Stránkování: link rel="prev" a rel="next"

Naposled upraveno: 9. říjen 2020
Technical SEO

Stránkování je dle volného překladu z Wikipedie “Proces rozdělení dokumentu na samostatné stránky, ať už tištěné nebo elektronické.”

Co se týče webů, stránkování je například používáno pro rozdělení produktových stránek nebo článků na blogu. Je tedy důležité pomoci vyhledávačům porozumět vztahům mezi seriémi těchto stránek, abychom zabránili problémům s duplicitním obsahem, způsobeném jejich velkou podobností.

Co se v tomto článku dozvíte

V tomto článku se dozvíte, jak atributy rel="next" a rel="prev" implementovat. Zasvětíme vás také do osvědčených postupů, upozorníme na běžné chyby a podíváme se, jak ke stránkování v SEO přistupují specialisté.

Co jsou atributy stránkování?

Atributy rel="next" a rel="prev" říkají vyhledávačům, které stránky tvoří sekvenci.

Občas se nesprávně nazývají jako tagy rel="next" a rel="prev". V tomto článku je budeme pro zjednodušení nazývat atributy stránkování.

Umísťují se do sekce <head> html stránky. Vypadá to následovně:

<link rel="prev" href="http://www.priklad.cz/tema/stranka/2/" />
<link rel="next" href="http://www.priklad.cz/tema/stranka/4/" />
Dawn Anderson

Lidé často dávají odkaz rel="next" nebo rel="prev" do těla obsahu (<body>), místo do části (<head>), aby tento vztah vyjádřili. Pravděpodobně se domnívají, že je to podobné jako například re=nofollow. To je ale špatně.

Kdy by se mělo stránkování používat?

Velmi častým případem stránkovaného obsahu jsou kategorie e-shopů. Kategorie mohou obsahovat velké množství různých produktů, které bývají rozděleny do několika stránek.

Použití stránkování
Použití stránkování

Problém je, že se tyto stránky vzájemně dost podobají a vzniká tak často problém s duplicitním obsahem. Abyste mu předešli, musíte vyhledávačům objasnit vztahy mezi stránkami pomocí atributů stránkování.

Ross Tavendale

Stránkování je jedna z věcí, které mohou negativně ovlivnit váš crawl budget a viditelnost obsahu. Zvláště v případě, že používáte nekonečné scrollování nebo máte velké množství archivovaného obsahu.

Jak nastavit atributy pro stránkování

Atributy stránkování byste měli umístit do sekce <head> html dokumentu. Kromě atributů stránkování musíte nastavit také kanonické URL odkazující samo na sebe. Každá stránka v sekvenci by měla mít kanonické URL vedoucí na ni samotnou.

Příklad
Máte sekvenci tří stránek a potřebujete správně nastavit stránkování. Mělo by to vypadat následovně:

Stránka číslo 1 odkazuje na následující stránku:

<link rel="next" href="http://www.priklad.cz/tema/stranka/2/" />
<link rel="canonical" href="http://www.priklad.cz/tema/stranka/" />

Stránka číslo 2 odkazuje jak na předchozí, tak na následující stránku:

<link rel="prev" href="http://www.priklad.cz/tema/stranka/" />
<link rel="next" href="http://www.priklad.cz/tema/stranka/3/" />
<link rel="canonical" href="http://www.priklad.cz/tema/stranka/2" />

Stránka číslo 3 odkazuje pouze na předchozí stránku, protože je to poslední stránka v sekvenci:

<link rel="prev" href="http://www.priklad.cz/tema/stranka/2/" />
<link rel="canonical" href="http://www.priklad.cz/tema/stranka/3/" />

Osvědčené postupy pro stránkování

Držte se následujících postupů a stránkování vám nebude dělat žádný problém.

Kanonická URL odkazující sama na sebe

Nastavení atributů pro stránkování
Nastavení atributů pro stránkování

Každá stránka v sekvenci by měla mít nastaveno kanonické URL odkazující samo na sebe.

Na druhé stránce v sekvenci bude vaše <head> sekce vypadat následovně:

<link rel="prev" href="http://www.priklad.cz/tema/stranka/" />
<link rel="next" href="http://www.priklad.cz/tema/stranka-3.html" />
<link rel="canonical" href="http://www.priklad.cz/tema/stranka/2/" />

Pokud jste webmaster, SEO specialista nebo vlastník eshopu, pravděpodobně se se stránkováním někdy potkáte. Stránkování samo o sobě není obtížné, ale může být problematické, když si nejste jisti, jak jej použít. Nejčastější chybou, se kterou se setkávám je tag rel="canonical" na stránkovaných výsledcích, který odkazuje zpět na první stránku. Tato, řekněme zastaralá, taktika se používala v minulosti, když chtěl uživatel přenést autoritu a relevanci na danou URL. Ačkoliv Google potvrdil, že to nedoporučuje, zůstává to častou chybou. Nechtějte tedy přechytračit Google tím, že máte pouze jednu stránku s výsledky a raději se ujistěte, že používáte kanonizaci a stránkování správně.

Nepřerušujte sekvenci

Snažte se sekvenci nikde neporušit. Pokud to uděláte, vyhledávače budou nejspíš celou sekvenci ignorovat a v důsledku toho pak zaindexují a zobrazí ve výsledcích vyhledávání všechny stránky.

K takovému porušení sekvence může dojít například, když zapomenete na druhou stránku umístit atribut rel="prev" odkazující na první stránku.

Vyhýbejte se přesměrování

Neměli byste zároveň používat stránkování a kanonické odkazy vedoucí na stránky, které přesměrovávají na jiné stránky. To jsou pro vyhledávače velmi matoucí signály.

Máte na webu správně nastavené stránkování?

Nesprávné nastavení stránkování může poškozovat vaše SEO. Zkontrolujte, zda je na vašem webu implementováno správně.

Vložte platnou doménu, prosím (www.priklad.cz).

Používejte absolutní URL

I když to není proti žádným pravidlům, obecně platí, že by se u stránkování neměla používat relativní URL. Vyhledávače je mohou špatně interpretovat. Totéž platí i pro ostatní URL link tagu: kanonické URL, hreflang atribut a atribut rel=”aternate” mobile.

Kevin Wiles

Pokud jde o stránkování, je třeba se ujistit, že vaše platforma dodržuje osvědčené postupy a poskytuje jasné instrukce pro vyhledávače. Mám zkušenosti s tím, že hodně platforem má standardní startovací stránku, ale k tomu také další stránky, kde se načítají stejné výsledky. Toto samo o sobě vytváří problémy s duplicitami, kanonizací a stránkováním, pokud Google může zaindexovat všechny stránky.
Aby byla implementace stránkování provedena správně, mám check list s osvědčenými postupy, které najdete i v tomto článku. Díky tomu mohu web správně rozvíjet nebo kontrolovat, kde by mohl být potencionální problém.

Nepoužívejte direktivu noindex pro stránkovaný obsah

Nepřidávejte direktivu noindex na stránkované stránce. Proč ne?

Ze dvou důvodů:

 1. Pokud je stránka dlouho neindexovatelná, Google ji po nějakém čase přestane procházet. A tím pádem nebude následovat ani odkazy.
 2. Pokud ale aplikujete rel="next" a rel="prev" atributy, vyhledávače porozumí vztahu mezi těmito stránkami a častěji také zobrazí přímo stránkovanou stránku, pokud uživatel hledá obsah, který je pouze na ní.

Nepoužívejte nofollow pro odkazy směřující na stránkovaný obsah

Nofollow atribut je především používán k tomu, aby řekl vyhledávačům dvě věci:

 1. Nenásleduj tento odkaz.
 2. Neznamená to, že této stránce věřím. Nedávám ji žádný kredit.

S tímto vědomím by použití těchto odkazů nebylo moudrým řešením. Znamenalo by to, že vyhledávače držíte dál od procházení těchto stránek a nacházení nového obsahu.
Kromě toho přicházíte také o autoritu odkazu.

Nedávejte stránkovaný obsah do souboru sitemap XML

Nezahrnujte tyto stránky do své sitemapy XML, ani pokud jsou indexovatelné. Pevně věříme, že by tam měly být zahrnuty pouze stránky, na které se chcete umísťovat. Ve většině případů ale do této kategorie stránkovaný obsah nespadá.

Výjimkou pro toto pravidlo je, pokud neimplementujete rel="next" a rel="prev" atributy, ale místo toho máte stránkování s možností zobrazení všech výsledků na stránce (tzv. stránku Zobrazit vše). Stránky se všemi výsledky by měly být zahrnuty ve vaší sitemapě.

Řešení stránkování pro Seznam

Důležité je vědět, že vyhledávač Seznam.cz atributy rel="next" a rel="prev" v úvahu nebere.

Jedinou možností je využítí rel=”canonical”, nebo meta tag robots noindex. Z obsahu na více stránkách bude tedy odkazovat pomocí rel=”canonical”. A to na stránku, kde najdeme kompletní obsah.

Časté chyby při implementaci artibutů stránkování

Časté chyby, kterých se lidé dopouštějí jsou:

 • Kanonický odkaz, který neodkazuje sám na sebe: místo toho, aby bylo na stránce kanonické URL odkazující samo na sebe, kanonizována je první stránka v sekvenci.
 • Nevhodné aplikování stránkování: například implementace atributů stránkování na stránky, které nejsou v sekvenci. Například články na blogu, kde článek A má rel="next" na článek B, a článek B zase rel="prev" na článek A a rel="next" na článek C atd. To je špatně, ale z nějakého důvodu to mnoho WordPressových šablon stále umožňuje.
 • Špatné umístění atributů: implementování stránkovacích atributů do těla obsahu místo definování v části head. Toto není vyhledávači podporováno.
 • Vložení direktivy noindex robots: lidé často vkládají direktivu noindex do stránkovaného obsahu místo toho, aby použili atributy stránkování. To je také špatně.
Bill Slawski

Jako nejčastější chybu ve stránkování Google identifikoval, že lidé směřují kanonický odkaz na první stránku v sekvenci. Ale kanonický odkaz by měl nejlépe odkazovat sám na sebe. Stránkování rozšiřuje PageRank přes celou sérii stránek a v ideálním případě by mělo přivést návštěvníky dle jejich dotazu na tu nejrelevantnější stránku. Kanonizace první stránky v sekvenci je tak opravdovou chybou. Stránkou ze sekvence, kterou Google zobrazí by tak ideálně měla být kterákoliv z nich. A to je důvodem, proč by lidé měli pracovat se stránkováním.

Často kladené otázky ohledně stránkování

 1. Proč vyhledávače ignorují stránkování?
 2. Mohu místo rel=”prev” používat rel=”previous”?
 3. Indexují vyhledávače stránky v sekvenci?
 4. Mohu definovat rel=”next” a >rel=”prev” atributy v HTTP headeru?
 5. Mohu definovat rel=”next” a rel=”prev” atributy v souboru sitemap XML?
 6. Měl bych vložit stránkované stránky do svého souboru sitemap XML?

1. Proč vyhledávače ignorují stránkování?

Atributy rel="next" a rel="prev" jsou spíše signály než direktivy. Vyhledávače se jimi obvykle řídí, ale nemusí vždy.

2. Mohu místo rel=”prev” používat rel=”previous”?

Můžete, funguje obojí, preferuje se ale spíš stručnější verze.

3. Indexují vyhledávače stránky v sekvenci?

Ano, indexují, ve výsledcích ale obvykle zobrazí jen první stránku sekvence. Pokud by ale některá ze stránek obsahovala vlastní jedinečný obsah, vyhledávače by mohly ve výsledcích zobrazit i ji.

4. Mohu definovat rel="next" a rel="prev" atributy v HTTP headeru?

Tento článek na Google’s Webmaster Forum z roku 2011 sice říká, že ano, ale není to běžně používané.

5. Mohu definovat rel="next" a rel="prev" atributy v souboru sitemap XML?

Ne, v tento moment to není možné.

6. Měl bych vložit stránkované stránky do svého souboru sitemap XML?

Ne. Pevně věříme, že by tam měly být zahrnuty pouze stránky, na které se chcete umísťovat. Ve většině případů ale do této kategorie stránkovaný obsah nespadá.
Výjimkou pro toto pravidlo je, pokud neimplementujete rel="next" a rel="prev" atributy, ale místo toho máte stránkování s možností zobrazení všech výsledků na stránce (tzv. stránku Zobrazit vše). Stránky se všemi výsledky by měly být zahrnuty ve vaší sitemapě.

Zdroj

 1. Návod Googlu
ContentKing Academy Content Team
Steven van Vessum
Steven van Vessum

Steven je CCO společnosti ContentKing. To znamená, že se stará o všechno spojené se zákazníky a inbound marketingem. Takže je přesně tam, kde chce být. Baví ho zlepšovat pozice webů ve vyhledávačích a rád mluví o inbound marketingu.

Vojtech Zach
Vojtech Zach

Vojtěch se v ContentKingu stará o zákaznickou podporu a lokalizaci. Právě on vám rád odpoví na všechny otázky, když se nás rozhodnete kontaktovat. A protože je vystudovaný překladatel, kromě dělání radosti našim uživatelům ho baví také překonávat výzvy spojené s lokalizací naší aplikace.

Ondrej Koraba
Ondrej Koraba

Ondřej má v ContentKingu na starosti obsahový marketing. Psaní je jeho denním chlebem, a v zajišťování neustálého přísunu čerstvého obsahu na náš web se tedy přímo vyžívá.

Získejte zkušební verzi na 14 dní zdarma

Začněte během 20 vteřin

Vložte platnou doménu, prosím (www.priklad.cz).
 • Platební karta není potřeba
 • Není třeba žádná instalace
 • Bez závazků