Provádění změn pomocí Edge SEO

 • 22. únor 2019
 • Steven van Vessum
Dan Taylor

Samotné SEO jakožto služba se již tak obtížně prodává, protože náklady často nejsou v poměru 1:1 s ROI, avšak šestiměsíční zpoždění v provedení kritických změn může těžce poškodit celou SEO kampaň, obzvláště když lidé, kteří o projektu a jeho rozpočtu rozhodují, nedisponují dostatečnými znalostmi či plným porozuměním problémům, jimž čelí.

Edge SEO a nástroje jako Sloth zde mohou hrát skutečně klíčovou roli.

Ahoj, Dane! Mohl bys na začátek říci pár slov o sobě pro ty, kteří tě neznají?

Jmenuji se Dan Taylor a působím jako senior SEO konzultant & account director v agentuře SALT.agency, která se specializuje na technické SEO. Každý měsíc přispívám do časopisu Search Engine Journal a články publikuji také na svém vlastním webu.

Přednáším na konferencích ve Velké Británii a Spojených státech, z nichž mohu vyzdvihnout konferenci TechSEO Boost 2018, kde naše agentura získala první cenu v zahajovací soutěži Call for Research, kterou zaštiťuje firma Moz, za výzkum využívání Cloudflare Workerů pro účely SEO.

Na zmíněné konferenci jsme rovněž odhalili beta verzi našeho vlastního nástroje využívajícího Cloudflare Workery s názvem Sloth, který uživatelům umožňuje konfigurovat skupiny těchto Workerů a využívat je pro různé SEO účely jako například přesměrování, AB testování či injekce kódu, aniž by přitom museli do kódu reálně zasáhnout.

Můžeš nám vysvětlit, co to je Edge SEO?

Pojem Edge SEO popisuje techniku implementace SEO doporučení, technických oprav a omezení navigační platformy pomocí bezserverové (serverless) aplikace (Cloudflare Workers) na CDN edge serveru.

Will Critchlow v roce 2016 publikoval na webu Moz studii, ve které zjistil, že většina SEO konzultantů musela na implementaci svých doporučení čekat zhruba 6 měsíců od okamžiku, kdy je poskytli.

Samotné SEO jakožto služba se již tak obtížně prodává, protože náklady často nejsou v poměru 1:1 s ROI, avšak šestiměsíční zpoždění v provedení kritických změn může těžce poškodit celou SEO kampaň, obzvláště když lidé, kteří o projektu a jeho rozpočtu rozhodují, nedisponují dostatečnými znalostmi či plným porozuměním problémům, jimž čelí.

Mezi nejčastější příčiny tohoto problému podle studie patřilo přiřazování příliš nízké priority marketingovým požadavkům ve srovnání s požadavky ostatních týmů, příliš omezená platforma, která provedení daných změn neumožnila, nebo zkrátka příliš dlouhý seznam úkolů pro vývojáře.

Prostřednictvím metod Edge SEO a nástrojů jako Sloth lze mnoho z těchto problémů efektivně řešit a zajistit buďto kompletní řešení, nebo alespoň dočasnou opravu.

Jak tedy Edge SEO funguje v praxi?

V praxi to znamená, že můžeme upravovat web a jeho stránky, aniž bychom museli zasahovat do zdrojového kódu. Tyto úpravy probíhají prostřednictvím modifikace požadavků a odpovědí mezi klientem (kterým je uživatel či Googlebot) a serverem.

 Dan Taylor -- Princip fungování Edge SEO pomocí nástroje Sloth

Sloth byl prvním nástrojem svého druhu, a přestože samotný koncept Edge SEO není žádnou novinkou, věříme, že tento nástroj společně s naším výzkumem pomůže zažehnout jiskru kreativity ostatních, a dočkáme se tak více praktických využití této technologie.

Musí Cloudflare Workers modifikovat každou jednotlivou odpověď? A pokud ano, jak moc to ovlivňuje rychlost stránek?

Cloudflare Workers modifikují každý požadavek odeslaný serveru, nicméně základní cenový tarif 5 dolarů měsíčně zahrnuje 10 milionů požadavků. Pro snížení objemu pak můžete nepotřebné požadavky odfiltrovat.

Co se týče dopadu na rychlost načítání stránek a latenci, z našeho testování a používání na reálných webech vychází průměrné zvýšení latence o 10 ms. Pro srovnání, agentura Distilled u svého nástroje ODN uvádí zvýšení latence o 15 ms.

V některých extrémních případech se latence zvýšila až o 50 ms, avšak do velké míry to závisí na dané platformě a velikosti paketu vraceného serverem. Obecně pokud odesíláte velké pakety, velké obrázky a další nekomprimovaná média (a váš web je již tak celkem pomalý), dodatečné zpoždění to ještě o něco více zvýrazní.

Dokáže Google rozpoznat rozdíl mezi stránkou načítanou z origin serveru a stránkou načítanou z edge serveru?

Ne, “verze” stránky, kterou Google vidí, byla již modifikována pomocí Cloudflare Workerů. Jedná se o jeden požadavek, takže je načítána pouze jedna verze, a protože daný web využívá síť pro doručování obsahu od Cloudflare, musí jí požadavek i odpověď projít. A právě zde skupiny Workerů modifikují zdrojový kód dle požadovaných specifikací.

 Dan Taylor -- Modifikovaná odpověď serveru pomocí Edge SEO

Jaké druhy změn můžeme pomocí Edge SEO provádět?

Možnosti využití edge computingu pro účely SEO jsou téměř neomezené. Prostřednictvím našeho Slothu jsme byli schopni:

 • Implementovat přesměrování (např. 301 a 302)
 • Upravovat odpověď HTTP hlavičky (např. vložit X-Robots-Tag)
 • Upravovat soubor robots.txt (včetně robots.txt na Shopify)
 • Implementovat řešení pro předběžné vykreslování JavaScriptu
 • Shromažďovat logovací soubory serveru (včetně souborů ze Salesforce CC/Demandware)
 • Vkládat nový obsah
 • Přepisovat stávající obsah (včetně meta titulků, descriptionů a hlavního obsahu)
 • Implementovat markup Schema.org
 • Implementovat hreflang (a mapovat ho napříč několika platformami a doménami ccTLD)

Dále jsme prováděli AB testování a byli jsme schopni také otestovat migrace webu (jako například nové šablony či změnu platformy), aniž bychom museli provést plnou migraci.

V jakých situacích je Edge SEO užitečné?

V mnoha případech nepřináší Edge SEO žádnou znatelnou hodnotu kromě toho, že jde o novinku k otestování či nový luxusní nástroj. Pro řadu SEO specialistů a in-house digitálních týmů však může představovat až revoluci v jejich SEO kampaních.

Existuje celá řada skutečných problémů, které se vyskytují pouze specificky u zakázkově vytvořených platforem, platforem běžících na zastaralých technologiích či u konkrétních technologických konfigurací. A pak je zde také záležitost hlavních vývojářů s rozhodovacími pravomocemi, kteří v některých případech nejsou vůbec nápomocní.

Za předpokladu, že je daná doména na Cloudflare, vám Edge SEO tyto problémy umožní řešit, aniž byste museli brát ohled na tech stack, dostupnost vývojářů či omezení platformy.

V několika případech užití jsme ve spolupráci se skupinou beta testerů modifikovali soubory robots.txt na webech Shopify a shromažďovali logovací soubory serverů na platformě Salesforce CommerceCloud/Demandware.

Jak si Sloth vede ve srovnání s ODN od Distilled?

Jsou to dva různé nástroje. Sloth je nástroj pro generování kódu a správu, který zlepšuje dostupnost technologií Edge SEO. Někteří tuto funkcionalitu označují jako meta CMS, a do jisté míry to nástroj pro správu obsahu skutečně je.

Podobně jako ODN od Distilled je i Sloth nezávislý na platformě a působí v prostředí mezi klientem a serverem. ODN bych popsal jako dobré řešení pro AB testování, nicméně Sloth je určen pro řešení komplexnějších problémů jako například implementace standardního hreflangu napříč 15 weby s různými doménami ccTLD a jazyky, které běží na různých platformách, nebo implementace přesměrování i přesto, že fyzický server kvůli omezení or implementing redirects when the physical server has a line limit and can’t handle the requirement.

Ve svých odpovědích často zmiňuješ Cloudflare. Co ostatní CDN?

Samozřejmě existují také další CDN sítě, které můžete pro zlepšení výkonu svého webu využívat, jako například Akamai, Imperva Incapsula či MaxCDN. Zvyšování výkonu webu pomocí CDN sítí jsem věnoval celý článek, který si můžete přečíst zde.

Důvodem, proč v souvislosti s Edge SEO mluvím především o Cloudflare, je skutečnost, že pouze Cloudflare nabízí aplikaci s těmito funkcemi, která je bezserverová. Pokud by podobnou bezserverovou aplikaci jako Cloudflare Workers nabízeli také ostatní poskytovatelé CDN sítí, pro implementaci metod Edge SEO bychom je rovněž zvolili.

Má Edge SEO nějaké nevýhody? Jaká rizika s sebou nese?

Provádění jakýchkoli změn na webu s sebou již z podstaty věci přináší rizika a potenciální chyby.

Některá z těchto potenciálních rizik nemusí představovat rizika v pravém slova smyslu, nicméně vytváří potřebu nových interních procesů. Z pohledu technické stránky webu zde mluvíme o:

 • Potenciálních konfliktech mezi zdrojovým kódem a změnami provedenými v prostředí edge.
 • Potenciálním výskytu frontendových chyb, které je obtížné opravit, pokud máte omezený či žádný přístup do backendu a pokud není jasné, co přesně je prostřednictvím této transformace modifikováno či vkládáno.

Další riziko se pojí s náklady na tuto technologii. Abyste mohli Cloudflare Workery využívat, musíte je nejprve aktivovat ve svém Cloudflare účtu za měsíční poplatek 5 dolarů, který pokrývá 10 milionů požadavků. Každý další milion požadavků pak stojí 50 centů, což se na první pohled nezdá jako hodně, ale pokud vlastníte rozsáhlý web s velkým množstvím požadavků, tyto menší částky se mohou rychle nastřádat.

Jak tato rizika zmírnit?

Pokud se chcete vyhnout chybám či zvýšené latenci webu, doporučujeme změny pomocí Edge SEO neprovádět bez vědomí ostatních relevantních oddělení firmy či bez dané struktury. Měly by projít stejným procesem jako „běžné” změny na webu a mít důkladně vedený changelog a stanovené datum provedení.

Pro integraci této technologie je rovněž je důležité vytvořit interní procesy zajišťující, že za danou záležitost bude zodpovídat pouze jeden člověk. Jednou z funkcí, které jsme do Slothu zabudovali, proto je, že neukládá váš ověřovací kód z Cloudflare.

Tato funkce se sice z hlediska one-click deploymentu může jevit jako znepříjemňující překážka, nicméně zavedli jsme ji ze dvou hlavních důvodů:

 1. Znemožňuje, aby kdokoli s přístupem do Slothu mohl provádět neschválené změny, což je obzvláště důležité v případě, že dojde ke kompromitaci účtu.
 2. Může dojít k porušení souladu s bezpečnostními standardy PCI DSS, které chrání data držitelů platebních karet.

Přidání tohoto kroku pomáhá vytvořit strukturu řízení, protože zmíněný ověřovací kód představuje klíč odemykající to velké červené spouštěcí tlačítko. Spuštění velké operace by vždy mělo předcházet testování, a pokud se vyskytnou nějaké chyby, lze Cloudflare Workery a jejich skupiny vypnout stejně rychle, jako jste je aktivovali.

Pokud se chcete vyhnout vysokým nákladům v důsledku velkého množství požadavků, doporučujeme důkladně zhodnotit všechny prováděné změny a implementovat filtry, které zajistí, že se skupiny Workerů nebudou zabývat nedůležitými požadavky, čímž náklady značně snížíte.

Pokud jde o monitorování prováděných změn, klíčovým prvkem této technologie je, že ji můžete monitorovat a kontrolovat, jak jste běžně zvyklí. Jako příklad si můžeme uvést implementaci hreflangu, při které můžete použít standardní ověřovací nástroje jako hreflangchecker.com.

 Dan Taylor -- Ověření změn hreflangu provedených pomocí Edge SEO

Crawleři a nástroje pro monitorování SEO, jako je například ContentKing, zaznamenají chyby v edge implementacích úplně stejně jako u běžných změn.

Sledujte on-page SEO změny

Edge SEO přináší flexibilitu, ale také vyšší úroveň komplexnosti. Sledování on-page SEO změn je proto nyní důležitější než kdy dříve.

Vložte platnou doménu, prosím (www.priklad.cz).

Prakticky vzato, jaké platformy lze pro praktikování Edge SEO využít?

Pokud máte možnost nasměrovat svou doménu na nameservery Cloudflare a používat jejich produkt, jste schopni praktikovat Edge SEO pomocí Cloudflare Workers.

To samé bude platit také pro Imperva Incapsula a Akamai, pokud podobnou bezserverovou aplikaci pro nasazení soběstačných skupin workerů na své sítě rovněž vytvoří.

Přečtěte si další hloubkové rozhovory se SEO specialisty

Předchozí díly naší série SEO in Focus najdete zde:

Steven van Vessum
Steven van Vessum

Steven je CCO společnosti ContentKing. To znamená, že se stará o všechno spojené se zákazníky a inbound marketingem. Takže je přesně tam, kde chce být. Baví ho zlepšovat pozice webů ve vyhledávačích a rád mluví o inbound marketingu.

Získejte zkušební verzi na 14 dní zdarma

Začněte během 20 vteřin

Vložte platnou doménu, prosím (www.priklad.cz).
 • Platební karta není potřeba
 • Není třeba žádná instalace
 • Bez závazků