12 Klíčových ukazatelů efektivity obsahu

 • 27. červen 2016
 • Steven van Vessum

Úvod

Nestačí, že lidé navštěvují vaše webové stránky, je třeba z nich udělat zákazníky. Abyste poruzuměli, jakým způsobem procházejí váš web, musíte sledovat, jestli je pro ně váš obsah srozumitelný, jestli s webem spolupracují a jestli se stávají zákazníky. Toto všechno je nutné sledovat a učit se z toho, jak zlepšit web a jeho obsah. Pokud jde o nástroje pro webové analýzy a podávání zpráv, můžete se cítit docela ztraceně, pokud nevíte, co přesně hledáte. V tomto článku si ukážeme klíčové ukazatele efektivity obsahu (KPI - Key Performance Indicators), které byste měli sledovat.

Dělí se do tří kategorií:

 1. Chování
 2. Spolupráce s obsahem
 3. Konverze

Měření KPI v závislosti na různých faktorech

Než se dostaneme k podrobnostem, je třeba zmínit, že KPI ve velké míře závisí na mnoha různých faktorech. Měli byste je analyzovat pro každý faktor zvlášť.

Těmito faktory máme na mysli:

 • typ obsahu
 • kanál
 • zařízení
 • typ návštěvníka
 • Časové období

Různé typy obsahu

Každý typ obsahu slouží k jinému účelu, takže vyvolává i různé chování ze strany návštěvníků. Například vaše domovská stránka má naprosto jiný cíl než váš nejnovější blog.

Různé kanály

Návštěvníci z různých kanálů se na vašem webu chovají různě. Ten, kdo se na váš web dostal přes nějaký spřízněný web, bude spíše patřit do vaší cílové skupiny než organický návštěvník, kerý pouze hledá informace.

Různá zařízení

Spousta online marketérů přistupuje k datům získaným z webových analýz, jako by všichni návštěvníci používali jen stolní počítače. To je špatně, doba, kdy výrazně převažovaly stolní počítače, je pryč. Existují trhy, kde dokonce návštěvníci používají mnohem více mobily a tablety než počítače. Žijeme ve světě, kde existuje široká škála různých zařízení, a proto je důležité při zpracovávání KPI rozdělit návštěvníky podle typu zařízení, které používají.

Různé typy návštěvníků

Jednotlivý zákazníci se od sebe liší. Někteří od vás mohou nakupovat co dva týdny a dokonce můžete znát nazpaměť jejich křestní jména. Jiní se teprve dozvěděli o vašich stránkách a ještě ani neznají vaši značku. Každý z nich se chová jinak. Aby vaše KPI dávaly nějaký smysl, je třeba analyzovat každou skupinu návštěvníků zvlášť.

Různá časová období

Abyste získali přehled o tom, jak váš web prosperuje nebo naopak upadá, srovnávejte KPI z různých časových období. Srovnejte přinejmenším tato období:

 • Minulý týden s předminulým týdnem.
 • Minulý měsíc s předminulým měsícem (sezónní vlivy mohou data zkreslit).
 • Minulý měsíc se stejným měsícem v předchozím roce (např. červen 2016 vs. červen 2015).

Kromě sezónních vlivů je třeba brát v potaz také prázdniny a svátky. Podle toho, v čem podnikáte, období prázdnin může váš byznys buď zpomalit nebo nastartovat.

KPI týkající se chování návštěvníků

KPI týkající se chování návštěvníků

Jsou to ukazatele týkající se základního chování návštěvníků vašeho webu. Konkrétně jde o:

 • Průměrný čas, který návštěvníci stráví na vašem webu: čím déle se návštěvníci na vašem webu zdrží, tím lépe.
 • Zobrazené stránky během jedné návštěvy: čím více stránek uživatelé během jedné návštěvy vašeho webu projdou, tím lépe. Znamená to, že nenaráží na slepé uličky a jsou dostatečně motivovaní, aby navštívili další stránky.
 • Bounce rate: čím nižší bounce rate je, tím líp. Jde o procento návštěvníků, kteří opuští váš web ihned po zhlédnutí první stránky, aniž s ním jakkoliv kooperovali.
 • Vracející se návštěvníci: jestliže se návštěvníci na vaše stránky vracejí, znamená to, že je vás obsah dostatečně zaujal. Je skvělé, pokud dokážete své publikum upoutat.

Nic není černobílé

Pokud jde o KPI, nic není černobílé. Návštěvníci mohou jít přímo za tím, co na vašem webu hledají a stát se zákazníky, přitom navštívit jen pár stránek a už se na web nevrátit. Pro vás je to určitě přínos, i když KPI to vidí docela jinak.

KPI týkající se spolupráce s obsahem

KPI týkající se spolupráce s obsahem

Ukazatele týkající se chování návštěvníků, které jsme právě probrali, jsou určitě zajímavé. Ještě lepší je ale, když vidíte, že návštěvníci s vaším webem spolupracují. Spoluprací máme na mysli:

 • Hloubku rolování: Google Analytics dokáže měřit, jak moc návštěvníci rolovali vaši stránku. Můžete tak zjistit, jestli se dostali do čtvrtiny, poloviny, tří čtvrtin stránky nebo jestli ji prošli celou. Pokud se o tom chete dozvědět víc, čtěte například: Advanced Content Tracking with Universal Analytics (autor: Justin Cutroni).
 • Sdílení článků na sociálních sítích
 • Přidávání komentářů pod články
 • Kladné (nebo záporné) hlasy pro články

Pokud jde o měření spolupráce s obsahem, ta se také mohou lišit v závislosti na různých faktorech. Vezměme si například skutečnost, že existují různé typy obsahu. Je mnohem pravděpodobnější, že lidé budou sdílet na sociálních sítích články z vašem blogu než vaši domovskou stránku.

KPI týkající se konverze

KPI týkající se konverze

Konverze jsou hlavním ukazatelem, že váš obsah návštěvníky zajímá. Pokud jde o konverze, musíme rozlišovat mezi komerčními a normálními weby:

Komerční weby

Pokud máte komerční web, musíte používat nástroje pro měření komerčních webů. Pouhé měření splněných cílů nestačí. Je třeba měřit detaily příchozích objednávek.

U komerčních webů byste měli věnovat pozornost zejména:

 • Konverznímu poměru komerčních webů: procento návštěvníků, kteří uskuteční objednávku.
 • Příjmu z jednoho návštěvníka: průměrný příjem z jednoho návštěvníka.
 • Konverznímu poměru pro určité cíle (goal conversion rate): procento návštěvníků, kteří splní požadované cíle.
 • Splnění cílů (goal completions): množství splněných cílů (např. Vyplnění kontaktního formuláře a přihlášení k odběru newsletteru).

Normální weby

Pro normální weby se používají tato měření:

 • Konverzní poměr pro určité cíle (goal conversion rate): procento návštěvníků, kteří splní požadované cíle.
 • Splnění cílů (goal completions): množství splněných cílů (např. Vyplnění kontaktního formuláře a přihlášení k odběru newsletteru).

Co byste si z toho měli odnést?

Rozlišujeme tři typy klíčových ukazatelů výkonnosti: chování návštěvníků, spolupráce s obsahem a konverze. Pravidelně sledujte tato KPI a porovnávejte je v rámci různých časových období, abyste viděli, jestli váš web prosperuje nebo naopak upadá. Řiďte se těmito KPI při plánování dalších kroků.

Pamatujte, že různé typy obsahů, kanálů, zařízení i různá časová období mají velký vliv na KPI. Analyzujte data v závislosti na těchto faktorech, abyste získaly co nejlepší přehled o tom, jak si váš web vede.

Steven van Vessum
Steven van Vessum

Steven je CCO společnosti ContentKing. To znamená, že se stará o všechno spojené se zákazníky a inbound marketingem. Takže je přesně tam, kde chce být. Baví ho zlepšovat pozice webů ve vyhledávačích a rád mluví o inbound marketingu.

Získejte zkušební verzi na 14 dní zdarma

Začněte během 20 vteřin

Vložte platnou doménu, prosím (www.priklad.cz).
 • Platební karta není potřeba
 • Není třeba žádná instalace
 • Bez závazků