SEO průvodce pro tvorbu vhodné URL struktury

Naposled upraveno: 4. květen 2020
Základy SEO
Tvorba vhodné URL struktury ve zkratce

URL adresy, které jsou přátelské k SEO jsou také URL, které jsou vhodné jak pro návštěvníky, tak pro vyhledávače. Obecně lze říci, že URL popisuje umístění dokumentu nebo stránky pro návštěvníky a vyhledávače. Dobře zvolená URL jsou základem pro dobré SEO. V případě URL adres tedy následujte osvědčené postupy:

 • Mějte vaše URL adresy popisné a čitelné;
 • Mějte je co nejkraší;
 • Dodržujte jednotnou strukturu URL.

Držte se tedy pravidla - čím jednodušší, tím lepší.

Co je to URL?

URL je zkratka pro Universal Resources Locator, v češtině “jednotná adresa zdroje”. URL popisuje umístění dokumentu nebo stránky pro návštěvníky a vyhledávače.

Osvědčený postup tvorby vhodné URL struktury

Google říká, že: “Struktura adres URL stránek by měla být co nejjednodušší. Zkuste svůj obsah uspořádat tak, aby byly adresy URL logicky uspořádány a maximálně srozumitelné lidem.”

To jistě dává smysl, ale jak k tomu nejlépe přistoupit?

Tzv. URL adresy přátelské k SEO by měly být:

 • popisné a čitelné
 • krátké
 • jednotné

Příklady dobrého a špatného URL

Zde máme příklad dobrého URL:

https://www.priklad.cz/iphone-8

A zde nevhodného URL:

https://www.priklad.cz/index.php?productID=83671

Popisné a čitelné URL

Potenciální návštěvník by měl získat představu, o čem je obsah stránek již z toho, že se podívá na URL adresu. Mnohem raději také klikne na výsledek vyhledávání s popisnou a čitelnou URL adresou.

Klíčová slova v URL

Zahrňte jedno nebo dvě důležitá klíčová slova do URL. Pomůže to jak uživatelům, tak vyhledávačům porozumět, co mohou na tomto URL očekávat.

Vyhněte se “stopslovům” v URL

Vyhněte se stopslovům - znakům, slovům a gramatice, které nesou žádný nebo jen malý lexikální význam, ve větě ale být musí. Jde hlavně o spojky a předložky. Tato slova totiž nepřidávají URL adrese žádnou hodnotu, naopak ji dělají méně čitelnou a zbytečně ji prodlužují.

Zde máme příklad vhodného URL:

https://www.priklad.cz/blog/nejlepsi-rady-pro-copywritery/

A zde nevhodného URL:

https://www.priklad.cz/blog/seznam-nejlepsich-rad-a-tipu-pro-copywritery/

Vyhněte se parametrům v URL

V URL adresách je dobré vyhýbat se parametrům, jak jen to jde. Neobsahují žádné pochopitelné sdělení pro uživatele ani pro vyhledávače, a navíc mohou i způsobit problémy s duplicitním obsahem.

Zde máme příklad nevhodného URL:

www.priklad.cz/index.php?product=331

Je jasné, že v některých případech se zkrátka nemůžeme vyhnout používání parametrů v URL. Snažte se ale takové případy minimalizovat.

Oddělujte slova pomocí spojovníku

Oddělujte slova pomocí spojovníku (-). Ačkoliv samotné vyhledávače dnes podporují podtržítka (_) jako oddělovače slov, je dokázané, že oči čtenářů upřednostňují spojovník.

Nezahlcujte vaše URL klíčovými slovy

Nacpeme-li do URL adresy mnoho klíčových slov, můžeme si být jistí, že poškodíme její čitelnost. Nedělejte to, je to jasný znak přeoptimalizovanosti a nepřidáte tím ani žádnou hodnotu. Naopak to může vaše SEO poškodit.

Ponechávejte URL adresy krátké

Návštěvníci i vyhledávače preferují krátké URL adresy. Používejte tedy tak málo adresářů, jak jen to je možné. Pokud můžete použít jen jeden, prostě ho použijte. Nezapomeňte ale, že tvorba krátkých URL je pouze technikou, ne nutným cílem. Vaším cílem jsou čitelné a logicky uspořádané URL adresy.

Dodržujte jednotnost vašich URL

Na počátku si musíte zvolit jeden preferovaný způsob, jak vytvářet URL adresy na vašem webu, a toho se držet. Tento preferovaný způsob strukturování adres URL se nazývá struktura URL. Ale z jakých možností si můžete vybrat? Abychom odpověděli na tuto otázku, podívejme se na anatomii URL adresy.

Anatomie URL

Pojďme si rozebrat https://www.priklad.cz/o-nas/tym?clen=kevin#zkusenosti:

 • Protokol: https://
 • Subdoména: www
 • Doména: priklad.cz
 • Adresář: o-nas
 • Stránka: tym
 • Parametry: ?clen=kevin
 • Fragment: #zkusenosti

Protokol: HTTP nebo HTTPs

Zvolte si, zda chcete adresu URL zobrazovat přes zabezpečené připojení pomocí protokolu HTTPs.

Osvědčený postup
Je doporučené zobrazovat vaše URL adresy na HTTPs. Pokud stále provádíte přesun z HTTP na HTTPs, ujistěte se, že máte nastaveno přesměrování 301 pro varianty URL adres HTTP na adresy HTTPs. A samozřejmě také naopak.

Subdoména, ano nebo ne?

Zvolte si, zda chcete či nechcete použít subdoménu www.

Osvědčený postup
Pokud zvolíte použití www, ujistěte se, že máte nastaveno přesměrování 301 pro URL bez www, které vedou na URL s www subdoménou a naopak.

Název domény

Název domény se skládá z názvu a přípony: doména nejvyššího řádu (TLD z anglického Top Level Domain).

Osvědčený postup
Pokud stojíte před výběrem nové domény, vyberte si takovou, která je krátká a snadno zapamatovatelná.

Adresáře v URL

Řekli jsme si, že je důležité udržovat URL adresu co nejkratší. A doporučuje se také seskupovat související URL adresy na vašem webu pomocí adresářů. Adresáře mohou být užitečné pro i weby, které mají třeba jen 50 stránek.

Máte potíže s uspořádáním URL adres pomocí pouze jedné úrovně adresářů z důvodu velikosti webu? V tom případě můžete použít podadresáře. A to v případě, že vám to pomůže udržet pořádek, ale zároveň množství adresářů pro URL adresu na co nejnižší možné úrovni.

Osvědčený postup
Volte krátké názvy adresářů, aby byly vaše URL adresy co nejkratší.
Zde je vhodný příklad užití adresáře:

https://www.priklad.cz/panske/ponozky/tommy-hilfiger/

A zde je příklad nevhodného užití adresářů:

https://www.priklad.cz/panska-moda/ponozky-pro-muze/tommy-hilfiger-panske/

Parametry v URL

Parametry v URL adresách se často používají k přenosu dat. Jak již bylo zmíněno, vyvarujte se používání parametrů v URL, co nejvíce to jde. Tyto parametry neposkytují žádný kontext návštěvníkům ani Googlu samotnému.

Fragmenty v URL odkazující na konkrétní sekci

Tzv. fragmenty se v URL adresách používají k přesunu na konkrétní sekci na stránce. Příklad takové URL s fragmentem je: https://www.priklad.cz/o-nas/tym/#kral-kevin.
V tomto případě je znak # právě onen fragment a kral-kevin je jeho identifikátor.

Velikost písmen

URL adresy rozlišují velká a malá písmena. To znamená, že https://priklad.cz/url-a/ a https://priklad.cz/url-A/ jsou ve skutečnosti vnímány jako odlišné stránky. V URL adresách se tedy držte pouze malých písmen.
Při vytváření odkazů je snadné udělat překlep, který způsobí indexování obou verzí URL adresy. Toto je ale duplicitní obsah a je třeba se mu vyhnout.

Osvědčený postup
Je-li z nějakého důvodu požadována URL adresa s velkými písmeny, měla by být přesměrována kódem 301 na verzi URL, která má všechna písmena malá - kanonickou verzi. Pokud to není možné, nezapomeňte implementovat kanonickou URL adresu do kanonické verze.

Používat nebo nepoužívat lomítko?

Zvolte, zda použijete / na konci každé URL adresy. Pokud se rozhodnete jej použít, ujistěte se, že adresy URL bez / na konci jsou přesměrovány s kódem 301 na variantu adresy URL s / na konci. A samozřejmě naopak.

Použít rozšíření nebo ne?

Můžete si také zvolit, zda přiřadíte URL adresám nějaké rozšíření, jako je například .php, .html nebo .aspx. Doporučuje se jim však vyhnout, protože rozšíření:

 • Prodlužují délku URL.
 • Zvyšují riziko překlepů, pokud uživatelé upravují URL přímo v prohlížeči.
 • Přinášejí více rizik při migraci na jinou platformu, protože není třeba migrovat URL adresy.

Definujte architekturu webu

Webová informační architektura mimo jiné definuje, jak je váš obsah zpřístupněn návštěvníkům. Definuje vztahy mezi stránkami a jaké URL adresy a adresáře použít. Mít stanovenou architekturu webu je skvělé, protože každému poskytuje jasné informace jaké URL adresy použít a donutí vás dopředu přemýšlet o vašich URL. To je velmi důležité, protože URL adresy, co zvolíte nyní, musí být také použitelné do budoucna.

Jen si představte situaci, kdy do toho dáváte krev, slzy a pot a konečně vidíte, jak vaše organická návštěvnost stoupá… A právě v tomto momentě vítězství rozhodně nechcete muset měnit adresáře nebo stránky v URL, což vyžaduje implementaci přesměrování pro návštěvníky i vyhledávače na nové adresy URL. Při výběru URL tedy přemýšlejte dopředu a vyhněte se nepříjemnostem v budoucnu.

Příklad: pokud se například účasníte nějaké konference každý rok a každý rok o tom také píšete, nedává smysl vkládat do URL také rok konání. Vyberte raději obecný název URL, který může být znovu použitý každý rok. Je totiž šance, že na tuto stránku získáte odkazy z jiných webových stránek. A vy rozhodně chcete využít autoritu, kterou tyto odkazy přenášejí. Tvořte tedy maximálně stabilní URL!

Použití URL adres pro vytváření odkazů

Při vytváření odkazů se používají URL adresy. Můžete například odkazovat na stránku pomocí relativní adresy URL nebo absolutní adresy URL.

Relativní URL? Absolutní URL? O co jde?

Relativní URL adresy jsou takové, které neodkazují na protokol, subdoménu a doménu. Například: /o-nas/tym/

Absolutní URL adresy jsou takové, které odkazují na celou adresu URL, zahrnující protokol, subdoménu i doménu. Například: https://www.priklad.cz/o-nas/tym/

Pokud tedy odkazujete na něco, co je na vašem webu, je doporučeno používat relativní URL. A to ze dvou důvodů:

 1. Pokud změníte název vaší domény, nemusíte měnit všechny existující odkazy. Stále budou funkční.
 2. Pokud používáte testovací prostředí se stejným obsahem jako ostrá verze, relativní URL adresy budou i v testovacím prostředí plně funkční.

Mějte však na paměti, že se nedoporučuje používat relativní adresy URL v kanonických adresách URL.

Závěr

URL adresy hrají zásadní roli ve vašem SEO. Zvolte URL, které jsou popisné, čitelné a krátké. Buďte konzistentní v tvorbě URL adres na vašem webu a vyplatí se to.

Další články na toto téma:

Štruktúra URL adresy? 8 tipov na čo nezabudnúť

ContentKing Academy Content Team
Steven van Vessum
Steven van Vessum

Steven je CCO společnosti ContentKing. To znamená, že se stará o všechno spojené se zákazníky a inbound marketingem. Takže je přesně tam, kde chce být. Baví ho zlepšovat pozice webů ve vyhledávačích a rád mluví o inbound marketingu.

Vojtech Zach
Vojtech Zach

Vojtěch se v ContentKingu stará o zákaznickou podporu a lokalizaci. Právě on vám rád odpoví na všechny otázky, když se nás rozhodnete kontaktovat. A protože je vystudovaný překladatel, kromě dělání radosti našim uživatelům ho baví také překonávat výzvy spojené s lokalizací naší aplikace.

Ondrej Koraba
Ondrej Koraba

Ondřej má v ContentKingu na starosti obsahový marketing. Psaní je jeho denním chlebem, a v zajišťování neustálého přísunu čerstvého obsahu na náš web se tedy přímo vyžívá.

Získejte zkušební verzi na 14 dní zdarma

Začněte během 20 vteřin

Vložte platnou doménu, prosím (www.priklad.cz).
 • Platební karta není potřeba
 • Není třeba žádná instalace
 • Bez závazků