Přesměrování

Naposled upraveno: 9. říjen 2020
Přesměrování ve zkratce

Přesměrování je způsob, jak převést návštěvníky i vyhledávače z jednoho URL na jiné. Hodí se to v případě, kdy přemístíte obsah na novou adresu, smažete stránky, změníte název domény nebo sloučíte weby.

Vždy, kdy je to možné, snažte se přesměrování vyhýbat. Pokud ho použít musíte, držte se následujících postupů:

 • Vyhýbejte se řetězovým přesměrováním: přesměrování by nikdy nemělo vést na další přesměrování.
 • Přesměrovávejte na správnou verzi webu: použijte správný protokol (http nebo https) a název domény (s www nebo bez). Nezapomeňte na závěrečné lomítko (pokud ho používáte).
 • U neaktivních kampaní používejte přesměrování 302.
 • U trvale odstraněného obsahu používejte přesměrování 301.

Přesměrování je cesta, jak nasměrovat návštěvníky a vyhledávače na jinou URL adresu, než byla původně požadována. Protože hrají také důležitou roli na poli SEO, je dobré vědět, jaké typy přesměrování existují, kdy které použít a jaká je jejich funkce v porovnání s ostatními.

Proč přesměrování používat?

Přesměrování jsou pro návštěvníky i vyhledávače důležitá v momentě, kdy byl přesunut obsah:

 • Návštěvníci: svým návštěvníkům chcete na webu poskytnout perfektní user experience. Takže pokud chtějí zobrazit obsah, který byl původně dostupný na URL A, rozhodně jim nechcete ukázat chybovou hlášku 404. Chcete, aby byli přesměrováni na alternativní URL.
 • Vyhledávače: chcete, aby vyhledávače pochopily, že obsah byl přesunut. Tímto způsobem s nimi můžete komunikovat a sdělit jim, jak chcete aby byl váš web procházen a indexován. To je SEO velmi důležité.

Pro ilustraci si představte, že máte letní prodejní kampaň na žabky. Když tedy návštěvníci přijdou do kategorie žabky na https://www.priklad.cz/zabky/, chcete, aby byli přesmerováni na https://www.priklad.cz/zabky-letni-akce/, která má odlišný design a obsahuje limitovanou nabídku.https://www.priklad.cz/zabky-letni-akce/ pak bude po dvou týdnech smazána a https://www.priklad.cz/zabky/ je zpět ve hře. V tomto případě chcete, aby si vyhledávače https://www.priklad.cz/zabky/ zapamatovaly a ponechaly ji ve svém indexu, protože přesměrování bylo pouze dočasné. V tomto případě byste měli dočasné přesměrování 302.

Další situace, kdy použít přesměrování:

 • Smazání stránek: když jsou stránky smazány, je důležité tyto URL adresy přesměrovat s kódem 301 na alternativní stránku nebo stránky.
 • Změna domény: pokud dojde k přesunutí webu na novou doménu, potřebujete přesměrovat návštěvníky i vyhledávače právě na ni. Návštěvníci díky tomu nepocítí problém a vyhledávače budou vědět, že jste přešli na nový název domény a přiřadí mu nakumulovanou hodnotu staré domény.
 • Sloučení webů: sloučení webových stránek je ve skutečnosti forma změny domény, která zahrnuje jeden nebo více názvů domén, které jsou sloučeny dohromady. Je to časté při akvizicích nebo pokud přestane existovat nějaký satelitní web.
Barry Adams

Ideálně by měl každý interní odkaz vést přímo na finální stránku. Interní přesměrování totiž mohou vést k plýtvání crawl budgetu a ztrátě hodnoty odkazů. Je tak klíčové minimalizovat počet přesměrování na webu tak, jak jen je to možné. Nemůžete sice vždy kontrolovat to, kam na vašem webu směřují externí odkazy, ale všechny vaše interní odkazy by měly být přímé a neměly by mít za následek jakékoliv přesměrování.

Jaké existují typy přesměrování?

Přesměrování se dělí na přesměrování na straně serveru a na straně uživatele. Obou typů může být dosaženo různými způsoby. Při výběru konkrétního typu je třeba opatrnosti, špatná volba může totiž způsobit potíže při optimalizaci webu.

Přesměrování na straně serveru

Přesměrování na straně serveru je metoda, při které server zasílá stavový kód HTTP 3xx, když je URL požadována.

Nejběžnější stavové kódy HTTP:

301 Trvalé přesměrování

Co je přesměrování 301?

Přesměrování s kódem 301 funguje na straně serveru a přesměruje návštěvníky z URL A na URL B, zatímco vyhledávačům také sděluje, že obsah URL A byl trvale přemístěn na URL B.

Pokud jde o přesměrování, 301 je obvykle tou nejlepší volbou. Vzhledem k jejich trvalé povaze totiž prohlížeč nic nestojí to, že často cachuje 301. Pamatujte tedy na to, až to budete řešít.

Role přesměrování 301v SEO

Všeobecně platí, že přesměrování 301 přenáší zhruba 95 - 99% autority stránky ze starého URL na nové. Návštěvník nepozná rozdíl mezi přesměrováním 301 a 302, nicméně pro vyhledávače jsou to naprosto rozdílné signály.

Buďte ale opatrní v případě, že přesměrování není trvalé. Pokud máte v plánu brzy po implementaci přesměrování 301 zase smazat, musíte být připraveni čekat několik týdnů, ne-li měsíců, než se přesměrované URL dostane zpět do indexu vyhledávačů.

Přesměrování 301: trvale přesunutý obsah
Přesměrování 301: trvale přesunutý obsah
Jenny Halasz

Jedna z věcí, na kterou se často zapomíná, je, že přesměrování musí být přesunuty spolu s doménou. Nepřemýšlejte tedy o nich na úrovni webu, ale domény. Pokud budete redesignovat web nebo ho přesouvat novou doménu či CMS, všechna tato přesměrování musí jít s ním. Pokud na ně zapomenete, zaděláváte si tím nejen na špatné UX pro návštěvníky i vyhledávače, ale také ztrátu hodnoty odkazů. Ujistěte se tak, že zkontrolujete všechna místa s “živými” přesměrováními: .htaccess, httpd.conf, soubory XML, a pluginy ve svém CMS. Pokud je to možné, standardizujte zaznamenávání všech přesměrování na jednom místě, abyste jednou, až budete vše přesouvat, na žádné nezapomněli.

302 Nalezeno (HTTP 1.1) / Dočasné přesměrování (HTTP 1.0)

Role přesměrování 302 v SEO

V základu 302 nepřenáší žádnou autoritu stránky z předchozího URL na nové, a proto se používá dost zřídka, protože právě to je většině případů požadováno. Schopnost přenášet autoritu stránky má pouze přesměrování 301.

SEO specialisté ale udělali průzkum, co se stane, když nechají přesměrování 302 po delší dobu, například 6 měsíců. Zjistili, že vyhledávače postupem času se začali chovat k přesměrování 302, jako by to byla 301. To tedy znamená, že v tomto případě 302 může přenášet autoritu podobně jako přesměrování 301.

Případy, kdy použít přesměrování 302:

 • Pokud je URL dočasně přesměrováno na jiné URL.
 • Pokud chcete návštěvníky přesměrovat na jinou stránku na základě jejich polohy nebo jazykového nastavení. Ačkoliv to Google nedoporučuje, tohle je přesně případ pro použití přesměrování 302.
 • Pokud máte mobilní verzi webových stránek a zároveň verzi pro počítače, a chcete přesměrovat uživatele z jedné verze na druhou.
Přesměrování 302: dočasně přesunutý obsah
Přesměrování 302: dočasně přesunutý obsah
Gerry White

Google často vydává prohlášení typu, že přesměrování 302 přenáší plný page rank, což možná může být pravda, když je 302 nastavena po dlouhou dobu, ale už nezmiňují fakt, že 302 a 301 vysílají vyhledávačům velmi rozdílné signály a jak (v tomto případě Google) s nimi nakládají. 301 konsoliduje URL adresy, zatímco URL přesměrována 302 zůstává v indexu a umísťuje se ve vyhledávání. Vždy tedy vyberte to správné dle své situace!

303 Odpověď je dostupná na jiném URL

Co je přesměrování 303?

303 je přesměrování na straně serveru, které zajišťuje, aby uživatel nebyl schopen opakovaně odsouhlasit formulář, když v prohlížeči použije tlačítko zpět. 303 indikuje, že následující požadavek na dočasné URL by měl být proběhnout s použitím metody GET HTTP. 303 by měla být použita pouze při zpracování formulářů na webových stránkách.

Role přesměrování 303 v SEO

303 nehraje v SEO žádnou roli, protože vyhledávače neprovádějí POST žádost. Nepoužívejte 303, když potřebujete přesměrovat URL, jejíž obsah byl přesunut. Na to není 303 určena.

307 Dočasné přesměrování

Co je přesměrování 307?

Přesměrování 307 je přesměrování na straně serveru, které je v HTTP 1.1 je ekvivalentem přesměrování 302 v HTTP 1.0. Přesměrování 307 bylo zavedeno k ujištění se, že HTTP metoda použitá k požadavku se nezmění, když server odpoví přesměrováním 307. Pokud byla použita HTTP metoda GET, je také předáná dále jakou součást přesměrování. Pokud byl použit POST, pak je předáván dále POST.

Role přesměrování 307 v SEO

Použití je podobné jako u 302. Přesměrování 307 byl mělo být použito pouze tehdy, když byl na jiné URL obsah přesunut pouze dočasně. V tuto chvíli není ale zcela jasné, jak vyhledávače s 307 pracují a tak v případě dočasného přesunutí obsahu, doporučuje používat raději přesměrování 302.

Tip ContentKingu: 307 je také používáno jako interní přesměrování v případě HSTS

HTTP Strict Transport Security, zkráceně HSTS je cestou pro webové servery, jak deklarovat, že prohlížeče by s nimi měly komunikovat pouze prostřednictvím zabezpečeného HTTPS připojení, a nikdy skrze nezabezpečený HTTP protokol. To zní možná komplikovaně, ale ve své podstatě není. Uveďme si příklad:

Když váš prohlížeč ví, že web používá HSTS (protože mu to bylo řečeno při předchozí návštěvě), donutí vás vstoupit pouze na HTTPS verzi webu pomocí interního přesměrování jakékoliv HTTP URL na HTTPS. A to pokaždé, co se pokusíte navštívit HTTP verzi.

Prohlížeč použije 307 k internímu přesměrování z HTTP na HTTPS. Takže zatímco 307 je přesměrování na straně serveru, může být použito také jako interní přesměrování přímo v prohlížeči. Ve skutečnosti to není “pravé přesměrování”, co vyhledávače vidí. Nemůžete si tedy být jisti, když vidíte přesměrování 307: může to být klidně přesměrování interní.
Přečtěte si o tom více na webu Troye Hunta.

Patrick Stox

307 je dnes často z HSTS a cachována prohlížečem. Může za tím stát klidně přesměrování 301 nebo 302. Můžete zkontrolovat, kterého bota uvidíte, když se podíváte na status stránky například v inkognito okně prohlížeče, nebo na odpověď headeru použitím funkce Načíst v Google Search Console.

308 Trvalé přesměrování

Přesměrování 308, dostupné pouze v HTTP 2.0, je trvalá verze přesměrování 307. Jak se dá očekávat, toto přesměrování přenáší autoritu stránky.

Přesměrování 308, podobně jako 307, zachovává původně použitou HTTP metodu. V tuto chvíli ale stále není úplně jasné, jak vyhledávače s 308 pracují. Doporučujeme tedy používat přesměrováná 301, které jasně označuje, že obsah byl přesunut trvale

Přesměrování na straně uživatele

Přesměrování na straně uživatele je metoda, při které se o přesměrování stará uživatelův prohlížeč. Tento typ přesměrování má několik nevýhod. Konkrétně:

 • SEO: když jsou používána přesměrování na straně uživatele, vyhledávače nemohou přenášet autoritu, protože v případě JavaScriptu si nemusí být tohoto přesměrování vědomi, nebo jej nemusí za přesměrování považovat, kvůli načítací době. Pamatujte, že proto, aby vyhledávače viděly přesměrování v JavaScriptu, je třeba jej nejdříve spustit. A jejich zdroje pro spouštění Javascript jsou omezené. Z tohoto důvodu to obvykle trvá nějaký čas, než přijde přesměrování na řadu a je zpracováno.
  V případě meta tag refresh: pokud je obnovovací čas (refresh time) nastaven na “0”, vyhledávače s ním budou mnohem pravděpodobněji pracovat jako s přesměrováním 301 a autorita bude přenesena.
  Pokud si chcete být jisti, že vyhledávače jsou schopny zpracovat přesměrování rychle, použijte přesměrování na straně serveru. V případě, že byl obsah přesunut trvale, použijte přesměrování 301. V případě, že dočasně, použijte 302.
 • Tlačítko zpět: přesměrování na straně uživatele znemožňují použití tlačítka zpět: uživatelé budou posláni na totéž URL.
 • Podpora: ne všechny prohlížeče podporují přesměrování na straně uživatele.

Z těchto důvodů doporučujeme tento typ přesměrování raději nepoužívat..

K plnému porozumění tohoto článku, je důležité přesměrování na straně uživatele popsat:

Meta tag refresh

Meta tag refresh dává pokyn prohlížeči, aby aktualizoval současnou stránku nebo načetl jiné URL. Příklad takového meta tagu:

<meta http-equiv="refresh" content="0; url=http://domain.com/other-url">

Přesměrování JavaScript

Přesměrování JavaScript dává pokyn prohlížeči, aby načetl jiné URL. Příklad takového přesměrování:

<script>location.href='http://www.priklad.cz/';</script>
Škodí přesměrování vašemu SEO?

Přesměrování mohou mít negativní vliv na vaše SEO. Zkontrolujte svůj web kvůli nadměrnému množství přesměrování právě teď.

Vložte platnou doménu, prosím (www.priklad.cz).

Jaké jsou osvědčené postupy pro přesměrování?

Když budete používat přesměrování, mějte tyto rady na paměti, abyste mohli poskytnout svým návštěvníkům tu nejlepší UX a neplýtvali zbytečně autoritou stránek.

Vyhněte se přesměrování, kdykoliv je to možné

Ano, čtete správně: vyhněte se přesměrování, kdykoliv je to možné. Zpomalují načítání stránek a plýtvají časem, který mají vyhledávače na prohledání vašeho webu.

Je ovšem naprosto v pořádku mít nastavena přesměrování 301 tak, aby webový server posílal URL podle vašich preferencí.

Paul Shapiro

I v případě, že je zachována autorita, přesměrování prodlužují čas načítání pro uživatele a botům prodlužují cestu. Je tak nejlepší zredukovat přesměrování, jak jen je to možné. Interní přesměrování by měla být přímá. Přesměrování 302 se časem stanou 301, ale v mezidobí budou sloužit jinému účelu a také chovat se budou odlišně. Přesměrování jsou nedílnou součástí webu, je třeba s nimi ale zacházet správně.

Přesměrovávejte na relevantní alternativní URL

Když řešíte implementaci přesměrování, je nezbytné, abyste přesměrovali staré URL na to nejrelevantnější alternativní URL. Je jasné, že je to důležité uživatelského hlediska, ale také vyhledávače to považují za důležité. Pokud přesměrováváte na URL adresy, které nejsou dostatečně relevantní, riskujete tím, že vyhledávače nepředají hodnotu staré URL na tu novou. To pak vyústí v to, co se nazývá “soft 404 error”, tedy falešná chyba 404.

Cyrus Shepard

Při implementaci přesměrování 301 je nejlepší použít URL adresu, která je tematicky a zaměřením velmi podobá té původní. Až příliš často webmasteři lajdácky přesměrovávají stránky na homepage nebo na stránky, které s tématem nesouvisí. To pak vyústí v soft 404 a Google při přesměrování nepřenese hodnotu.

Vyhněte se řetězovým přesměrováním

Pokud používáte přesměrování, mějte se na pozoru před jejich řetězením. Dochází k tomu, když je zadán požadavek na určité URL, které přesměrovává na nějaké jiné URL a to zase přesměrovává někam jinam. Řetězeným přesměrováním je důležité se vyhnout ze dvou důvodů:

 1. Google obvykle následuje 3-4 přesměrování a pak to přeruší, aby neuvízl ve smyčce. Berte v potaz, že se k následování těchto přesměrování vrátí až v pozdější fázi.
 2. Protože se při přesměrování nepřenáší celá autorita, zbytečným nebo řetězeným přesměrováváním tuto autoritu ztrácíte.

Příklad:
Předpokládajme, že URL A přesměrovává na URL B, URL B na URL C a ta zase na URL D. Řekněme, že při přesměrování ztrácíte 10 % autority. Autorita, přenesená na URL D je tak 0.95 x 0.95 x 0.95 = 0.857

Řetězové přesměrování
Řetězové přesměrování

Přesměrovávejte na své oblíbené URL

Je třeba si zvolit jednu verzi URL vašich webových stránek a u té zůstat. Systematické používání jedné verze URL brání nežádoucím přesměrováním, které by způsobily ztrátu autority stránek. Níže píšeme o dvou důležitých tématech, která stojí za zamyšlení při tvorbě odkazů.

S www nebo bez www

Pokud chcete například používat subdoménu www, ujistěte se, že všechny požadavky URL bez subdomény www budou přesměrovány pomocí 301 na verzi, která tuto subdoménu obsahuje. Je třeba mít na paměti, že pro vyhledávače jsou www.priklad.cz a priklad.cz dvě různé domény.

HTTPS nebo ne

Pokud používáte HTTPS, pak se ujistěte, že HTTP varianty URL jsou přesměrovány 301 na jejich HTTPS protějšky.

S lomítkem nebo bez lomítka

Zvolte si jednu verzi i pokud se jedná o koncové lomítko. Pro vyhledávače jsou www.priklad.cz/stranka-a a www.priklad.cz/stranka-a/ dvě rozdílná URL. Pokud obě vedou na tutéž stránku a není použito kanonické URL nebo meta name="robots" content="noindex", budete mít problém s duplicitním obsahem. Pokud preferujete koncové lomítko, ujistěte se, že všechny požadavky na URL bez lomítka jsou přesměrovávány na verzi s lomítkem.

Velká a malá písmena

Občas, když někdo odkazuje na jiné stránky, udělá chybu. Představte si třeba malá a velká písmena ve vaší URL adrese. Například: https://www.priklad.cz/o-Nas/. V případě, že uživatelé požadují URL jako je tato, ujistěte se, že je přesměrována 301 na verzi s malými písmeny https://www.priklad.cz/o-Nas/. Zabráníte tím duplicitnímu obsahu a neočekávaným problémům s 404.

Získávejte odkazy na preferovanou verzi URL vašeho webu

Lidé budou odkazovat na vaše stránky, jak se jim zachce. Často to nebude v souladu s vaší preferovanou verzí URL. Mohou například odkazovat na vaši kontaktní stránku pomocí http://vasedomena.cz/kontakt, zatímco vaše URL je http://www.vasedomena.cz/kontakt/. Pokud jste správně nastavili svůj webový server, uživatelé se vždy dostanou na správnou verzi URL, ale ztratíte tak část autority kvůli přesměrování. Monitorujte své příchozí odkazy s nástrojem jako je Majestic a získejte přehled o odkazech vedoucích na nesprávné verze vašich URL.

Používejte přesměrování 302 pro URL neaktivních kampaní

Spousty webů používají speciální URL na podporu svých online a offline kampaní. Po skončení takové kampaně jsou tato URL obvykle přesměrována 301, což může být chyba, pokud se kampaň třeba po měsíci opět rozjede.

Pokud je kampaň pouze neaktivní a v budoucnu se to má změnit, použijte přesměrování 302, abyste mohli URL této kampaně dostat zpět do indexů vyhledávačů, až to bude potřeba.

Používejte přesměrování 301 pro URL kampaní, která už se znovu nebudou používat

Pokud jste si naprosto jistí, že URL kampaně už se znovu nepoužije, je bezpečné použít přesměrování 301 vedoucí na nejvhodnější URL vašeho webu. Jestliže si nejste jistí, zvolte přesměrování 302, abyste mohli toto URL znovu použít. URL pak zůstane v indexech vyhledávačů a bude se moci znovu umísťovat ve výsledcích vyhledávání.

Protřiďte svá přesměrování

Mít tisíce nebo stovky tisíc přesměrování může (v závislosti na tom, jak jsou tato přesměrování nastavena) výrazně zpomalit vaše webové stránky. Kromě toho mohou stará přesměrování způsobit nepředvídatelné chování webu. Důležitá je jednoduchost, mějte na svém webu pouze minimum přesměrování. Pravidelně kontrolujte, která přesměrování jsou nezbytná a která byste mohli odstranit. Pouze URL s příchozími odkazy a/nebo dostatečným množstvím návštěvníků by měla být přesměrována. Taková URL můžete nalézt pomocí analýzy příchozích odkazů na stránky webu. K tomu slouží nástroje jako Majestic nebo Ahrefs. Můžete použít také údaje z vaší služby pro webové analýzy. Všechna přesměrovaná URL bez příchozích odkazů nebo dostatečného množství návštěvníků mohou být odstraněna.

David Iwanow

Preferuji protřídit přesměrování hlavně s ohledem na zachování SEO autority a snažím se mít obecně také co nejméně přesměrování na interní odkazy, abych snížil dopad na procházení Googlebota. Když určujeme jak moc času vyčlenit na opravu přesměrování, obvykle přidávám odhad, že dopad na uživatele je zpoždění 100-200ms v každém kroku.

Co je to IP kanonizace?

IP kanonizace je proces, při kterém se nastaví přesměrování IP adresy na název domény. Cílem je zabránit duplicitnímu obsahu.

Pokud je váš webový server nesprávně nastavený, může zobrazovat váš web přes svou IP adresu i přes přes jméno vaší domény. Když pomineme ne zrovna ideální uživatelskou zkušenost, web přístupný pro vyhledávače skrz vaši IP adresu i jméno domény má za následek duplicitní obsah. Tomu by se mělo předcházet. Dobrou zprávou je, že řešení tohoto problému je celkem jednoduché. Pokud používáte webový server Apache, můžete to vyřešit přidáním následujícího kódu do svého .htaccess souboru.

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^123\.123\.123\.123
RewriteRule (.*) http://www.priklad.cz/$1 [R=301,L]

Poznámka: nahraďte 123.123.123.123 IP adresou svého serveru a priklad.cz jménem své domény.

Jak nastavit přesměrování?

Dříve musela být přesměrování URL nastavována na úrovni webového serveru. V současnosti nabízí většina systémů pro správu obsahu (CMS) alespoň základní podporu pro nastavování přesměrování URL.

Nastavování přesměrování URL v CMS má tu výhodu, že je přístupné i pro lidi bez znalostí systémové administrace nebo vývoje. Vybírá si to ovšem svou daň. Pokud se v CMS vyskytnou problémy, přesměrování budou ve většině případů pomalejší, protože CMS musí být opakovaně načten pro každé přesměrování zvlášť. Také se může stát, že úplně přestanou fungovat. Kromě toho přesměrování nastavená zároveň v CMS i na úrovní webového serveru nemusí vždy spolupracovat, což vede k dalším potížím.

Je tedy vhodné nastavit přesměrování URL na webovém serveru a CMS k tomuto účelu používat, jen když není zbytí.

Pro zjednodušení nastavování přesměrování používejte regulární výrazy

Regulární výrazy jsou jazyk používaný k vyhledávání v textu pomocí vzorů. Pokud hledáte v řetězci textu například číslice, můžete použít regex [0-9]. Další možností je použít regex pro vyhledání volitelných znaků. filename.html? najde jak filename.htm, tak filename.html.

Regulární výrazy jsou pro nastavování přesměrování velmi užitečné, protože vám ušetří nepříjemnosti s nastavováním přesměrování pro jednotlivá URL. Řekněme například, že máte následující strukturu URL:

 • /blog/kategorie-1/
 • /blog/kategorie-2/
 • /blog/kategorie-3/

Místo nastavování tří různých přesměrování, můžete použít následující regulární výraz pro všechny tyto podadresáře: /blog/(.*)/.

Nastavování přesměrování URL na webovém serveru Apache

Při používání webového serveru Apache je třeba použít RewriteEngine, který je součástí modrewrite modulu. Tento modul se v Apache obvykle načte automaticky. Pokud ne, ujistěte se, že máte jeho načítání nastaveno pomocí následujícího příkazu:

RewriteEngine On

Když je modul načtený, můžete nastavit přesměrování pomocí:

RedirectMatch 301 /blog/(.*)/ /novinky/$1/

To dá pokyn serveru Apache přesměrovat všechny podadresáře /blog/ na nové umístění v /novinky/.

Přesměrovávání kanonických názvů hostitele

Dalším běžným případem užití přesměrování URL je ten, který zajišťuje, aby URL zahrnovala ‘www’ část vašeho doménového jména. V takovém případě můžete nastavit přepisovací pravidlo, které běží pouze při splnění určité podmínky (pokud URL neobsahuje ‘www’ část doménového jména).

RewriteCond %{HTTP_HOST} *!^www*.priklad\.cz [NC]
RewriteRule (.*) http://www.priklad.org/$1 [L,R=301]

Toto přepisovací pravidlo přesměrovává všechna URL na verzi obsahující ‘www’, ale pouze v případě, kdy tato část chybí (přepisovací podmínka).

Tip ContentKingu: Aleyda Solis vytvořila šikovný nástroj, který generuje .htaccess přeměrování potřebných v mnoha situacích.

Často kladené otázky o přesměrování

 1. Přesměrování 301 vs. přesměrování 302: které je lepší?
 2. Kolik autority je přeneseno při přesměrování 301?
 3. Přesměrování 302 vs. přesměrování 307: které je lepší?

1. Přesměrování 301 vs. přesměrování 302: které je lepší?

To záleží na situaci:

 • Přesouváte svůj obsah trvale? Použijte přesměrování 301.
 • Přesouváte svůj obsah dočasně? Použijte přesměrování 302.

2. Kolik autority je přeneseno při přesměrování 301?

Obecně se věří, že přesměrování 301 přenáší 95-99 % autority stránky ze starého na nové URL.

3. přesměrování 302 vs. přesměrování 307: které je lepší?

Ačkoliv jsou obě přesměrování určena pro situace, kdy byl obsah přesunut dočasně, není jasné, jak k přesměrování 307 vyhledávače přistupují.
Pro dočasné přesměrování je tedy vhodnější použít 302.

ContentKing Academy Content Team
Steven van Vessum
Steven van Vessum

Steven je CCO společnosti ContentKing. To znamená, že se stará o všechno spojené se zákazníky a inbound marketingem. Takže je přesně tam, kde chce být. Baví ho zlepšovat pozice webů ve vyhledávačích a rád mluví o inbound marketingu.

Vojtech Zach
Vojtech Zach

Vojtěch se v ContentKingu stará o zákaznickou podporu a lokalizaci. Právě on vám rád odpoví na všechny otázky, když se nás rozhodnete kontaktovat. A protože je vystudovaný překladatel, kromě dělání radosti našim uživatelům ho baví také překonávat výzvy spojené s lokalizací naší aplikace.

Ondrej Koraba
Ondrej Koraba

Ondřej má v ContentKingu na starosti obsahový marketing. Psaní je jeho denním chlebem, a v zajišťování neustálého přísunu čerstvého obsahu na náš web se tedy přímo vyžívá.

Získejte zkušební verzi na 14 dní zdarma

Začněte během 20 vteřin

Vložte platnou doménu, prosím (www.priklad.cz).
 • Platební karta není potřeba
 • Není třeba žádná instalace
 • Bez závazků