SEO průvodce pro začátečníky

Naposled upraveno: 26. srpen 2020
Základy SEO

V tomto SEO průvodci pro začátečníky vás krok za krokem provedeme procesem SEO optimalizace vašich webových stránek. Po jeho přečetení tak budete sami schopni začít s optimalizací webových stránek za účelem zvýšení organické (přirozené) návštevnosti. A organickou návštěvností je vždy ta, za kterou nemusíte vyhledávačům platit.

Položme například vyhledávačí dotaz “nákup trička online”. Výsledky vyhledávání označené zeleně jsou neplacené. A právě na ně se SEO zaměřuje. Sekce označená červeně zahrnuje pouze placené výsledky, neboli reklamu. Tyto reklamy pro Google jsou cíleně tvořeny v Google AdWords.

Výsledky vyhledávání SEO a SEA

V našem SEO průvodci pro začátečníky budeme pro větší pohodlí a přehled používat slova “Google” a “vyhledávače” jako jedno a totéž.

Co je to SEO?

SEO je zkratkou pro Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače). Samotné SEO pak zahrnuje veškeré aktivity zaměřené na získání relevantní návštěvnosti webu prostřednictvím neplacených výsledků vyhledávání. Relevantní návštěvnost je taková, která na stránky přivádí hlavně návštěvníky, kteří jsou pro vaše podnikání důležití.

Jan Bělohradský

SEO se může zdát začátečníkovi na první pohled nepřehledné a komplikované nebo naopak úplně jednoduché. Pravda je někde mezi. Základy SEO pochopí každý, ale pokročilé techniky už si vyžadují přesah i do dalších oborů a velkou dávku kreativity.”

Jak SEO ve zkratce funguje?

K porozumnění, jak SEO vlastně pracuje, se pojďme nejdříve podívat, jak funguje samotné vyhledávání na Googlu.

Vy se ptáte, Google odpovídá. Když napíšete vyhledávací dotaz, Google vám odpoví zobrazením stránek, které považuje za relevantní.

Zastavme se ale na chvilku a popřemýšlejme o tom: jak Google vlastně ví, které stránky vám zobrazit a v jakém pořadí?

Aby vám Google tyto stránky nabídl, musí nejdříve vědět, že vůbec existují, jaké je jejich zaměření a jak jsou oblíbené a kvalitní.

Co je potřeba udělat, aby bylo vaše SEO kvalitní?

K tomu, aby si vaše stránka vedla dobře z hlediska SEO, je zapotřebí:

  • být přátelský k vyhledávačům (search engine friendly)
  • tvořit kvalitní a zajímavý obsah o tématech, které chcete mít umístěné ve vyhledávačích
  • mít autoritu a důvěryhodnost skrze odkazy z ostatních webových stránek

Odkud tyto SEO požadavky pochází?

Vyhledávače vyhodnocují, co návštevníci webů považují za nejdůležitější, a snaží se tyto poznatky aplikovat do svých algoritmů.

Tomáš Herout

SEO se jeví jako magie, ale jen pro toho, kdo nevidí za „černou oponu”. Pro znalé je to jen algoritmus, který je sice známý jen z části, ale té důležité části.”

Dejte SEO nějaký čas a nechte ho pracovat.

Úspěch v SEO nepřichází jen tak přes noc. SEO optimalizace vyžaduje trpělivost, vytrvalost a také mnoho tvrdé práce. Z toho vyplývá, že práce na SEO nikdy nekončí - vyhledávače se neustále snaží vylepšovat své algoritmy a stejně tak konkurence se vás neustále snažit předběhnout.

Možná vás napadá otázka - “Není možné si to nějak ulehčit?”

Samozřejmě zde jsou různé SEO taktiky na zkrácení těchto procesů (často nazývané “black hat SEO” neboli zakázané SEO), které přináší výsledky poměrně rychle. Ty ale nikdy nemůžeme doporučit, protože tento typ SEO nepodporuje jakoukoliv trvale udržitelnou SEO strategii. Zkrátka, co funguje dnes, vás může citelně oslabit hned další den, kdy vyhledávače na tyto praktiky přijdou.

Webová stránka přátelská k vyhledávačům

Prvním krokem mířícím k vašemu úspěchu na poli SEO je ujištění, že vaše webová stránka je dostatečně přátelská pro vyhledávače. Ale co to vlastně znamená? Znamená to především, že vyhledávače by měly být schopny lehce najít a navštívit vaši stránku.

Pomozte vyhledávačům najít vaše stránky

Vyhledávače používají tzv. crawlers, tedy roboty, kteří mají za úkol neustále prohledávat internet a indexovat jednotlivé stránky. Stránky pak nacházejí následováním odkazů a zpracováním souborů XML sitemaps.

Ujistěte se, že všechny stránky na vašem webu jsou propojeny. V opačném případě vyhledávače budou mít problém s nacházením těchto stránek a přiřazením jejich oblíbenosti. Propojte tedy co nejvíce vašich důležitých stránek a nezapomínejte na to, že odkazy z kvalitních tématicky příbuzných stránek vám přispějí k větší relevanci, než odkazy z těch nerelevantních.

Soubor sitemap XML

Soubor sitemap XML je speciální seznam všech stránek na webu, které chcete vyhledávači indexovat. Tyto sitemaps slouží pouze pro potřeby vyhledávačů. Zde je třeba se ujistit, že vaše XML sitemaps nemusíte aktualizovat ručně, ale že jsou automaticky aktualizovány po jakékoliv změně.

Doporučené články:

Usnadněte vyhledávačům přístup na vaše stránky

Roboti internetových vyhledávačů nevidí jednotlivé stránky stejně jako lidské oko. Ke zjištění, co se na nich nachází, roboti procházejí pouze zdrojový kód stránky. Při budování vašich stránek je proto moudré vyhnout se úplné závislosti na obrázcích, rámečcích nebo JavaScriptu, protože tyto prvky vyhledávačům nikdy neposkytnou ten samý kontext, jako prostý textový obsah.

Ačkoliv Google umí JavaScript spustit, jedná se pro něj o velmi neefektivní způsob, jak zjistit, co se vlastně na stránce nachází a co je jejím smyslem. Obecně se dá říci, že stránky založené na HTML kódu si povedou lépe, než jejich konkurence, která příliš spoléhá na JavaScript.

Jasná struktura URL adres

Na začátku vyberte jednotnou strukturu URL adres a té se držte. Snažte se mít vaše URL adresy co nejkratší a zároveň se ujistěte, že vašim uživatelům dávají smysl. Tímto způsobem zlepšíte uživatelský komfort a vyhnete se problémům s duplicitním obsahem.

Zde máme příklad dobré URL adresy:

https://www.priklad.com/iphone-8

A zde velmi špatné URL adresy:

https://www.priklad.com/index.php?productID=83671

Na kterou z nich byste klikli raději?

User experience

User experience, neboli-li uživatelský komfort/přívětivost/prožitek, hraje ve světě SEO čím dál větší roli. A dává to smysl - pokud se návštěvníci nebudou cítit na vašem webu komfortně, proč by se vám měl Google odvděčit dobrou pozicí ve vyhledávání?

Všichni máme rádi rychle se načítající stránky. Ujistěte se tedy, že právě ty vaše se načítají dostatečně rychle. Ideálně by se měly načíst pod 1 vteřinu, pod 2 vteřiny je to ale stále přijatelné. Čím rychleji se stránky načítají, tím lepší konverzní poměr dostanete. Opravdu. Například Amazon zjistil, že jejich příjmy vzrostly o 1% za každých 100 ms, o které snížili čas načítání.

Nikdo nemá rád stránky, které se špatně zobrazují na mobilních zařízeních. Ujistěte se tedy, že pro ně jsou dostatečně optimalizované, tzv. mobile-friendly. Pokud si nejste jisti, zda je váš web dobře použitelný na mobilu, můžete si to ověřit pomocí testovacího nástroje Google’s mobile-friendly.

Nepřehánějte to s vyskakovacími okny a reklamami. Když návštěvníci přicházejí na web, je to z nějakého důvodu. Rozhodně tedy neocení rozptylující vyskakovací okna a reklamy. Toto je jedna z věcí, která často vede ke špatné uživatelské zkušenosti a následně může také negativně ovlivnit vaši pozici na Google.

Kvalitní obsah

Druhá věc potřebná k dobrému zařazení klíčových slov je kvalitní obsah, který se v prvé řadě musí vztahovat k danému tématu a účelu stránky. Samotný obsah musí být také hodnotný a přínosný pro návštěvníky, stejně tak jako optimalizovaný pro vyhledávače.

Tím, že kvalitní obsah často vyvolává zpětnou vazbu od návštěvníků a touhu po více informacích, vám umožňuje lépe dosahovat stanovených podnikatelských cílů. Stejně tak i cílů v SEO, jako je získávání zpětných odkazů nebo sdílení vašeho obsahu.

Když mluvíme o obsahu a textu optimalizovaném pro vyhledávače, máme na mysli to, že je pro vyhledávače srozumitelné, o čem váš obsah je, a pro jaká klíčová slova by měl být vyhledán.

Ale jaká klíčová slova to jsou?

Analýza klíčových slov: najděte vhodná klíčová slova

Každá SEO strategie začíná zjištěním, jaká klíčová slova vlastně chcete do obsahu zařadit. Bez toho, aniž byste je znali, nemáte šanci optimalizovat váš web pro vyhledávače. Proces hledání, která klíčová slova jsou zajímavá pro váš byznys, se nazývá analýza klíčových slov.

Kde tato analýza klíčových slov začíná? Vaše společnost má určité cíle, kterých chce dosáhnout, a je nezbytné, aby je vaše SEO strategie podporovala. Jistě máte také cílový segment zákazníků. Zaměřte se tedy na ně:

  • Jaká klíčová slova vaše cílová skupina používá?
  • Jaký mají záměr, když vyhledávají tato klíčová slova - chtějí již nakupovat nebo pouze shánějí více informací?
  • Hledají lidé vlastně tato klíčová slova?
  • Je reálné, že budou dobře umístěny i s ohledem na konkurenci?

Všechny tyto otázky by měly být zodpovězeny během analýzy a hledání klíčových slov. Výstupem analýzy je pak seznam klíčových slov, které začleníte na svůj web.

Doporučené články:

Strategie klíčových slov: začlenění klíčových slov na stránky

Vaše strategie klíčových slov přesně popisuje, jak začlenit jednotlivá klíčová slova, které jste zjistily v analýze. Tímto způsobem pomůžete vyhledávačům lépe porozumět tomu, pro jaká klíčová slova by měla být stránka umístěna ve vyhledávání.

Nejdříve rozvrhněte klíčová slova na stránky na základě relevance. Pokud se zaměřujete na soubor klíčových slov s podobným významem, pak je vkládejte na stejnou stránku. Vezměte v potaz také fakt, že klíčová slova s velkou konkurencí potřebují být rozložená na silných stránkách vašeho webu. Skvělým příkladem silné stránky je vaše domovská stránka.

Poté, co jste zmapovali vhodné rozložení klíčových slov pro určené stránky, definujte kde konkrétně na těchto stránkách jednotlivá slova umístíte. Orientačním pravidlem je, že stránky s menším obsahem textu by měly být optimalizovány pro jedno až dvě klíčová slova. Naopak stránky s velkým obsahem, například více než 500 slovy, jsou často optimalizovány pro 5 až 10 klíčových slov.

Takže, kam tato klíčová slova vložíte?

Nejdůležitější místa jsou v meta description, nadpisech, v samotném textu a odkazech.

Meta informace

Pokud se bavíme o meta informacích pro SEO, máme na mysli název stránky (title tag) a meta popis. Na obrázku níže můžete vidět název stránky vyznačen v oranžovém rámečku a meta popisek v modrém.

Meta informace v náhledu výsledků vyhledávání Google

Název stránky (title tag)

Název stránky byl po dlouhou dobu jedním z nejdůležitějších faktorů pro vyhledávací algoritmy. Title tag totiž popisuje hlavní zaměření stránky jedinou krátkou frází a vypadá třeba takto:

<title>ContentKing - SEO audit v reálném čase a průběžná kontrola obsahu</title>

Title tag je zobrazen v záložce prohlížeče, ale co je důležitější - ve výsledku vyhledávání stránek, neboli SERPu (Search Engine Result Pages). Každý z výsledků obsahuje stručné info o stránce, tzv. ukázku (snippet). Chcete-li zajistit, aby vyhledávače zobrazovaly název, který jste pro danou stránku definovali, ujistěte se, že je pro stránku relevantní, jedinečný v rámci vašeho webu a jeho délka je mezi 30 znaky (285 pixelů) a 60 znaky (575 pixelů).

Meta description

Meta description popisuje stránku jednou nebo dvěma větami a měla by zákazníkům stručně přiblížit, co lze na stránce očekávat.

Ačkoliv meta popis vyhledávač nezohledňuje, má důležitý význam pro získávání zákazníků tím, že na váš náhled ve výsledcích vyhledávání kliknou. I proto je důležité, abyste jej tvořili velmi pečlivě. Meta popis vypadá například takto:

<meta name="description" content="ContentKing monitoruje váš web 24/7, takže můžete zachytit a vyřešit všechny neočekáváné změny a problémy ještě dříve, než si jich všimnout vyhledávače nebo návštěvníci. Začněte ještě dnes!"/>

Chcete-li mít jistotu, že vyhledávače zobrazí přesně ten meta popis, který jste pro stránku vytvořili, měl by především být: relevantní pro danou stránku, unikátní na vašem webu a dlouhý mezi 70 znaky (430 pixelů) a 150 znaky (920 pixelů).

Doporučené články:

Nadpisy

Nadpisy, neboli headings se používají k vizuálnímu určení hierarchie a pomáhají návštěvníkům k rychlé orientaci na stránce. Nadpisy mají svoji roli také v algoritmech vyhledávačů. Zahrnutí klíčových slov do vašich nadpisů přispívá k lepšímu umístění pro tato klíčová slova. Existuje šest úrovní nadpisů: H1-H6. Nadpis H1 vypadá takto:

<h1>Už žádná SEO překvapení</h1>

Pokud nemáte nadefinován název stránky (page title), nebo vyhledávače neshledají váš název dostatečně relevantní, je možné, že se nadpis stránky H1 zobrazí jako název v náhledu vyhledávání.

Nadpis H1 by měl být relevantní pro danou stránku a unikátní na vašem webu. Ačkoli byste neměli používat více než jednu hlavičku H1 na stránku, je dobré použít více hlaviček H2-H6, pokud podporují vizuální hierarchii stránky. Hlavička H1 by měla být největší položka na stránce, pak nadpis H2, H3 atd.

Vlastní obsah

Vlastním obsahem je myšlen pouze viditelný textový obsah na stránce. Při psaní textů je skvělou pomůckou aplikovat přístup obrácené pyramidy. To znamená, že ta nejdůležitější informace je na prvním místě, až po ní následuje zbytek. Obecné pravidlo je dodržet alespoň minimální počet 200 slov, které by měla stránka obsahovat.

Je však nutné si uvědomit to, že klíčová slova by neměla příliš určovat výběr vašich slov v textu. V prvé řadě je důležité zaměřit se na to, aby se váš text dobře četl. Není nutné “přeoptimalizovat” váš obsah nahuštěním všech klíčových slov - když se něco nehodí, tak se to prostě nehodí. Takové přeoptimalizování může jednak srazit vaše hodnocení (ranking) a také zapříčinit odchod návštěvníků z vašich stránek.

Odkazy přenášejí autoritu a relevanci z jedné stránky na druhou. Toto funguje pro odkazy v rámci jednoho webu, které se nazývají interní, stejně tak jako pro ty mimo vaši webovou stránku - externí odkazy.

Pokud chcete, aby byla konkrétní stránka ve vyhledávači umístěna, ujistěte se, že tato stránka dostává maximální možnou autoritu a relevanci od ostatních stránek. Příkladem stránky, která je nositelem velké autority, je domovská stránka. Stránka získává význam v případě, že je propojena se stránkami, které souvisejí s tematikou a používají text odkazu (anchor text) popisující dané téma.

Doporučené články:

Strukturované značky: pomozte vyhledávačům porozumět vašemu obsahu

V momentě, kdy se vyhledávače snaží rozhodnout, jaký typ obsahu je na dané stránce, můžete jim pomoci přidáním značky strukturovaných dat (structured markup). Strukturované značky dávají vyhledávačům významné vodítko o tom, jaký typ obsahu se zde nachází. Některými takovými příklady jsou články, kurzy, akce, nabídka volných pracovních míst nebo recepty.

Doporučené články:

Autorita a důvěryhodnost

Třetí a poslední pilíř SEO je autorita a důvěryhodnost. Rozhodně ale není třetím pilířem z hlediska důležitosti. Ve skutečnosti, autorita a důvěryhodnost mají pro úspěch v oblasti SEO ten největší význam.

V zásadě je autorita takovou “hybnou silou v SEO”. Čím více autority, tím lépe. Autorita se získává prostřednictvím odkazů z co nejvíce webových stránek, stejně tak jako z těch, které také disponují velkou autoritou.

Důvěru zase nabýváte tím, že se držíte určitých pokynů vyhledávačů a získáváte odkazy z dostatečně důvěryhodných webů.

Nyní by to tedy mělo být jasné: odkazy hrají zásadní roli v SEO úspěchu. A ne pouze proto, že přenáší autoritu a důvěru, ale rovněž také předávají aktuální relevanci a význam. Relevantní odkaz je odkaz, který pochází z tématicky stejně zaměřené stránky. Ne všechny odkazy jsou si tedy rovny. Například, odkaz z článku zpravodajského webu zpravidla přenáší autoritu a důvěru, ne však relevanci.

Taktiky pro linkbuilding

Aktivity zaměřené na získávání zpětných odkazů se nazývají linkbuilding. Linkbuilding je především o pochopení toho, co lidi přitahuje. Pokud to zjistíte a budete podle toho získávat odkazy, je to trefa do černého.

Vaše stránka pravděpodobně nezíská mnoho odkazů sama od sebe. Nestačí zde pouze publikovat obsah, zůstat jen tak sedět a čekat, že lidé to sami budou sdílet. Takhle to prostě nefunguje. Nejdříve jim s tím musíte trochu pomoci.

Dostat obsah k vašim cílovým zákazníkům je poměrně těžké. Obecně tedy platí, že byste měli propagací vašeho obsahu strávit přibližně stejnou dobu, jako s jeho tvorbou.

Jak taková propagace obsahu funguje?

Je nezbytné dát lidem podnět ke sdílení a odkazování na váš obsah. Pokud máte naprosto prvotřídní obsah, jediná věc, která je potřeba udělat, je dát o tom lidem vědět. Podnět pro ně, aby jej sdíleli nebo na něj odkazovali, bude jednoduše to, že s ním budou chtít být spojováni.

Všichni ale nemůžeme být číslo 1. Pravděpodobně tak bude váš obsah “pouze” dobrý, ne naprosto úžasný. V tomto případě bude získávání odkazů vyžadovat hodně tvrdé práce. Proto doporučujeme podívat se do naší akademie na 12 linkbuildongových taktik k získání zpětných odkazů. Najdete zde inspiraci a také ujištění, že i vy můžete pracovat na zpětných odkazech pro váš web.

Závěr

K úspěchu v SEO optimalizaci potřebujete, aby vaše stránka byla k vyhledávačům přátelská, nabízela hodnotný obsah pro vaše návštěvníky a měla dostatek autority a důvěry. Je třeba pracovat na všech třech aspektech. Mít například skvělý obsah, ale žádné odkazy, které by k němu vedly, není tou správnou cestou. Pokud nezapracujete na všech zmíněných aspektech, návratnost vaší investice do SEO optimalizace může skončit velkým zklamáním.

Pusťte se tedy do práce a hlavně nezapomínejte na to, co je v SEO nejdůležitější - vaši zákazníci.

ContentKing Academy Content Team
Steven van Vessum
Steven van Vessum

Steven je CCO společnosti ContentKing. To znamená, že se stará o všechno spojené se zákazníky a inbound marketingem. Takže je přesně tam, kde chce být. Baví ho zlepšovat pozice webů ve vyhledávačích a rád mluví o inbound marketingu.

Vojtech Zach
Vojtech Zach

Vojtěch se v ContentKingu stará o zákaznickou podporu a lokalizaci. Právě on vám rád odpoví na všechny otázky, když se nás rozhodnete kontaktovat. A protože je vystudovaný překladatel, kromě dělání radosti našim uživatelům ho baví také překonávat výzvy spojené s lokalizací naší aplikace.

Ondrej Koraba
Ondrej Koraba

Ondřej má v ContentKingu na starosti obsahový marketing. Psaní je jeho denním chlebem, a v zajišťování neustálého přísunu čerstvého obsahu na náš web se tedy přímo vyžívá.

Získejte zkušební verzi na 14 dní zdarma

Začněte během 20 vteřin

Vložte platnou doménu, prosím (www.priklad.cz).
  • Platební karta není potřeba
  • Není třeba žádná instalace
  • Bez závazků