Nofollow odkaz a atribut rel=nofollow do detailu

Naposled upraveno: 9. říjen 2020
Atribut nofollow ve zkratce

Atribut nofollow zavedl v roce 2005 Google, aby se vypořádal se spamovými odkazy, které byly využívány k manipulaci algoritmů. Nově však Google bere atribut nofollow pouze jako doporučení a ne závaznou direktivu.

Pro přesnější určení původu odkazů, které nevznikly přirozenou cestou, zavedl Google další hodnoty odkazového atributu, které nofollow doplňují.

 • rel="sponsored", který se používá u sponzorovaných odkazů
 • rel="ugc" který značí odkazy v obsahu generovaném uživateli, jako jsou příspěvky ve fórech či zprávy

Obecně by se měl atribut nofollow používat u odkazů, které nevznikly přirozeně, a v případech, kdy majitel webu nechce být s cílovou adresou odkazu spojován.

Co je to odkazový atribut nofollow?

Odkazový atribut nofollow se vztahuje na odkazy, které mají hodnotu “nofollow” v jejich rel atributu. Atribut rel slouží k tomu, aby poskytl kontext ohledně vztahu mezi webovou stránkou, na které je odkaz implementován, a cílem tohoto odkazu.

Hodnota nofollow se u odkazového atributu rel používá jako signál internetovým vyhledávačům, že tyto linky nemají následovat, a tím pádem nemají předávat žádnou autoritu cíli odkazu. Nicméně, některé vyhledávače – především Google – se mohou rozhodnout tento signál ignorovat, následovat odkaz a předat autoritu tak jako tak.

Správná terminologie

V 99 % případů se terminologie popisující odkazy s hodnotou nofollow v atributu rel, používá nesprávně. Na internetu vídáme označení jako „nofollow tag“, „atribut nofollow“ či „odkazový atribut nofollow”.

Výraz „atribut nofollow” nakonec budeme pro účely zachování jednoduchosti a srozumitelnosti používat i v tomto článku, ačkoli technicky vzato rovněž není správný.

Příklad nofollow odkazu v akci a jeho rozbor:

Příklad odkazu s hodnotou nofollow v atributu rel

Proč vznikla potřeba atributu nofollow?

Koncept atributu nofollow vznikl v roce 2005, kdy se Google snažil vypořádat s neudržitelným přívalem spamových odkazů, které přicházely z komentářů na blozích, ze zpráv na nástěnkách a z diskuzních fór.

Jelikož tyto odkazy pomáhaly nekvalitním webovým stránkám získávat vyšší pozice ve vyhledávačích na úkor kvalitních webů, Google zavedl hodnotu odkazového atributu nofollow, aby mohl špatné odkazy odfiltrovat od dobrých. Pomocí atributu nofollow tak Google zjišťuje, jaký mají odkazy kontext, což vede k férovějšímu systému rankingu.

Kdy byste měli atribut nofollow používat?

Po atributu nofollow byste měli sáhnout v případě, že odkaz nevznikl přirozenou cestou a nebyl získán z důvodu opravdového zájmu.

Obecně se atribut nofollow používá v následujících případech:

 • Případy, kdy potřebujete uvést odkaz, ale nechcete být spojováni s cílovou stránkou
 • Ve widgetech
 • V certifikačních odznacích
 • V tiskových zprávách

Co říká Google o nofollow odkazech dnes

Google nedávno vydal zásadní oznámení ohledně atributu nofollow, ve kterém popsal svou změnu přístupu k nofollow odkazům. Od března 2020 ho Google nepovažuje za neoddiskutovatelnou direktivu, ale za pouhý tip, jak s odkazem zacházet.

Je pravděpodobné, že většina nofollow linků vám stále nepomůže zlepšit rankování, nicméně Google může atribut nofollow u odkazu potenciálně ignorovat a použít takový odkaz při vyhodnocování pozic.

Další hodnoty odkazových atributů: ugc a sponsored

Kromě této změny přístupu Google zavádí také dvě nové hodnoty atributu, které slouží pro specifické případy využití odkazu: rel="sponsored" a rel="ugc"

Tyto nové hodnoty mají ve specifických případech nahradit hodnotu nofollow, a přesně tak popsat původ odkazu. Hodnota “sponsored” by dle Googlu měla být využívána pro veškeré formy reklamy a placeného umísťování odkazů, a hodnota “ugc” je pak určena pro odkazy v obsahu generovaném uživateli (UGC) jako například v komentářích či příspěvcích na fórech.

Atribut nofollow lze ve zmíněných případech rovněž použít, nicméně Google v těchto specifických situacích upřednostňuje nově zavedené hodnoty.

Co se týče doporučení pro samotný atribut nofollow, podle Googlu by nyní měl být využíván u odkazů, které nejsou sponzorované ani vygenerované uživateli, ale stále vyžadují indikaci, že s jejich cílem nechcete být spojováni nebo nechcete, aby Googlebot cílové stránky crawloval.

Kombinace nofollow s dalšími hodnotami

Google rovněž umožňuje využívat atribut nofollow v kombinaci s dalšími novými hodnotami. Například u placených odkazů tedy můžete použít “sponsored” i “nofollow” zároveň. Pro oddělení hodnot v atributu lze použít čárku či mezeru.

Oba následující příklady jsou platné:

<a href="https://example.com/" rel="nofollow sponsored">
<a href="https://example.com" rel="nofollow,sponsored">

Jak se vyhnout penalizaci za nepřirozené odkazy

Pokud na svém webu máte nekvalitní či jinak závadné externí odkazy a necháte Google, aby je následoval, může dojít k tzv. “penalizaci za nepřirozené odchozí odkazy”. K této penalizaci dojde v případě, že Google na vašem webu najde “vzorec odkazů, které jsou nepřirozené nebo irelevantní”.

Pokud se penalizaci za nepřirozené odkazy chcete vyhnout, dodržujte následující pravidla:

 1. Neodkazujte na nekvalitní a spamové weby
 2. Jako výchozí nastavení používejte atribut nofollow nebo ugc u veškerého obsahu generovaného uživateli
 3. Kontrolujte odkazy ve všech článcích a příspěvcích na svém webu
Máte správně nastavené odkazy?

Proveďte rychlou kontrolu interních a externích odkazů s ContentKingem a zjistěte, jak může pomoci vašemu SEO.

Vložte platnou doménu, prosím (www.priklad.cz).

Další využití atributu nofollow

Ačkoli se atribut nofollow využívá především u externích odkazů, v určitých situacích vám může pomoci také se strukturou interních odkazů.

Můžete pomocí něj například zamezit vyhledávačům v crawlování odkazů na filtrované stránky s produkty či výsledky. Využití filtrů a fasetové navigace může generovat obrovská množství URL adres s téměř duplicitním obsahem. Využití hodnoty nofollow u odkazů v rámci filtrů a fasetové navigace je jedním ze způsobů, jak vyhledávačům v crawlingu těchto URL adres zabránit.

V příkladu níže vyhledávačům říkáme, aby u našich produktů (ponožek) nenásledovaly odkaz na filtr barev. Hlavní stránka produktové kategorie zůstává zaindexovaná, avšak atribut nofollow brání vyhledávačům v crawlování filtrovaných verzí této stránky, která může mít tisíce téměř identických variací.

<a href="https://example.com/socks/?color=black" rel="nofollow">Black</a>

Je však důležité zmínit, že tato metoda není stoprocentně spolehlivá. Pokud někdo na filtrované verze stránky odkáže z jiného webu, vyhledávače je budou moci crawlovat. Pokud je pro vás toto riziko dostatečně relevantní, je nejlepším řešením využít direktivu Disallow v souboru robots.txt.

Zhruba před 10 lety bylo pomocí atributu nofollow možné docílit toho, že odkazy nepřenášely žádnou autoritu. Autorita, kterou by tyto odkazy nebýt atributu nofollow dostaly, pak byla distribuována mezi ostatní odkazy, které jí tak získaly více.

Příklad: Když jste na stránce měli 8 odkazů, za běžných okolností by každý z nich přenesl 1/8 autority. Když jste ale ke 4 odkazům přidali atribut nofollow, zbylé 4 odkazy by namísto původní 1/8 získaly celou 1/4 autority. Této praktice se říká “link sculpting”.

Tento postup však již více než 10 let nefunguje. Google totiž autoritu nofollow odkazů považuje za ztracenou. Pokud to tedy vztáhneme na příklad výše, znamenalo by to, že polovina autority odkazů by namísto redistribuce k ostatním odkazům úplně zmizela. Jinými slovy, link sculpting dnes přináší více škody než užitku.

Jsou nofollow odkazy přínosné pro výkon SEO?

Atribut nofollow byl vytvořen především proto, aby bojoval se spamovými odkazy a i Google už ho nyní využívá pouze jako doporučení, a nikoli jako direktivu. Vzniká tedy otázka: mají nofollow odkazy přínos pro výkon SEO?

Ano, mají. Přímý i nepřímý.

Přímý přínos

Nofollow odkazy mají pro výkon vašeho SEO přínos v případech, kdy Google atribut nofollow ignoruje. Pomineme-li přenesenou autoritu, máme rovněž za to, že nofollow odkazy ze silných domén mohou stále působit jako znak autority a důvěryhodnosti webu. Jako příklad lze uvést odkazy z přísně udržovaných stránek na Wikipedii.

Nepřímý přínos

Pro demonstraci nepřímého přínosu nofollow odkazů můžeme opět použít příklad s Wikipedií. Lidé často využívají zdroje a reference z Wikipedie také při tvorbě vlastního obsahu, což znamená, že se pravděpodobně odkážou také na váš web. A pak jsou tu také lidé, kteří z Wikipedie kopírují celé sekce (či dokonce stránky) a odkazy ponechávají netknuté.

Nezaměřujte se jen na pozice

Je důležité mít na paměti, že nofollow odkazy mohou stále generovat návštěvnost – to je ostatně celá podstata odkazů. V konečném důsledku chcete vždy získat návštěvníky s vysokou pravděpodobností konverze. Ti se k vám mohou dostat přes vyhledávání v Googlu, ale také prostřednictvím odkazu na vysoce relevantní stránce cizího webu.

Dofollow vs. nofollow

Pro explicitní označení odkazů, které nemají atribut nofollow, se často používá výraz “dofollow” odkazy. Nic jako “dofollow odkaz” však ve skutečnosti neexistuje – jedná se pouze o vymyšlený výraz, nikoli o skutečnou hodnotu atributu.

Zde je příklad nofollow odkazu:

<a href="https://example.com" rel="nofollow" >

Zde je příklad běžného odkazu:

<a href="https://example.com" >

Příklad odkazu níže je nesprávný. Vyhledávače budou hodnotu “dofollow” pravděpodobně ignorovat a považovat odkaz za běžný.

<a href="https://example.com" rel="dofollow" >

Odkazový atribut nofollow vs. meta tag robots nofollow

Když se zabýváme atributem nofollow u odkazů, neměli bychom opomenout direktivu s velmi podobným názvem, ale mnohem závažnějšími důsledky – meta tag robots nofollow.

Zatímco atribut nofollow se vztahuje pouze na konkrétní odkaz a nemá žádný vliv na ostatní odkazy na stránce, meta tag robots nofollow působí na úrovni celé stránky. To znamená, že pokud tento meta tag umístíte do zdrojového kódu stránky, má to stejný efekt, jako kdybyste přidali atribut nofollow ke všem odkazům na dané stránce.

Zde je příklad meta tagu robots nofollow ve zdrojovém kódu stránky:

<meta name="robots" content="nofollow">

Podotýkáme, že direktivy robots lze definovat také prostřednictvím HTTP hlavičky X-Robots-Tag.

Závěrečné shrnutí

Ačkoli je vliv atributu nofollow na SEO dnes výrazně odlišný než v době, kdy byl poprvé zaveden, stále se jedná o důležitý faktor, na který je při práci s odkazy (interními i externími) třeba brát ohled.

Často kladené otázky o odkazech s atributem nofollow

📈 Mají nofollow odkazy SEO hodnotu?

Odkazy s atributem nofollow nejsou z pohledu SEO úplně bezcenné. Ačkoli vyhledávačům říkají, aby dané odkazy necrawlovaly, mohou stále udržovat jistou úroveň autority, a především generují návštěvnost. A právě návštěvnost je v konečném důsledku zdrojem vašich konverzí a dalších zpětných odkazů na váš web.

🤔 Kdy je vhodné nofollow odkazy použít?

Atribut nofollow by měl být využíván u všech odkazů na weby, se kterými nechcete být spojováni. Placené či sponzorované odkazy by měly obsahovat atribut “sponsored”, a odkazy v obsahu generovaném uživateli (komentáře ve fórech apod.) by pak měly obsahovat atribut “ugc”. Odkazy bez atributu nofollow by vždy měly být výsledkem opravdového zájmu.

👣 Jaký je rozdíl mezi dofollow a nofollow?

Nic jako “dofollow odkaz” neexistuje. “Dofollow” je vymyšlený výraz, a nikoli platná hodnota odkazového atributu. Odkazy, které nemají atribut nofollow, lze označit jako “běžné odkazy” a od nofollow odkazů se liší především tím, že nebrání vyhledávačům v crawlování cílové stránky.

👩‍💻 Co jsou atributy ugc a sponsored?

Odkazové atributy sponsored a UGC zavedl Google za účelem přesného určení původu nofollow odkazu. Atribut rel="sponsored" by měl být využíván u všech placených odkazů, zatímco atribut rel="ugc" je určen pro obsah generovaný uživateli jako například odkazy v komentářích. Google však vyžadování těchto nových atributů nevyžaduje a mnoho webů stále využívá pouze atribut nofollow.

ContentKing Academy Content Team
Ondrej Koraba
Ondrej Koraba

Ondřej má v ContentKingu na starosti obsahový marketing. Psaní je jeho denním chlebem, a v zajišťování neustálého přísunu čerstvého obsahu na náš web se tedy přímo vyžívá.

Steven van Vessum
Steven van Vessum

Steven je CCO společnosti ContentKing. To znamená, že se stará o všechno spojené se zákazníky a inbound marketingem. Takže je přesně tam, kde chce být. Baví ho zlepšovat pozice webů ve vyhledávačích a rád mluví o inbound marketingu.

Vojtech Zach
Vojtech Zach

Vojtěch se v ContentKingu stará o zákaznickou podporu a lokalizaci. Právě on vám rád odpoví na všechny otázky, když se nás rozhodnete kontaktovat. A protože je vystudovaný překladatel, kromě dělání radosti našim uživatelům ho baví také překonávat výzvy spojené s lokalizací naší aplikace.

Získejte zkušební verzi na 14 dní zdarma

Začněte během 20 vteřin

Vložte platnou doménu, prosím (www.priklad.cz).
 • Platební karta není potřeba
 • Není třeba žádná instalace
 • Bez závazků