zbylou většinu následně hromadně zkontrolovat pomocí nástroje jako například Screaming Frog.

Kontrola SEO

Nyní nechte ContentKing, aby nové prostředí crawloval. Pro zajištění správné SEO optimalizace pak zkontrolujte všechny následující aspekty:

 • Struktura URL: projděte seznam URL adres a zkontrolujte, zda mají správnou strukturu. Více o struktuře URL si můžete přečíst zde.
 • Titulky, meta description a nadpisy: jsou v souladu s vaší SEO strategií? Přečtěte si více o titulcích, meta description a nadpisech.
 • Obsah: mají všechny stránky vlastní obsah?
 • Vnitřní struktura odkazů: je struktura odkazů v souladu s vaší SEO strategií a mají ty nejdůležitější stránky dostatek zpětných odkazů ze silných souvisejících stránek? Jsou interní odkazy aktualizované tak, aby namísto starých URL adres vedly na ty nové?
 • Kanonické URL: jsou kanonické URL adresy správně využívány, tj. určují kanonické varianty stránek, slučují signály a zabraňují vzniku duplicitního obsahu? Více o kanonických URL si můžete přečíst zde.
 • Direktivy robots: jsou direktivy robots správně využívány, tj. zabraňují indexaci stránek a zároveň vzniku duplicitního obsahu? Více o direktivách robots si můžete přečíst zde.
 • Crawlovací pasti: poškozují váš nový web crawlovací pasti – prakticky nekonečná množství generovaných URL adres? Více o crawlovacích pastech si můžete přečíst zde.
 • Strukturovaná data: jsou strukturovaná data jako Schema, Open Graph a Twitter Cards nastavena správně? Přečtete si více o Schema.org, Open Graph a Twitter Cards.
 • Správné status kódy: vrací stránky správné status kódy? Pro přesměrování používejte pouze status kód 301, pro neexistující stránky status kód 404 a pro odstraněné stránky, které nebyly součástí migrace a už se nikdy nevrátí, status kód 410.
 • Nefunkční odkazy: zkontrolujte, zda se na webu nenachází žádné nefunkční odkazy. Dívejte se zejména po starých URL adresách a URL adresách využívaných pro náhledy nezveřejněných stránek.
 • Hreflang: pokud je váš web dostupný ve více jazycích a využíváte atribut hreflang, ujistěte se, že je správně implementovaný. Více o atributu hreflang si můžete přečíst zde.
 • Stránkování: Pokud na novém webu používáte stránkování (např. pro stránky kategorií produktů či archivu blogu), ujistěte se, že je správně implementováno. Více o stránkování si můžete přečíst zde.
 • Rychlost stránky: Po provedení migrace uvidíte výkon nového webu v praxi, avšak kontrolu rychlosti u něj můžete provést již v této fázi například pomocí ContentKingu. Doporučujeme nastavit segmenty pro pomalé stránky, abyste je mohli jednoduše sledovat.
 • Přesměrování domény: jsou přesměrování domény nastavena správně? Pokud je vaše kanonická doména https://example.com, musíte zajistit, aby doménové varianty https://www.example.com, http://example.com a http://www.example.com měly nastavené přesměrování 301 přímo na https://example.com. Více o přesměrování si můžete přečíst zde.
 • XML sitemapa: obsahuje nový web platnou XML sitemapu, která obsahuje pouze indexovatelné stránky? Více o XML sitemapách si můžete přečíst zde.
 • Robots.txt: Nachází se na novém webu soubor robots.txt a obsahuje všechny potřebné direktivy? Pokud jste pomocí souboru robots.txt ostatním lidem zamezili přístup do nového prostředí, nelekněte se, když vás na to ContentKing upozorní. Tento problém můžete ignorovat. Více o souboru robots.txt si můžete přečíst zde.
Automatické kontroly SEO

Nechte ContentKing, aby na váš nový web dával pozor, zatímco se připravujete na migraci!

Vložte platnou doménu, prosím (www.priklad.cz).

Rozdělte problémy na stupně podle závažnosti

Při provádění předběžných testů vždy zaznamenáte nějaké problémy. Veškeré naskytnuté problémy rozdělte na stupně podle závažnosti a určete, zda brání v zahájení migrace, či zda je lze napravit až po jejím provedení. Buďte pragmatičtí a myslete na cíle migrace, které jste si stanovili na začátku projektu.

Odložení termínu provedení je nákladné, takže u každého problému pečlivě zvažte všechna pro a proti.

Pokud se neobjeví nic vážného nebo opravíte dostatek problémů na to, abyste mohli migraci pohodlně spustit, můžete přejít k další fází: Spuštění!

Fáze 4: Spuštění!

Spuštění migrace webu

Den spuštění je vždy vzrušující (a také trochu děsivý). Dobře jste se ale připravili a provedli jste předběžné testy. Nic vážného se neobjevilo a pokud ano, bylo to již opraveno, a vy tak můžete sebevědomě věřit, že se migrace povede.

Zajistěte přístupnost nového webu

Odstraňte všechna omezení, která jste zde nastavili, abyste zamezili přístup vyhledávačům a uživatelům před spuštěním:

Aktualizujte DNS záznamy

Nyní aktualizujte své DNS záznamy, aby směřovaly na nové prostředí.

Fáze 5: Následná kontrola

Gratulujeme k provedení migrace!

Než si však začnete se všemi plácat, ujistěte se, že v novém produkčním prostředí vše řádně funguje. V této fázi se rozhodne, zda provedení migrace proběhlo úspěšně, či zda ji budete muset vrátit zpět. Je důležité, abyste se vyvarovali tzv. klamu utopených nákladů: pokud již tři hodiny opravujete problémy a stále nejste u konce, neříkejte si, že jste „příliš daleko na to, abyste se vraceli”. Stále se můžete rozhodnout pro vrácení migrace zpět.

Pro zajištění dobré kondice webu postupujte podle následujícího checklistu prioritních testů:

 • Nejvýkonnější stránky: otestujte své nejvýkonnější stránky, abyste zajistili, že fungují správně a obsahují správný obsah.
 • Nový robots.txt: Poskytuje soubor robots.txt nového webu správný přístup těm správným crawlerům?
 • Starý robots.txt: Pokud provádíte změnu doménového jména, poskytuje soubor robots.txt starého webu vyhledávačům přístup, aby mohly sledovat přesměrování? Do souboru robots.txt staré domény je častěji, než byste si mysleli, přidáván nežádoucí zákaz Disallow: /.
 • Direktivy robots: jsou direktivy robots správně nastavené? (zkontrolujte meta robots i X-Robots-Tag).
 • Přesměrování: jsou všechna přesměrování na správných místech a fungují správně?
 • Kontrola SEO: zkontrolujte všechny aspekty SEO, o kterých jsme mluvili ve Fázi 3 a zajistěte, aby bylo vše v pořádku.
 • XML sitemapy: v rámci kontroly SEO jste ověřili, zda je nová XML sitemapa pořádku. Jak jsme již předtím zmínili, je rovněž nutné zajistit, aby XML sitemapa se starými URL adresami byla dostupná na staré doméně, což vyhledávačům umožní rychleji objevit nové stránky. XML sitemapy obsahující staré URL adresy ponechte dostupné po dobu jednoho měsíce.
 • Analytics: ujistěte se, že veškerý požadovaný analytický software funguje správně a že máte nasazená správná trackingová ID. Často se totiž stává, že analytics jsou během migrací ponechána v neaktivním stavu, nebo jsou využívána ID z testovacího prostředí. A to je problém, protože tak přicházíte o cenná data – první data o výkonu nového webu. Naštěstí pro vás však ContentKing kontroluje přítomnost analytického softwaru na všech stránkách automaticky!

Při tak obrovském projektu jako migrace webu je takřka jisté, že narazíte na problémy, takže se zbytečně nelekejte, protože to je normální. Nakonec z toho pravděpodobně vyjdete se seznamem menších problémů, které musíte vyřešit. Ale protože jste přemýšleli dopředu a vyhradili si prostředky na následné opravy, žádné trable vám nehrozí a můžete se na ně vrhnout rovnou!

Fáze 6: Navazující úkony

Jeví se všechno stále dobře? Pokud ano, můžete se posunout vpřed prostřednictvím následujících kroků:

Registrace nového webu do Search Console a Webmaster Tools

Pokud jste migrovali na novou doménu, je nutné ji zaregistrovat do Google Search Console (GSC) a Bing Webmaster Tools a dát jim vědět o vaší XML sitemapě.

Zaregistrujte všechny verze domény:

 • http://example.com
 • https://example.com
 • http://www.example.com
 • https://www.example.com

GSC: změna adresy

Pokud jste migrovali na novou doménu, dejte o tom Googlu vědět pomocí nástroje Změna adresy.

GSC: Načíst jako Google

Pomocí funkce GSC Načíst jako Google zajistíte, že Google může požadovat a načítat vaše stránky. Jedná se o velmi užitečný nástroj, protože vám pomůže zjistit, zda jste někde něco nepřehlédli.

Placené kampaně

Nyní spusťte aktualizované placené kampaně, které jste si rovněž předem připravili tak, aby vedly přímo na vaše nové URL adresy (a pokud došlo ke změně brandu, měl by ho jejich text rovněž zmiňovat).

Pokud jste připravili placené kampaně zaměřené na rebranding a nejdůležitější dotazy, tento moment je pro jejich aktivaci rovněž vhodný.

Aktualizujte zpětné odkazy

Kontaktujte weby, které odkazují na váš starý web, a požádejte je o aktualizování odkazů tak, aby vedly na váš nový web. Snížíte tak dobu načítání svým návštěvníkům, vaše odkazy získají větší hodnotu a v případě nového brandu rovněž posílíte jeho viditelnost.

Zvyšte TTL u DNS záznamů

Několik dní po migraci můžete bezpečně zvýšit TTL DNS záznamů nového webu. Jak moc tuto hodnotu zvýšit záleží na několika faktorech: V případě využívání sítě pro doručování obsahu (CDN) zůstává TTL zpravidla stále poměrně nízké, zatímco pokud síť CDN nevyužíváte, je zase dobré tuto hodnotu zvýšit o něco více (od několika hodin po několik dní) Sázkou na jistotu je však vždy hodnota před migrací.

Zpřístupněte staré prostředí

Zpřístupněte staré prostředí pomocí subdomény (viz sekce „Vytvořte si oddělené prostředí”).

Odstraňte staré testovací prostředí

Nyní je načase také odstranit staré testovací prostředí, protože staré prostředí již slouží pouze pro referenci a není již dále vyvíjeno.

Fáze 7: Monitoring

Monitorujte KPI

Sledujte ukazatele KPI, které vám ukážou, zda má nový web dobrý výkon. To se samozřejmě netýká pouze SEO, které zpravidla představuje pouze jeden z hlavních zdrojů návštěvnosti, konverzí a příjmů.

Protože migrace mají velký dopad na SEO výsledky, zaměřte se na SEO KPI a zkontrolujte, zda migrace z hlediska SEO dopadla podle plánu (tj. vyhledávače rozumí novému webu a vědí, pro jaké dotazy by se měl umísťovat).

Součástí monitoringu je také kontrola počtu indexovaných stránek starého webu (toto číslo by se mělo snížit) a nového webu (pokud jste zveřejnili více obsahu, mělo by se toto číslo zvýšit!) pomocí Google Search Console. Zde přijdou vhod také XML sitemapy, pokud jste je rozdělili podle jednotlivých sekcí webu. S jejich pomocí můžete snadno sledovat proces indexace u každé sekce.

Monitorujte chyby 4xx

Pomocí ContentKingu u nového webu zkontrolujte výskyt chyb 4xx. Hlavní pozornost byste měli věnovat chybám 404 a 410.

Pro zjištění chyb 4xx, které ContentKing nemusí monitorovat, dále zkontrolujte logy serveru, a v Google Search Console pak zase ověřte, zda na nějaké chyby 4xx nenarazil Google.

Pokud jsou tyto chyby 4xx neočekávané, opravte je pomocí přesměrování jejich URL adres nebo aktualizace odkazů vedoucích na tyto chybu vracející URL adresy.

Fáze 8: Vyhodnocení úspěšnosti migrace webu

Během fáze plánování se všichni lidé, kterých se migrace týkala, podělili o své obavy a cíle. Jasně tak stanovili, co vše bude potřeba k tomu, aby byla migrace úspěšná.

 • Nyní je čas se na migraci podívat zpětně:
 • Byly všechny obavy vyřešeny? Pokud ne, proč?
 • Byly všechny cíle splněny? Pokud ne, proč?
 • Jaké nejdůležitější věci jste se naučili?
 • Co budete muset příště zlepšit?

Závěrečné shrnutí

Jak jste nyní viděli, migrace webů mohou být velmi zrádné. Abyste migraci svého webu zvládli na výbornou, potřebujete solidní plán, který je realizován s vojenskou přesností.

Nové testovací i produkční prostředí monitorujte pomocí ContentKingu: vždy budete mít k dispozici čerstvá data, budete moci snadno sledovat změny v SEO na jednotlivých stránkách a budete proaktivně upozorňováni na všechny zásadní změny či problémy.

Migrace webů jsou samy o sobě velmi náročné. Není potřeba si je tedy ještě více ztěžovat a přidávat si práci ve formě manuálních kontrol, které byste museli provádět, pokud byste nedostávali upozornění.

Jak dopadla migrace vašeho webu? Dejte nám vědět 🙂

Pokud jste používali náš checklist pro migrace webů, dejte nám vědět, jak to šlo. Pokud je zde něco, co jsme neprobrali, napište nám a my našeho průvodce velmi rádi rozšíříme.

ContentKing Academy Content Team
Steven van Vessum
Steven van Vessum

Steven je CCO společnosti ContentKing. To znamená, že se stará o všechno spojené se zákazníky a inbound marketingem. Takže je přesně tam, kde chce být. Baví ho zlepšovat pozice webů ve vyhledávačích a rád mluví o inbound marketingu.

Vojtech Zach
Vojtech Zach

Vojtěch se v ContentKingu stará o zákaznickou podporu a lokalizaci. Právě on vám rád odpoví na všechny otázky, když se nás rozhodnete kontaktovat. A protože je vystudovaný překladatel, kromě dělání radosti našim uživatelům ho baví také překonávat výzvy spojené s lokalizací naší aplikace.

Ondrej Koraba
Ondrej Koraba

Ondřej má v ContentKingu na starosti obsahový marketing. Psaní je jeho denním chlebem, a v zajišťování neustálého přísunu čerstvého obsahu na náš web se tedy přímo vyžívá.

Získejte zkušební verzi na 14 dní zdarma

Začněte během 20 vteřin

Vložte platnou doménu, prosím (www.priklad.cz).
 • Platební karta není potřeba
 • Není třeba žádná instalace
 • Bez závazků