SEO požadavky pro nový web

Naposled upraveno: 31. srpen 2020
Content & SEO Processes

Vytvořit webové stránky je obtížné. Zajistit, aby byly SEO friendly, je však ještě obtížnější. Až příliš často se stává, že se vývojářský tým po dokončení rozsáhlého projektu hrdě plácá po zádech, avšak následně se ukáže, že daný web není v souladu se současnými SEO standardy.

Důvodů, proč k tomuto dochází, je celá řada, nejčastější jsou však následující dva:

 1. Vývojářský tým nebyl řádně informován.
 2. Vývojáři měli za to, že „tu věc se SEO” mají zvládnutou.

Requirements engineering, neboli proces, během kterého určujete, co doopravdy potřebujete vytvořit, je skutečná věda a základ úspěchu každého vývojářského projektu.

Když neznáte cíl projektu a nevíte, co je potřeba vytvořit a podle jakých standardů, jak můžete vybudovat úspěšný projekt, který bude přesně splňovat klientovy požadavky?

V tomto článku projdeme všechny SEO požadavky, které je při tvorbě nového webu či rozvoji již existujícího webu nutné vzít v potaz. Jejich vyjasnění je užitečné pro všechny zúčastněné strany: zákazníka, který chce nový web, SEO specialisty, jejichž úkolem je zajistit co nejlepší SEO optimalizaci nového webu, i vývojářskou firmu, která web reálně tvoří.

Šťastný crawler

Kdy se do procesu musí zapojit SEO specialisté?

SEO specialisté musí být do procesu tvorby nového webu zapojeni před zahájením, během tvorby i po dokončení. Je velmi důležité je průběžně informovat o změnách, které jsou při tvorbě nového webu prováděny.

V případě vývoje zcela nového webu je nutné zapojit SEO konzultanty již od samého začátku, protože SEO požadavky budou mít zásadní vliv na jeho cenu.

Až příliš často se totiž stává, že jsou SEO specialisté do vývojářského procesu zapojeni pozdě. Rychle zjistí, že nový web nebude dobře SEO optimalizovaný, a tak sepíšou seznam požadavků, pro jejichž realizaci je třeba navýšit rozpočet. Výsledkem jsou vyšší náklady, chaos ve workflow a zpoždění. Asi nemusíme podotýkat, že ani jedna z těchto věcí zákazníka nepotěší.

Nyní se ale již pusťme do té špinavé práce a pojďme si jednotlivé SEO požadavky projít!

Pavel Ungr

Hodně často za mnou chodí lidé, kteří mají problém po spuštění webu. To je už ale pozdě, škoda byla napáchána a náprava je náročná a hodně složitá. Základem je pochopení, že SEO konzultant má být při tvorbě webu úplně od začátku. Určuje strategii tvorby obsahu, vytváří analýzu klíčových slov, informační architekturu i navrhuje prvky, na které by se nemělo zapomenout a má i technický dohled nad vývojáři. Pokud tam není, často se zapomene na správné interní prolinkování, stabilní URL nebo překážky pro crawlery. Bez SEO konzultanta dobrý web nespustíte.

Samozřejmé požadavky

Všechny požadavky v této sekci jsou naprostou samozřejmostí. Již dlouhá léta jsou považovány za obecné standardy oboru SEO, takže by neměly nikoho překvapit.

Responzivní design

Responzivní design znamená, že se web přizpůsobí zařízení, na kterém je zobrazen. Responzivní designy jsou skvělé jak pro návštěvníky, tak pro crawlery vyhledávačů. Návštěvníkům vašeho webu poskytují konzistentní zážitek bez ohledu na to, jaké zařízení zrovna používají. Crawleři, zejména ti od Googlu, pak oceňují weby, které návštěvníkům poskytují dobrý mobilní zážitek, a to mimo jiné proto, že koncem roku 2015 počet vyhledávání na mobilních zařízeních překročil počet desktopových vyhledávání. Zajištění dobrého uživatelského zážitku mobilním návštěvníkům vašeho webu je proto velmi důležité.

Responzivní design zjednoduší život také SEO specialistům, protože každá stránka webu má pouze jednu URL adresu. V minulosti bývaly weby rozdělené na dvě verze pro desktop a mobilní zařízení, přičemž na obě tyto verze vedly odkazy z jiných webů, a v rámci SEO optimalizace tak bylo nutné tyto odkazy a signály relevantnosti konsolidovat. Ve srovnání se směřováním odkazů pouze na jednu URL adresu jsou však veškeré tyto snahy méně efektivní.

Více o tomto tématu:

Accelerated Mobile Pages

Pokud tvoříte web pro mediální firmu či vydavatele, měli byste zvážit implementaci technologie Accelerated Mobile Pages (AMP). Pro jiné typy webů ji však nedoporučujeme.

AMP je open-source iniciativa a formát od Googlu, jehož cílem je zrychlit načítání obsahu pro mobilní uživatele. Jedná se v zásadě o zestručněné a zjednodušené verze stránek, které jsou optimalizované pro rychlé načítání na mobilních zařízeních.

Proč jsou tedy AMP stránky užitečné pouze pro mediální firmy a vydavatele? Protože vám umožňují dostat se do carouselu Zpráv Google, což může znamenat značný nárůst návštěvnosti. Jiným typům webů však tato možnost žádný užitek nepřináší, a zápory tak převáží nad klady.

Více o tomto tématu:

HTTPS

Zkratka HTTPS znamená Hyper Text Transfer Protocol Secure. Jedná se o zabezpečenou verzi protokolu HTTP, prostřednictvím kterého váš prohlížeč komunikuje s weby, které navštěvujete. Protokol HTTPS zajišťuje lepší ochranu před případnými útoky na vaše soukromá data.

Google usiluje o to, aby HTTPS přijalo co nejvíce webů, a učinil z něj proto vedlejší faktor ovlivňující pozice ve vyhledávání, který vám sice může trochu pomoci, avšak významnou konkurenční výhodu z hlediska SEO vám neposkytne. Pro podporu svého stanoviska však Google u stránek, které HTTPS nevyužívají, ukazuje v řádku s URL adresou upozornění „Nezabezpečeno”.

Příklad:

HTTPS je v dnešní době již zkrátka nutností. Jakýkoli nový web, který tvoříte, by tedy měl na tomto protokolu běžet. I ContentKing proto dostupnost webu přes HTTPS a platnost certifikátu kontroluje:

Tip: Pokud váš stávající web není provozován na HTTPS a chystáte se ho migrovat na nový web, doporučujeme na tento protokol nejprve přejít.

Více o tomto tématu:

Omezte využití JavaScriptu

Jedním z hlavních cílů SEO je zajistit, aby vyhledávače mohly crawlovat a indexovat váš obsah co nejsnadněji. Když však vytvoříte web pomocí javascriptového frameworku a spoléháte na vykreslování na straně klienta, provádíte přesný opak výše zmíněného.

Ačkoli prohlížeče dnes již stránky vykreslovat umí, spoléhat na to není nejlepší strategií, protože crawlování a indexace obsahu v takovém případě probíhá mnohem pomaleji. Vyhledávačům namísto toho poskytněte prosté HTML. A pokud javascriptový framework potřebujete opravdu nutně použít, využijte vykreslování na straně serveru či řešení pro předběžné vykreslování, jako je například prerender.io.

Důvody pro toto tvrzení jsou následující:

 • Vyhledávače mají pro vykreslování stránek omezené zdroje. Vykreslování stránky může vyčerpat klidně dvacetkrát více zdrojů než crawlování běžné stránky v HTML, což znamená, že zdroje, které si vyhledávače pro tento úkon mohou vyhradit, jsou omezené. Výsledkem je, že na indexaci svého obsahu čekáte celé dny, ne-li týdny.
 • Obsah, který není zaindexovaný, se nemůže umístit ve vyhledávání, a proto je důležité, aby k jeho indexaci došlo co nejrychleji. Dokud váš obsah nebude indexován, nepřinesou vám vyhledávače absolutně žádnou návštěvnost.

Odbočíme-li na okamžik od SEO, vykreslování na straně klienta rovněž způsobuje vyšší hodnoty metriky Time to Interactive (TTI), což znamená, že návštěvníci musí déle čekat, než je stránka webu plně interaktivní.

Více o JavaScriptu:

Rychlost stránky

Studie ukázaly, že návštěvníci mají rádi stránky, které se rychle načítají. Rychlé načítání snižuje míru okamžitého opuštění a zvyšuje konverzní poměr. Amazon zjistil, že za každé snížení doby načítání o 100 ms mu o 1 % vzrostly příjmy. Kromě toho však rychlé načítání stránek pomáhá také vašemu SEO, a to zejména, když se snažíte uspět v konkurenci na první stránce Googlu. Zde může rychlost načítání představovat skutečně klíčový faktor.

Existují stovky různých vylepšení, která můžete na svém webu a webovém serveru provést, abyste rychlost načítání zvýšili. Zde je však několik obecných osvědčených postupů, které byste měli zvážit:

 • Používejte síť pro doručování obsahu (CDN)
 • Co nejvíce omezte JavaScript a CSS
 • Optimalizujte obrázky
 • Doba odezvy serveru <500 ms
 • Využívejte kešování stránek (ukládání do mezipaměti prohlížeče) a kompresi souborů

Více o rychlosti načítání stránek:

Hierarchie nadpisů

Nadpisy H1-H6 slouží k zajištění hierarchie a přehlednosti stránek vašeho webu. Při správném využití nadpisů se návštěvníci mohou na vašem webu snadno orientovat, pro crawlery je pak zase jednodušší rychle zachytit strukturu a téma obsahu.

A page starts with the H1 heading.
Stránka začíná nadpisem H1.

Nadpis H1 by měl udávat hlavní téma stránky. Z toho důvodu byste ho neměli umísťovat do blízkosti loga a každá stránka by měla mít pouze jeden nadpis H1.

Více o nadpisech:

Robots.txt

Soubor robots.txt obsahuje pravidla, pomocí kterých crawlerům říkáte, které sekce vašeho webu nemají procházet. Pomocí odkazu na XML sitemapu jim pak umožníte efektivně nalézt kýžený obsah.

Na co je při práci se souborem robots.txt důležité myslet:

 • Různé vyhledávače interpretují soubor robots.txt různě.
 • Dbejte, abyste pomocí direktivy Disallow neznepřístupnili soubory, které jsou nutné k vykreslování stránek. Zabránili byste tak vyhledávačům ve vykreslování vašich stránek, což by mohlo poškodit výkon SEO.
 • A v neposlední řadě: soubor robots.txt je velmi mocný nástroj. Při práci s ním buďte opatrní, protože se může snadno stát, že vyhledávačům omylem znepřístupníte celý web. I z toho důvodu je důležité ho monitorovat.

Více o souboru robots.txt:

Máte správně nastavený soubor robots.txt?

Pomocí naší rychlé kontroly se můžete ujistit, že vyhledávačům nebrání v přístupu k důležitému obsahu. A poté ho nepřestávejte monitorovat – to je totiž ta největší chyba, kterou v SEO můžete udělat.

Vložte platnou doménu, prosím (www.priklad.cz).

XML sitemapy

XML sitemapy představují účinný způsob, jak vyhledávače informovat o obsahu vašeho webu. Jsou tedy důležité pro zajištění rychlého crawlování obsahu po jeho zveřejnění či aktualizaci.

Nejlepší osvědčené postupy pro práci s XML sitemapami:

 • Přehled obsahu v XML sitemapě pravidelně aktualizujte dle obsahových změn na webu.
 • Dbejte, aby XML sitemapa byla čistá, tzn. aby obsahovala pouze indexovatelné stránky.
 • Uveďte XML sitemapu v souboru robots.txt.
 • V jedné XML sitemapě neuvádějte více než 50 000 URL adres
 • Dbejte, aby velikost XML sitemapy (nekomprimované) nepřesahovala 50 MB.
 • Nedělejte si příliš velké starosti s atributy lastmod, priority a changefreq.

Mějte na paměti, že pro obrázky a novinové články byste měli mít zvláštní XML sitemapy.

Více o XML sitemapách:

Informační architektura

Informarční architektura je spojením vědy a umění, které zajišťuje správnou strukturu a prezentaci obsahu vašeho webu. Cílem této disciplíny je především určit, jaký obsah se na daném webu nachází a jakým způsobem bude zpřístupněn. Informační architektura tedy představuje styčný bod mezi uživatelským zážitkem (UX) a optimalizací pro vyhledávače (SEO). Z dobré informační architektury následně těží úplně všichni, a je proto důležité jí při tvorbě nového webu věnovat pozornost.

V této sekci se na informační architekturu zaměříme z hlediska SEO požadavků pro vývoj webu. Jedním z těchto požadavků je také definování struktury URL adres a jejího chování v určitých podmínkách.

Martin Šimko

Informační architektura je jedním ze základních stavebních kamenů v SEO. Často je ale opomíjená. Podle mého názoru to je tím, že se velice těžko kontroluje, že je navržena správně, úplně a na nic se nezapomnělo apod. Díky dobře zpracované architektuře vznikne velké množství interních zpětných odkazů, které posilují jednotlivé stránky webu.

Věnujte vytváření architektury pozornost a založte ji na datech. Základními vstupy jsou analýza klíčových slov (= víme, co lidé hledají a chtějí najít), analýza konkurence (= víme, jaký je standard na trhu a na co již mohou být uživatelé zvyklý) a testování (= máme jistotu, že náš návrh nejde proti uživatelské zkušenosti).

Struktura URL

URL adresy by měly být deskriptivní, čitelné a krátké. Ať už zvolíte jakoukoli strukturu, dbejte, aby byla používána konzistentně napříč celým webem.

Dále se co nejvíce vyvarujte používání parametrů URL. Neuvádí totiž, co mohou návštěvníci na dané stránce očekávat, a navíc mohou způsobit problémy s crawlováním.

Web musí podporovat vytvoření šablony, která detailně popisuje strukturu URL adres.

Čemu dále věnovat pozornost:

 • Používání podadresářů v URL adresách
 • Používání koncového lomítka (lomítka na konci každé URL adresy)
 • Šablonu URL musíte být schopni v případě potřeby manuálně přepsat.

Více o struktuře URL:

Filtry, varianty a kategorie

Pokud nový web obsahuje filtry, popište, jakým způsobem budou ovlivňovat strukturu URL, a určete, zda by výsledné URL adresy měly být pro vyhledávače přístupné a indexovatelné.

To samé proveďte také s variantami stránek.

Příklad: tvoříte nový web e-shopu, který prodává boty. Jeden pár bot je k dispozici ve více barvách a velikostech, což vede k desítkám variant téhož produktu. Které z těchto stránek chcete zpřístupnit vyhledávačům k indexaci, a které naopak nikoli?

A co blogové články či produkty, které jsou zařazené ve více kategoriích? Zařazení do více kategorií může být přínosné z pohledu uživatele, avšak z hlediska SEO nadělá více škody než užitku.

Doporučujeme proto zajistit, aby články i produkty měly vždy jednu primární kategorii, kterou lze indexovat. Ostatní kategorie, do kterých je článek či produkt zařazený, by indexovatelné být neměly, aby nevznikl duplicitní obsah.

Příklad

Blogový článek je zařazen do kategorií A, B a C, což vede k vzniku následujících URL adres:

 1. https://example.com/blog/a/example-article
 2. https://example.com/blog/b/example-article
 3. https://example.com/blog/c/example-article

Kategorie A je primární, a tento článek proto bude indexovatelný na URL adrese https://example.com/blog/a/example-article.

URL adresy https://example.com/blog/b/example-article a https://example.com/blog/c/example-article by pak na primární URL měly odkazovat jakožto na kanonickou.

Více o tomto tématu:

Chytré šablony, které vám ušetří čas

Z pohledu SEO je důležité mít možnost definovat šablony pro titulek, meta description a nadpisy, které vám konstantně pomáhají web optimalizovat a zároveň šetří značné množství práce.

Tyto šablony byste měli být schopni definovat na úrovni celého webu, pro jednotlivé kategorie i pro všechny stránky v jedné kategorii. Platí zde, že specifičnost vítězí, a použita tak bude nejspecifičtější šablona pro danou stránku.

Příklad #1

Úroveň Prvek Šablona
Celý web titulek $pageName - HappyShoes

Jedna ze stránek webu nese název „Zásady ochrany osobních údajů”, a výsledný titulek bude tedy vypadat následovně: „Zásady ochrany osobních údajů - HappyShoes”

Příklad #2

Úroveň Prvek Šablona
Celý web titulek $pageName - HappyShoes
Stránky v kategorii “Adidas” titulek $pageName - Boty Adidas

Jedna ze stránek nese název „Adidas ultra boost velikost 44”, a výsledný titulek bude tedy vypadat následovně: „Adidas ultra boost velikost 44 – Boty Adidas”.

Manuální přepsání

Na úrovni stránek byste měli být schopni tyto šablony manuálně přepsat.

Můžete tak například rychle definovat výchozí šablonu pro titulek všech svých blogových článků nebo článků týkajících se určité služby.

Více o tomto tématu:

Crawlování a indexace

Veškeré požadavky popsané v této sekci mají za cíl zajistit vyhledávačům hladký průběh crawlování a indexace. Měli byste usilovat o to, aby se vyhledávače mohly rychle dozvědět o novém či aktualizovaném obsahu, a při jeho crawlování mu zároveň co nejrychleji porozumět.

Direktivy robots

Prostřednictvím direktiv robots, z nichž jsou nejznámější noindex a nofollow, si můžete zvolit, jak budou crawleři se stránkami vašeho webu nakládat. Tyto direktivy můžete definovat pomocí meta tagu v sekci <head>, ale také pomocí X-Robots-Tagu v HTTP hlavičce.

Ve výchozím stavu by direktivy robots měly povolovat indexaci a direktiva nofollow by neměla být uplatněna.

Stejně jako u výše zmíněných šablon je i tyto direktivy třeba definovat na více úrovních:

 • Úroveň celého webu
 • Úroveň kategorií/segmentů
 • Úroveň stránek

Více o direktivách robots:

Kanonické URL

Kanonické URL adresy vedou vyhledávače k tomu, aby danou stránku upřednostňovaly před dalšími identickými či podobnými stránkami. Například pokud máte tři téměř shodné stránky A, B a C a chcete zaindexovat pouze stránku A, je nutné ji označit jako kanonickou a stránky B a C na ni následně odkázat.

Kanonické URL adresy by ve výchozím stavu měly odkazovat samy na sebe, a informovat tak vyhledávače, že právě ony jsou tou správnou variantou pro indexaci.

Kanonické URL se definují pouze na úrovni stránek.

Nejlepší postupy pro práci s kanonickými URL adresami:

 • Používejte absolutní URL včetně domény a protokolu.
 • Pro každou stránku určete pouze jednu kanonickou URL adresu.
 • Kanonickou URL definujte v sekci <head> dané stránky nebo v HTTP hlavičce.
 • Vždy odkazujte na indexovatelnou stránku.

Více o kanonických URL:

Vztahy

Požadavky popsané v této sekci vysvětlují vztahy mezi obsahem a vyhledávači.

Stránkování: atributy link rel next/prev

U série stránek propojených stránkováním nezapomeňte do odkazů přidat atributy link rel="next" a rel="prev". Pomůžete tak vyhledávačům lépe pochopit, jak na sebe jednotlivé stránky navazují a jak s nimi nejlépe zacházet.

Příkladem takové série stránek je přehled blogu, který se skládá z 10 stránek propojených stránkováním, z nichž každá zobrazuje 10 blogových článků. Nebo můžeme uvést také stránku kategorie produktů u e-shopu, která dané produkty nabízí na 20 navazujících stránkách.

Nejlepší postupy pro práci s atributy link rel="next" a rel="prev":

 • Všechny stránky v sekvenci by měly mít kanonickou URL, která odkazuje sama na sebe
 • Dbejte, abyste sekvenci nepřerušili
 • Vyvarujte se odkazům na přesměrování
 • Používejte absolutní URL
 • U stránek, které jsou součástí stránkování, nepoužívejte direktivu noindex
 • U odkazů na stránky, které jsou součástí stránkování, nepoužívejte direktivu nofollow
 • Stránky, které jsou součástí stránkování, nezahrnujte do XML sitemapy

Více o stránkování:

Atribut hreflang

V případě, že je váš web dostupný ve více jazycích a/nebo oblastech, nezapomeňte použít atribut hreflang. Umožňuje vám totiž indikovat, jakým jazykem je váš obsah psaný a pro jakou geografickou oblast je určený. Atribut hreflang můžete definovat buď v sekci <head>, nebo prostřednictvím HTTP hlavičky.

Řekněme, že máte anglickou, nizozemskou a francouzskou verzi svého webu. Pomocí atributu hreflang nasměrujete vyhledávače na přeložené verze příslušných stránek. Sekce <head> anglické verze stránky bude tedy vypadat následovně:

<link rel="canonical" href="https://www.example.com/" />
<link rel="alternate" hreflang="en" href="https://www.example.com/" />
<link rel="alternate" hreflang="nl" href="https://www.example.nl/" />
<link rel="alternate" hreflang="fr" href="https://www.example.fr/" />
<link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://www.example.com/" />

Nejlepší postupy pro práci s atributem hreflang:

 • Odkazujte v něm jak na samotnou stránku, tak na její přeložené varianty.
 • Dbejte, aby všechny odkazy byly obousměrné.
 • Správně nastavte kombinace jazyků a oblastí.
 • Vždy nastavte záložní variantu hreflang="x-default".
 • Atribut hreflang se musí shodovat s kanonickou URL.
 • Při definování atributu hreflang používejte absolutní URL.
 • Pro implementaci atributu hreflang používejte vždy pouze jednu metodu.

Více o atributu hreflang:

Strukturovaná data

Prostřednictvím strukturovaných dat můžete poskytnout doplňující informace o obsahu svého webu. Co se vyhledávačů týče, můžete použít Schema.org, pro platformy jako Facebook, LinkedIn a Slack použijte Open Graph, a pro Twitter jsou zde pak Twitter Cards. Využitím strukturovaných dat získáte plnou kontrolu nad tím, jak je váš obsah prezentován.

Schema.org

Contentking - Schema.org - JSON

Schema.org se zpravidla využívá pro zobrazení recenzí, uvedení autora článku či označení organizace, která daný web vlastní. V případě lokálních podniků vám rovněž umožní sdělit, o jaký podnik jde a jaké má otevírací hodiny. Příležitostí je zde zkrátka spousta, a je proto důležité zajistit, aby váš web tagy Schema.org, které můžete definovat v HTML, podporoval.

Existuje celá řada způsobů, jak tagy Schema definovat, avšak nejpopulárnější metodou (kterou upřednostňuje také Google) je implementace ve formátu JSON-LD.

Strukturovaná data Schema.org byste měli být schopni definovat na následujících úrovních:

 • Úroveň celého webu – např. uvedení organizace vlastnící web (Organization)
 • Úroveň stránek – např. zobrazení recenzí (Reviews)

Více o Schema.org:

Open Graph

Open Graph na Facebooku

V rámci strukturovaných dat Open Graph je nutné definovat následující meta tagy:

 1. og:url
 2. og:title
 3. og:description
 4. og:image

Dále jsou zde také dva doporučené meta tagy, pomocí kterých můžete svému obsah dodat širší kontext:

 1. og:type
 2. og:locale

Tyto meta tagy byste měli být schopni definovat na následujících úrovních:

 • Úroveň celého webu (např. určení výchozího obrázku)
 • Úroveň kategorií/segmentů (např. určení výchozího obrázku pro všechny blogové články)
 • Úroveň stránek (např. pro zobrazení recenzí)

Více o Open Graph:

Twitter Cards

Twitter Cards se do jisté míry podobají Open Graph, rozlišujeme u nich však čtyři různé typy:

 1. Summary Card
 2. Summary Card with Large Image
 3. App Card
 4. Player Card

Vyžadované meta tagy Twitter Cards jsou následující:

 • twitter:card
 • twitter:title

Dále však vřele doporučujeme definovat také následující tři meta tagy, pomocí kterých můžete svému obsahu dodat širší kontext:

 • twitter:site
 • twitter:description
 • twitter:image

Více o Twitter Cards:

Optimalizace médií

Média jako obrázky či PDF soubory mohou být důležitým zdrojem návštěvnosti, a je proto nezbytné je optimalizovat.

Faktorů ovlivňujících pozice obrázků ve vyhledávání sice existuje celá řada, jedním z nejdůležitějších je však přítomnost atributů alt a title u každého obrázku, a web by je proto měl podporovat. Při nahrávání médií je dále třeba hlídat, aby adresářová cesta byla smysluplná.

Například u WordPressu je ve výchozí adresářové cestě uveden rok a měsíc vzniku, což jednak vede k velmi dlouhým URL adresám, a jednak budí dojem neaktuálnosti (např. když se vám obrázek načte z URL adresy https://example.com/wp-content/uploads/uploads/2017/06/)

Pro obrázky rovněž nezapomeňte vytvořit zvláštní XML sitemapu, díky které je vyhledávače snadněji a efektivněji objeví.

Více o optimalizaci médií:

Správa navigace

Jak jsme již vysvětlili v sekci Informační architektura, způsob zpřístupnění a prezentace obsahu návštěvníkům a vyhledávačům hraje v SEO klíčovou roli.

Z toho důvodu je nutné, abyste na svém webu měli možnost spravovat navigaci, která se dělí na několik druhů:

 • Hlavní navigace
 • Navigace v postranním panelu
 • Navigace v patičce

Všechny tyto druhy navigací byste měli být schopni spravovat jednak na úrovni celého webu, a jednak také u jeho konkrétních sekcí. Řekněme například, že máte e-shop nabízející boty, kalhoty a svetry. V sekci bot však nejspíš budete chtít, aby postranní panel a patička obsahovaly pouze odkazy na stránky s vašimi nejdůležitějšími produkty a souvisejícími podkategoriemi.

Shrnutí

Pokud chcete, aby byl jakýkoli nový web dobře SEO optimalizovaný již při spuštění, musí jeho tvorbě předcházet přesně a jasně specifikované zadání. Věříme, že tento článek vám k vytvoření SEO friendly webu dopomůže, a rozhodně doporučujeme projít také podrobné články u jednotlivých témat, které vám je přiblíží více do hloubky.

Jakmile dáte dohromady všechny SEO požadavky pro nový web, můžete se pomalu začít připravovat na další krok: migraci webu.

ContentKing Academy Content Team
Steven van Vessum
Steven van Vessum

Steven je CCO společnosti ContentKing. To znamená, že se stará o všechno spojené se zákazníky a inbound marketingem. Takže je přesně tam, kde chce být. Baví ho zlepšovat pozice webů ve vyhledávačích a rád mluví o inbound marketingu.

Vojtech Zach
Vojtech Zach

Vojtěch se v ContentKingu stará o zákaznickou podporu a lokalizaci. Právě on vám rád odpoví na všechny otázky, když se nás rozhodnete kontaktovat. A protože je vystudovaný překladatel, kromě dělání radosti našim uživatelům ho baví také překonávat výzvy spojené s lokalizací naší aplikace.

Ondrej Koraba
Ondrej Koraba

Ondřej má v ContentKingu na starosti obsahový marketing. Psaní je jeho denním chlebem, a v zajišťování neustálého přísunu čerstvého obsahu na náš web se tedy přímo vyžívá.

Získejte zkušební verzi na 14 dní zdarma

Začněte během 20 vteřin

Vložte platnou doménu, prosím (www.priklad.cz).
 • Platební karta není potřeba
 • Není třeba žádná instalace
 • Bez závazků