Údržba obsahu: Zvyšte výkon SEO odstraněním nekvalitního obsahu

Naposled upraveno: 31. srpen 2020
Content & SEO Processes

Lidé se v souvislosti s obsahem a SEO zpravidla soustředí především na vytváření nového obsahu. Často se však zapomíná na již existující obsah a dopad, který má na výkon webu z pohledu SEO.

Ačkoli to může znít rozporuplně, vaše pozice ve vyhledávání se po odstranění obsahu klidně mohou i zlepšit. Posledních několik let ukázalo, že rčení, které říká, že „méně je někdy více”, platí také pro obsah a SEO.

Co je údržba obsahu?

Pojem údržba obsahu (content pruning) popisuje aktualizaci či odstranění obsahu, který web zatěžuje a brání mu v dosažení nejvyššího možného výkonu. Odstraněním této neužitečné zátěže můžete zlepšit celkovou kondici webu.

Princip tohoto postupu je podobný jako u prořezávání stromu: odstraněním odumřelých větví a listů zvýšíte celkové zdraví stromu a zajistíte, že veškerá jeho energie půjde do těch správných částí, které mají růst.

Nejspíš se tedy asi shodneme, že tato myšlenka dává smysl. Jak ale určit, který obsah lze považovat za neužitečnou zátěž?

Odpověď: Jedná se o obsah, který již není potřebný, ztratil svou hodnotu a obsahuje potenciálně škodlivé rady.

Příklady obsahu, kterého se údržba zpravidla týká:

 • Stránky s neaktuálními informacemi
 • Stránky, které nezískávají (a ani nikdy nebudou získávat) návštěvnost či engagement
 • Stránky s duplicitním obsahem či obsahem bez přidané hodnoty (tzv. thin content)

Proč by vás měla údržba obsahu zajímat?

Vaším cílem je, aby se na vašem webu nacházel obsah, který přispívá k jeho celkové kvalitě a užitečnosti. Proč?

Především ze tří důvodů:

 • Lepší celková kvalita: pročišťováním obsahu, který nemá žádnou přidanou hodnotu, zvyšujete celkovou kvalitu svého obsahu.
 • Neplýtvání crawl budgetem: od crawlerů vyhledávačů chcete, aby váš crawl budget využívali na stránky, které jsou z hlediska výkonu SEO skutečně důležité.
 • Lepší uživatelský zážitek: údržba obsahu zlepší rovněž uživatelský zážitek vašich návštěvníků, což pro vyhledávače představuje čím dál důležitější aspekt.
Údržba obsahu: šťastný crawler

Je údržba obsahu užitečná pouze pro weby s velkým množstvím stránek?

Pro větší weby je tato metoda obzvláště důležitá, hodí se však i pro menší weby. Nehledě na velikost totiž chcete, aby návštěvníci vašeho webu nalezli aktuální a užitečné informace.

Jak často je vhodné údržbu obsahu provádět?

Údržba obsahu by měla být prováděna průběžně. Jedná se zkrátka o činnost, se kterou nikdy nejste hotovi.

Je však dobré ji zahrnout do seznamu úkolů prováděných každý měsíc. Proč? Protože když už pracujete na obsahu tak jako tak, můžete u toho zároveň sledovat také jeho stav a výkon.

Údržbu obsahu je lepší provádět průběžně než provést jednu či dvě obří čistky za rok. Tyto rozsáhlé čistky jsou sice užitečné, ale je důležité nespoléhat se jen na ně, protože průběžná údržba obsahu vám přinese mnoho pozitiv. Namísto velkého třesku tedy zvolte průběžnou údržbu v kombinaci s většími čistkami.

U webů s méně než 1 000 stránkami však obecně doporučujeme vyhodnotit neužitečný obsah jednou za šest měsíců, u větších webů pak jednou za tři měsíce. Tyto instrukce můžete použít jako výchozí bod při zapracovávání údržby do svého workflow.

Než budete moci začít údržbu obsahu provádět měsíčně, je třeba nejprve projít celým cyklem údržby, který probíhá následovně:

Proces údržby obsahu

Proces údržby obsahu se skládá ze tří kroků:

 1. Inventář obsahu – vytvoření přehledu veškerého obsahu
 2. Audit obsahu – zhodnocení výkonu obsahu
 3. Rozhodnutí o osudu obsahu – určení, co s nevýkonným obsahem uděláte. Existuje více možností než pouhé odstranění (k tomu se dostaneme za chvíli)

Krok 1: Inventář obsahu

V rámci tohoto kroku vytvoříte kompletní seznam veškerého obsahu svého webu pomocí aplikace, jako je například ContentKing.

Důležité: Nezapomeňte do něj zahrnout obrázky, videa a PDF soubory!

Tento seznam poté doplňte o export ze systému CMS, data z analytics, Google Search Console a Bing Webmaster Tools a data o zpětných odkazech z nástrojů jako například Ahrefs. Tímto doplněním vám v seznamu vznikne mnoho duplicitních položek, které následně odfiltrujte tak, aby zůstala vždy pouze jedna.

Výsledkem bude přehled veškerého obsahu vašeho webu, který bude obsahovat pouze unikátní URL adresy.

U každé položky vyplňte následující informace:

 • Cíle, kterých chcete dosáhnout
 • Cílová skupina
 • Vyhledávací dotazy, pro které by se daný obsah měl umísťovat

Tyto informace se vám budou hodit v dalším kroku, kterým je audit obsahu.

Krok 2: Audit obsahu

Během auditu hodnotíte výkon svého obsahu.

Do inventáře obsahu z kroku 1 doplňte ke každé položce následující údaje:

 • Celkový výkon (návštěvy a konverze za posledních 12 měsíců)
  Co se týče stránek, data o návštěvách a konverzích najdete ve svém analytickém nástroji. U stažitelných staobrázků a PDF souborů máte tato data k dispozici pouze za podmínky, že měříte kliknutí na odkazy ke stažení. A v případě, že používáte embedovaná videa, vám tato data poskytne platforma, ze které je embedujete. V případě, že kliknutí na odkazy ke stažení neměříte a videa nahráváte přímo na svůj server, můžete pro zhodnocení jejich výkonu použít logovací soubory.
 • Organický výkon (návštěvy a konverze za posledních 12 měsíců)
  Co se týče stránek, data o návštěvách a konverzích najdete ve svém analytickém nástroji, v Google Search Console a Bing Webmaster Tools pak tato data najdete pro všechny typy obsahu (stránky, obrázky, videa a PDF soubory).
 • Počet interních odkazů a externích domén, které sem vedou
  Informace o počtu interních odkazů směřujících na jistou URL adresu můžete snadno nalézt v ContentKingu či Google Search Console v menu Odkazy > Nejčastější cílové stránky interních odkazů. Počet externích domén odkazujících na jistou URL adresu zjistíte například pomocí nástroje Ahrefs.
 • Výkon na sociálních médiích (sdílení, návštěvy a konverze za posledních 12 měsíců) Počet sdílení a lajků můžete zjistit pomocí nástrojů jako například BuzzSumo. Návštěvy a konverze pak najdete ve svém analytickém nástroji.
 • Přítomnost zastaralých informací
  Tuto kontrolu zpočátku budete muset provést u veškerého obsahu. Pro usnadnění práce můžete využít pokročilé vyhledávací dotazy, pomocí kterých Google ve vašem obsahu najde zmínky o předchozích letech. Pro ilustraci se můžete podívat na tento ukázkový dotaz.
 • Přítomnost obsahu bez přidané hodnoty (thin content)
  Thin content lze najít tak, že jednotlivé URL adresy necháte crawlovat nástrojem Screaming Frog a následně se zaměříte na stránky s nízkým počtem slov.
 • Kanibalizace jiného obsahu
  Kanibalizující obsah odhalíte vyhledáním stránek, které se umísťují pro stejné vyhledávací dotazy, a stránek, které nemají unikátní titulek, meta description a nadpis H1.

Tip: Velkou část potřebných informací získáte z Google Analytics a Google Search Console. Pokud máte tyto nástroje propojené se svým ContentKing účtem, můžete si automaticky vytáhnout data o organické i celkové návštěvnosti jednotlivých URL adres, což vám ušetří spoustu času.

Brzy zjistíte, že se na vašem webu nachází obsah, který neslouží k žádnému účelu, že dvě různé stránky ve skutečnosti říkají to samé a že některé stránky neviděly návštěvníka celé měsíce či roky.

A v neposlední řadě narazíte také na až příliš optimalizované stránky, které jsou pro běžného člověka takřka nečitelné.

Krok 3: Určení osudu obsahu

Nyní, když jste veškerý svůj obsah posoudili, projděte seznam znovu a označte položky obsahu, které:

 • Nemají obecně žádnou návštěvnost
 • Nemají organickou návštěvnost
 • Mají málo interních a externích odkazů
 • Mají špatný výkon na sociálních médiích
 • Obsahují zastaralé informace
 • Obsahují obsah bez přidané hodnoty (thin content)
 • Kanibalizují jiný obsah

Všechny takto označené položky představují kandidáty na údržbu. Než ale začnete s odstraňováním, mějte na paměti, že existují i jiné alternativy: vylepšení obsahu či jeho změna na neindexovatelný.

Vylepšení obsahu

Všechen takto vyselektovaný obsah nemusí být nutně odsouzen k zániku: můžete ho dostat zpět do dobré kondice pomocí základních praktik on-page SEO, jako je například úprava titulku, meta description a nadpisů, přidání nových odstavců ohledně aktuálního vývoje a odstranění neaktuálních odstavců.

Zkraťte, aktualizujte a přesuňte obsah

Můžete rovněž změnit účel obsahu, a to tak, že ho zkrátíte, aktualizujete a přesunete například do sekce FAQ. Nebo můžete sloučit obsah zaměřený na stejné téma do jedné silné stránky, která je lepší než několik slabších.

Pokud je obsah neaktuální, ale stále užitečný, zajistěte, aby návštěvníci jasně viděli, kdy byl naposledy aktualizován, a přidejte disclaimer, že může obsahovat neaktuální informace. A pokud máte k dispozici další zdroje, které jsou aktuálnější, odkažte návštěvníky na ně.

Příklad: článek o aktualizaci Googlu z roku 2010 může stále představovat užitečný zdroj informací, pokud stále platí, naproti tomu článek s doporučeními ohledně meta klíčových slov z roku 2007 již nejspíš nikdo nevyužije.

Změna obsahu na neindexovatelný

Existují situace, kdy určitý obsah není pro vyhledávače užitečný, avšak pro návštěvníky ano. Jako příklad můžeme uvést tematické tagy: při správném použití poskytují užitečný způsob orientace na webu, avšak z hlediska SEO tyto stránky samy o sobě nepřidávají žádnou hodnotu.

Narazit můžete rovněž na stránky a PDF soubory se stejným obsahem. V tom případě můžete PDF soubor kanonizovat pomocí HTTP hlavičky.

Udržujte si přehled o obsahu, který ztratí aktuálnost

Udržujte si přehled o obsahu, o kterém víte, že v budoucnu přestane být aktuální, a naplánujte si jeho aktualizaci. Zpočátku může stačit běžná upomínka v kalendáři, avšak když se vám s postupem času upomínky začnou hromadit a zabírat mnohem více času, je dobré spravovat je na jednom ústředním místě: kalendář obsahu.

Jaký typ obsahu ztrácí aktuálnost?

Jako příklad si můžeme uvést seznam nejlepších univerzit světa magazínu Times Higher Education, který je aktualizován ročně. Jeho tvůrci (a tvůrci dalších webů, které se na něj odkazují) dopředu vědí, že dojde ke změnám obsahu, a mohou se tak na ně dobře připravit.

Závěrečné shrnutí

Když chcete mít zdravý strom, musíte ho pravidelně prořezávat. Pro zachování jeho zdraví musíte odstranit odumřelé větve a listy, abyste zajistili, že veškerá jeho energie půjde do těch správných částí, které mají růst.

A to samé platí také pro váš web, který rovněž potřebuje údržbu. Když se o svůj web budete dobře starat, sklidíte ovoce.

ContentKing Academy Content Team
Steven van Vessum
Steven van Vessum

Steven je CCO společnosti ContentKing. To znamená, že se stará o všechno spojené se zákazníky a inbound marketingem. Takže je přesně tam, kde chce být. Baví ho zlepšovat pozice webů ve vyhledávačích a rád mluví o inbound marketingu.

Vojtech Zach
Vojtech Zach

Vojtěch se v ContentKingu stará o zákaznickou podporu a lokalizaci. Právě on vám rád odpoví na všechny otázky, když se nás rozhodnete kontaktovat. A protože je vystudovaný překladatel, kromě dělání radosti našim uživatelům ho baví také překonávat výzvy spojené s lokalizací naší aplikace.

Ondrej Koraba
Ondrej Koraba

Ondřej má v ContentKingu na starosti obsahový marketing. Psaní je jeho denním chlebem, a v zajišťování neustálého přísunu čerstvého obsahu na náš web se tedy přímo vyžívá.

Získejte zkušební verzi na 14 dní zdarma

Začněte během 20 vteřin

Vložte platnou doménu, prosím (www.priklad.cz).
 • Platební karta není potřeba
 • Není třeba žádná instalace
 • Bez závazků