11 kroků, jak rozpoznat (a napravit) příčinu poklesu pozice na Googlu

Naposled upraveno: 20. říjen 2020
SEO Reporting and Management

Představte si toto: vaše tvrdě vydřené pozice ve vyhledávači náhle klesnou. Možná jen o deset míst, ale možná se propadnou také až mimo první stovku. Srdce se náhle rozbuší a vaši bledou tvář zalije studený pot. Co teď? Jak zjistíte, co je za problém a v jakém pořadí to budete ověřovat? Jaké jsou nejpravděpodobnější důvody, že se tak stalo?

Krok 1: Nepanikařte, prosím!

Vaše tvrdě vydřené pozice ve vyhledávači náhle klesnou. Možná jen o deset míst, ale možná se propadnou také až mimo první stovku. Srdce se náhle rozbuší a vaši bledou tvář zalije studený pot.

Hlavně ale nepanikařte - tohle se může stát všem. Je to (bohužel) naprosto běžná součást SEO. Vlastně je to jedna z věcí, o které si můžeme být jisti, že nás někdy potká všechny.

Dobrá zpráva je, že velmi často vlastně o nic nejde. Buď je na vině vaše vlastní aplikace pro sledování pozice webu ve vyhledávačích (“Rank Tracker”), nebo zlobí samotný proces procházení a indexace od Googlu. Prostě se zhluboka vydýchejte a zkuste to zkontrolovat další den. Často uvidíte, že situace se sama vrátila do normálu.

Co ale, pokud se tak nestane, nebo se prostě jen chcete ujistit, že je vše v pořádku? Sepsali jsme tedy pro vás přehledný návod, jak zjistit, jestli je na vašem webu skutečně nějaký SEO problém, nebo je vše v pořádku a stačí počkat.

Občasnému propadu pozic na Googlu se nevyhne nikdo
Občasnému propadu pozic na Googlu se nevyhne nikdo.

Krok 2: Zjistěte, jestli vaše pozice skutečně klesly

Skutečně se vaše pozice zhoršily, nebo je na vině špatné měření pozice, tedy váš Rank Tracker?

Zkontrolujte, zda webové stránky Rank Trackeru nehlásí nějaký problém. Google a měřící algoritmy si spolu totiž tak trochu hrají jako kočka s myší. V momentě, kdy Google změní své výsledky vyhledávání, Rank Trackery potřebují aktualizovat svůj software. To může mít samozřejmě dopad na to, jaké pozice svým uživatelům hlásí.

Pokud na jejich webu nic nenajdete, podívejte se ještě na Twitter nebo další komunikační kanály, které používají. Možná se o tom něco objevilo právě tam.

Tip ContentKingu: nastavte měření pozice pro vaše nejdůležitější klíčová slova také na jiném Rank Trackeru. Pomocí druhého trackeru si tak můžete zkontrolovat, jestli výsledky vašeho hlavního měření skutečně platí, nebo je lze zpochybnit.

Ověření pomocí analytických nástrojů, Google Search Console a Bing Webmaster Tools

Dále zkontrolujte své analytické nástroje, Google Search Console a Bing Webmaster Tools pro ověření, že zde skutečně došlo k poklesu pozic a organické návštěvnosti.

Stále vše nasvědčuje tomu, že se vaše pozice se skutečně zhoršily? Pak prozkoumejte jejich dopad v dalším kroku.

Užitečný tahák pro rychlou diagnózu poklesu pozic

Mějte tento taháček vždy po ruce a rychle reagujte na změny pozic!

Zadejte prosím platnou emailovou adresu.

Krok 3: Velikost dopadu při poklesu pozice na Googlu

Vyhledávací dotazy a stránky, kterých se pokles pozice týká, vám mohou o tomto problému leccos napovědět. Využijte tedy trackovací aplikace, data z webové analytiky, Google Search Console nebo Bing Webmaster Tools, které vám dají dohromady všechny informace, které potřebujete, abyste se pohli z místa.

Zde je tip seznam:

 • Vyhledávací dotazy, které byly poklesem postihnuty
 • Starý ranking
 • Nový ranking
 • Rozdíl
 • Hodnocená URL adresa
 • Typ obsahu
 • Zda-li je stránka indexovatelná
 • Jakýkoliv užitečný komentář
Šablona pro ověření posklesu pozic na Googlu
Šablona pro ověření posklesu pozic na Googlu.

Často jen touto činností objevíte určitý vzorec, protože se může stát, že pokles ovlivní pouze některé části vašeho webu. Abychom vám s tím pomohli, dáváme vám naši šablonu k dispozici.
S tímto náhledem pak dále pracujeme, když prozkoumáváme možné příčiny pro pokles pozic.

Tip ContentKingu: V Google Analytics můžete rychle identifikovat sekce, které to zasáhlo, když zamíříte do Chování > Obsah webu > Struktura obsahu. Vyberte segment “Organická návštěvnost” a porovnejte období, kdy vaše pozice klesly a dobu, kdy byly ještě v pořádku.

Krok 4: Zkontrolujte nedávné aktualizace nebo migrace

Často se stává, že propad pozice je zapříčiněn většími změnami na webu. Pokud zde tedy větší změna proběhla, velmi pravděpodobně se setkáte s výkyvy ve vašich pozicích. To je naprosto normální a není to nic, s čím byste si měli dělat starosti.

Poptejte se kolem

Proběhly v nedávné době nějaké aktualizace webu, jako třeba redesign nebo jeho migrace? Zeptejte se svého týmu nebo agentury, zda nedávno neproběhly nějaké změny. Často se stává, že propad pozice je zapříčiněn většími změnami na webu. Zkontrolujte také svůj “project management” software a úložiště kódů pro každou činnost, která může souviset s poklesem pořadí.

Zkontrolujte své SEO nástroje

Pokud je dobrý ranking klíčový pro vaše podnikání, pak je nesmyslné váš web jen ohledně on-page změn.

My rozlišujeme mezi technickými a obsahovými změnami. Pokud jsou důvodem poklesu technické změny nebo změny v obsahu, dost pravděpodobně je najdete právě v sekcích, které jsou ztrátou pozice postiženy. Podívejte se tedy, co jste zjistili v kroku 1 a věnujte tomu zvláštní pozornost při hledání změn, které mohly negativně ovlivnit váš ranking.

Technické změny a chyby

Technické chyby jsou častým viníkem vaší ztráty pozice. Překontrolujte tedy, že vyhledávače stále procházejí a indexují vaše stránky stejně, jak tomu bylo předtím.

Provedete to procházením webu a konkrétní kontrolou změn:

 • Stavové kódy HTTP: vrací stále vaše stránky “stavový kód 200” a jsou přesměrování stále na svém místě?
 • Kanonické URL: změnilo se vaše kanonické URL?
 • Meta tag robots: nebylo zničehonic vyhledávačům řečeno, že by neměly indexovat vaše hlavní stránky?
 • Soubor robots.txt: mají vyhledávače stále přístup do všech sekcí vašeho webu, které by měly být indexovány?
 • Atribut hreflang: jsou vaše hreflang definice stále nastaveny správně?
 • Čas načítání: prodlouřil se nedávno čas načítání?
 • Chyby v procházení: kromě nutnosti mít nastavené v monitorování kontrolu chyb procházení, jetaké důležité kontrolovat Crawl report v Gogle Search Console.

Tip ContentKingu: zkontrolujte také hlavičky HTTP, protože kanonické URL adresy i robots direktivy zde mohou být definovány také.

Sledovat tyto změny můžete pouze tehdy, pokud máte uloženy výsledky předchozích procházení. To je poměrně časově náročný proces, který je náchylný k chybám - doporučujeme proto používat aplikaci ContentKing, kde najdete vše přehledně uložené.

Pokud už ContentKing používáte, přejděte do přehledu pro stránky a klikněte na “Historii změn”, kde uvidíte, zda nastaly nějaké změny ve výše zmíněných případech.

Historie technických změn

Doporučujeme průběžně kontrolovat váš web, zda nenastaly nějaké problémy nebo změny týkající se technické základny webu. Tímto způsobem můžete mít seznam změn pro celý web.

Až příliš často vídáme technické SEO katastrofy, o kterých se lidé dozvědí až o týdny později. Vlastně právě to je důvodem, proč jsme vyvinuli ContentKing. Chyby se prostě stávají. To je nevyhnutelné. Jediné, nad čím můžete mít kontrolu, je, jak se s nimi vypořádáte.

Pokud jste objevili technické změny, prozkoumejte je hlouběji a zjistěte, zda byly provedeny správně. Pokud tomu tak není, možná jste právě našli (část) problému.

Nepřetržité monitorování webu

Pro-aktivně monitorujte svůj web ohledně SEO změn a problémů. Pokud se něco začne dít, upozorníme vás a dáme vám čas zamezit větším SEO katastrofám.

Vložte platnou doménu, prosím (www.priklad.cz).

Změny v obsahu

Vyhledávače využívají obsah k určení relevantnosti pro vyhledávací dotazy. Je tedy jasné, že změny v obsahu mohou mít obrovský dopad na vaši pozici. A stránky, které byly odstraněny, mají dokonce dopad ještě větší.

Pro překontrolování, zda nebyl váš obsah změněn, projděte svůj web a zaměřte se zejména na změny v:

 • Názvu stránky: dokonce i ta sebemenší změna může mít velký dopad na vaši pozici. Byly zde takové změny?
 • Meta description: nemá sice přímý dopad na vaši pozici, ale ovlivňuje míru prokliku (CTR) výsledků vašeho vyhledávání. A míra prokliku má dopad na vaši pozici. Zkontrolujte tedy změny ve svém meta description.
 • Nadpisech: vyhledávačům sdělují relevanci také nadpisy. Zkontrolujte je také, protože i jejich změna může mít určitý dopad.
 • Text obsahu: i on má vliv na vaši pozici. Pokud jste našli změny v názvu stránky, meta description nebo v nadpisech, je velmi pravděpodobné, že samotný text byl změněn také. Pokud váš redakční systém pro úpravu obsahu (CMS) umí sledovat změny, zkontrolujte to také tam. Například WordPress toto umožňuje.

Podobně, jako sledování technických změn, i sledování změn obsahu je poměrně časově náročný úkol, který je náchylný k chybám. Klíčovou funkcí aplikace ContentKing je sledování změn důležitých pro SEO - včetně změn v obsahu.

Pokud už ContentKing používáte, přejděte do přehledu pro stránky a klikněte na “Historii změn”, kde uvidíte, zda nastaly nějaké změny ve výše zmíněných případech.

Historie změn

Doporučujeme tak nepřetržitou kontrolu vašeho webu ohledně změn a problémů týkajících se jejich obsahu a nastavení upozornění na náhlé změny a problémy od ContentKingu:

Upozornění, když se něco pokazí
ContentKing vás upozorní, například když titulek stránky náhle zmizí.

Krok 5: Vylučte, že šlo o ruční penalizaci

Když se zhorší pozice, lidé se často obávají, že za něco obdrželi trest. V mnoha případech tomu sice tak není, ale je lepší to zjistit hned než později. Je to důležité a navíc snadno ověřitelné. Dává tedy smysl se tím zabývat již na začátku vašeho “vyšetřování”.

Jsou vaše stránky stále indexovány?

Ruční penalizace přicházejí v různých formách. Nejzávažnější z nich je kompletní odindexování vašeho webu. (Toto se obvykle stává webům, které se skutečně nějak pokouší obejít systém Googlu.)

Proveďte tedy dotaz site: ke zjištění, zda jsou vaše stránky stále indexovány.

Příklad dotazu site:

Dotaz site:

Pokud jsou vaše stránky stále indexovány, je to vskutku dobrá zpráva. Pokud ale ne, může to buď znamenat, že jste obdrželi ruční penalizaci, nebo že máte na webu skutečný SEO problém technické povahy. Tuto variantu si dále rozebereme v kroku 7.

Jste ve vyhledávání stále umístěni na “neznačkové” dotazy?

Pokud vám Google udělí trest, je to často méně závažné, než při kompletní odindexaci webu. Běžným příkladem méně závažné penalizace je, že vám vyhledávač ponechá umístění pouze pro dotazy, kde se vyskytuje název naší značky.

Zkontrolujte tedy, zda ve vyhledávacích dotazech, pro které váš web klesl, můžete pozorovat takovéto chování. Jste ve vyhledávání i pro tyto neznačkové dotazy? Pokud ano, je to dobrá zpráva. Pokud ne, tím problémem může být právě penalizace.

Zkontrolujte Google Search Console

Přihlaste se do Google Search Console a přejděte do sekce Návštěvnost z vyhledávání > Ruční zásahy. A přesně toto je to, co si přejete vidět:

Google - ruční zásahy

Pokud se tu zobrazí oznámení o vašem webu, pak je toto ten hledaný problém… nebo aspoň jeho část.

Krok 6: Vylučte možnost, že jste byli hacknuti

Naneštěstí, napadání a hackování stránek je poměrně živý byznys. Jakmile jsou hackeři uvnitř, často infikují web škodlivým kódem a zaspamují jej obsahem a odkazy. Je jasné, že tohle je pro vaši pozici ve vyhledávání katastrofa. Je tedy důležité vyloučit (nebo potvrdit) možnost, že jste byli napadeni. Ve skutečnosti to není pravděpodobná varianta, ale pokud tomu tak skutečně je, musíte se o tom dozvědět co nejdříve, abyste mohli přijmout patřičná opatření, znovu získat kontrolu nad svým webem a dát ho do původního stavu.

Důvěryhodné posouzení, jestli byla vaše stránka napadena, vám dá Google. Informuje o tom totiž skrze Google Search Console.

Přihlaste se do Google Search Console a přejděte do sekce Bezpečnostní problémy. A takhle to vypadá, když je vše v pořádku:

Google - bezpečnostní problémy

Google také dal dohromady poměrně obsáhlého průvodce pro případ, že byla vaše stránka napadena hackery. Zatím je ale tento průvodce dostupný pouze v angličtině. Další dobrý anglický průvodce vznikl na webu WordFence. Můžete tedy použít i je, abyste zjistili, zda jste byli napadeni.

Krok 7: Dopady aktualizací Googlu

Aktualizace Googlu jsou častým důvodem, který se skrývá za výkyvy pozice. Říká se, že Google dělá ve svém algoritmu 250 až 300 změn ročně. Některé změny jsou malé, některé zase obrovské. Zkontrolujte tedy, jestli vaše zhoršení pozice nesouvisí právě s těmito aktualizacemi. Zatímco Google jen málokdy prozrazuje více o svých aktualizacích, SEO specialisté všude po světě pozorně sledují všechny větší změny v umístění i hodnocení a pomocí různých nástrojů se je snaží spojit s možnými aktualizacemi.

Podívat se můžete například na web zabývající se novinkami ze světa SEO https://www.seroundtable.com/ , zda nejsou reportovány nějaké nedávné změny na Googlu, a zkusit také další nástroje:

Dvě věci, na které je třeba myslet:

 1. Ne každá Google aktualizace je o jejich algoritmu. Mohou také měnit své výsledky vyhledávání (SERP) přidáním dalších elementů na stránku, které sníží vaše výsledky. Popřemýšlejte o: obrázcích, videích, mapách, nových výsledcích, grafech a oknech s přímou odpovědí.
 2. Pokles pozic se ne vždy děje okamžitě: pokud byl váš web označen filtrem Pinquin nebo Panda, můžete zaznamenat, že vaše hodnocení padalo i několik týdnů.

Tip ContentKingu: Někdy se Google může rozhodnout změnit svůj pohled na záměr vyhledávacího dotazu, a tak také změnit webové stránky, které považuje za relevantní.

Krok 8: Zkontrolujte své logovací soubory

Logovací soubor pro váš server zaznamenává základní informace od návštěvníků a robotů vyhledávačů. Může tedy obsahovat nějaké vodítko k tomu, proč váš Google ranking klesl.

Na co se mimo jiné zaměřit: snížená procházecí aktivita od Googlu, nárůst 4xx a 5xx kódů a pomalejší odpovědi.

Krok 9: Konkurence a její aktivita

Ve světě SEO se vždycky vedla nelítostná bitva o horní pozice ve vyhledávání. A buďte si jisti, že vaše konkurence se vás neustále snaží předběhnout a ve výsledcích vás tím srazit dolů. Ačkoliv není úplně časté, že by vás konkurence v krátkém čase předběhla pro větší množství vyhledávacích dotazů, může hrát určitou roli v tom, proč vaše pozice klesla.

Představte si například tento scénář:
Během nedávného vydání vašeho updatu bylo náhodně odstraněno přesměrování s kódem 301. Adresy URL s velkou autoritou nyní vrací chybové hlášení “404 - stránka nebyla nalezena” a jejich autorita je pryč. Současně vaše konkurence také zvýšila aktivitu. Společně to tak má velký dopad a hodnocení vašich webových stránek klesá.

Zjistěte tedy, kdo se nachází nyní na vašem místě. V kroku 3 jste vytvořili seznam vyhledávacích dotazů, pro které vaše pozice klesly. Nyní se na to podívejte podrobněji a uvidíte, kdo z toho těží. Poté, co jste tak učinili, zkuste zjistit, jak se jim podařilo vás porazit. Příklady: mají lepší obsah, mají více odkazů, jejich stránky se načítají rychleji, nemají žádné reklamy atd.

Dejte dohromady své poznatky a začněte s přípravou plánu, který vám získá ztracené pozice zpět!

Krok 10: Ztráta zpětných odkazů

Ztráta zpětných odkazů může mít velký vliv na váš Google ranking
Ztráta zpětných odkazů může mít velký vliv na váš Google ranking.

Odkazy z jiných webových stránek nazývané “zpětné odkazy”, jsou nejdůležitějším faktorem SEO. Hrají zásadní roli v nalezitelnosti vašeho webu. Takže když jsou zpětné odkazy ztraceny, má to opravdu velký vliv.

Zkontrolujte, zda jste o nějaké zpětné odkazy nepřišli. Použít k tomu můžete aplikace, jako jsou Ahrefs, Majestic, Monitor Backlinks nebo Kerboo. Berte ale v potaz, že předtím, než tyto aplikace najdou ztracené (nebo nové) odkazy, vždy je zde nějaké zpoždění. Není to hned.

Následně doporučujeme těmito nástroji monitorovat vaše zpětné odkazy, abyste věděli, když jsou nějaké ztraceny. Na základě toho se můžete spojit s daným webem a zjistit, zda je možné tyto zpětné odkazy obnovit.

Krok 11: Odmítnutí zpětných odkazů, které přenášejí určitou hodnotou.

Lidé odmítají nevyžádané zpětné odkazy, se kterými nechtějí mít nic společného. Ve většině případů není ale dnes nutné bránit se penalizaci. Nevyžádáné zpětné odkazy ve skutečnosti ničím nepřispívají, ale také nijak neublíží. Pokud tedy právě to není záměrem (například nákup 100 000 komentářů na blogu).

Nejdůležitějším důvodem, proč mnoho SEO specialistů už vůbec neblokuje zpětné odkazy, je, že i nevyžádané odkazy mohou někdy pomoci vašemu SEO. Buďte tedy opatrní, distancování se od těchto odkazů může mít vlastně i negativní dopad na naše SEO. Tweet od Garyho Illyese z Googlu na toto téma:

Gary Illyes about disaviwong

Na nic jste nepřišli? Podívejte se na tohle.

Prošli jste všechny zmíněné kroky a stále jste na nic nepřišli? I to je bohužel součástí SEO. Není vždy snadné zjistit, proč pozice vašich webových stránek klesly.

Další oblastí, na kterou se můžete podívat, je zájem uživatelů o vaše webové stránky. Pokud je návštěvníci opouští rychle, protože jsou bombardováni vyskakovacími okny nebo reklamami, i to poškozuje vaše hodnocení. Totéž platí, když svým obsahem neuspokojíte vyhledávací dotaz návštěvníků. Pokud nenajdou to, co hledali, vrátí se na stránku s výsledky vyhledávání a kliknou na jiný výsledek. Google tak ví, že vaše odpověď na jejich dotaz nebyla zcela uspokojivá.

Takové faktory hrají v algoritmech Googlu stále větší roli. Tyto problémy se vám nikdy nezobrazí ve službě Google Search Console, ale mají jistý vliv na vaše hodnocení.

Google publikoval na toto téma obsáhlý dokument s názvem Search Quality Evaluator Guidelines. Je to celkem složité a dlouhé čtení, ale může to být velmi užitečné při tvorbě teorií, proč vlastně vaše pozice klesla. V případě, že je to pro vás neřešitelné, má smysl vyžádat si také pomoc zvenčí. Najmutí SEO konzultanta vám může pomoci tento problém vyřešit.

Závěr

Pozice a hodnocení klesají, to je prostě úděl ve světě SEO. Zachovejte si tedy chladnou hlavu a systematicky prozkoumejte, co tento pokles mohlo způsobit.

Kromě toho, že zavedete proces pro zjišťování možného důvodu poklesu, doporučujeme také, abyste sledovali změny obsahu a technické základny vašeho webu. Koneckonců bez těchto informací budete jen bloudit ve tmě.

A pokud jste tento článek dočetli, je zřejmé, že SEO vašeho webu je pro vás důležité. Proč tedy nenechat ContentKing zkontrolovat vaše stránky?

ContentKing Academy Content Team
Steven van Vessum
Steven van Vessum

Steven je CCO společnosti ContentKing. To znamená, že se stará o všechno spojené se zákazníky a inbound marketingem. Takže je přesně tam, kde chce být. Baví ho zlepšovat pozice webů ve vyhledávačích a rád mluví o inbound marketingu.

Vojtech Zach
Vojtech Zach

Vojtěch se v ContentKingu stará o zákaznickou podporu a lokalizaci. Právě on vám rád odpoví na všechny otázky, když se nás rozhodnete kontaktovat. A protože je vystudovaný překladatel, kromě dělání radosti našim uživatelům ho baví také překonávat výzvy spojené s lokalizací naší aplikace.

Ondrej Koraba
Ondrej Koraba

Ondřej má v ContentKingu na starosti obsahový marketing. Psaní je jeho denním chlebem, a v zajišťování neustálého přísunu čerstvého obsahu na náš web se tedy přímo vyžívá.

Získejte zkušební verzi na 14 dní zdarma

Začněte během 20 vteřin

Vložte platnou doménu, prosím (www.priklad.cz).
 • Platební karta není potřeba
 • Není třeba žádná instalace
 • Bez závazků