Nevědomá nekompetence v SEO: Proč je nebezpečná a jak jí předejít

 • 18. červen 2019
 • Steven van Vessum
Chris Green

Pokud se sami nekontrolujete, neověřujete svůj vlastní výkon a metody a se samozřejmostí předpokládáte, že děláte dobrou práci, protože za sebou máte X let praxe a zkušeností, můžete postupně ztrácet způsobilost a vůbec o tom nevědět.

Ahoj, Chrisi! Můžeš nám na začátek říci pár slov o sobě?

Pracuji jako Head of Search v britské marketingové agentuře StrategiQ. Mým úkolem je zaměřovat se především na výkon našich klientů, ať už jde o vývojářské projekty, celkovou správu marketingu firem či specializované kampaně pro konkrétní kanály.

Nejvíce zkušeností mám v oblasti technického SEO, ačkoli v začátcích své kariéry jsem se věnoval spíše obsahu a placeným reklamám. Zároveň mám na starosti většinu práce s Google Analytics/GTM a Data Studiem napříč celou agenturou a v současnosti v těchto nástrojích intenzivně školím také zbytek týmu.

Kromě své každodenní práce také pravidelně píšu pro platformu State of Digital a několikrát do roka jako řečník vystupuji také na konferencích jako například BrightonSEO, State of Digital, Search London, Digital Olympus či Optimisey. V Británii jsem dále certifikovaný školitel SISTRIX, což je platforma, kterou jsem poslední dobou tak trochu posedlý. K tomu všemu mám rád webináře a podcasty, ve kterých jsem se minulý rok také několikrát objevil například u SEMRush.

Většina mé práce se v této chvíli točí kolem školení a přednášení, což mě nesmírně baví. Zároveň mě to však nutí neustále přemýšlet o SEO a dívat se na něj z různých úhlů pohledu. Myslím, že se na SEO často díváme příliš uzavřeným a izolovaným pohledem, což může vést k problémům. Jedním z aspektů, na kterém se to projevuje nejvíce, je způsob, jakým ověřujeme své znalosti v situaci, kdy nic nemůžeme brát jako stoprocentní jistotu a “to, co funguje” často nepředstavuje ten nejlepší či žádoucí postup.

Právě myšlence sebekontroly a předcházení tomu, abychom se stali nevědomě nekompetentními, se věnuji v jednom ze svých posledních článků, protože mám za to, že bychom na to měli všichni brát ohled.

Co přesně myslíš výrazem “nevědomě nekompetentní”?

Jednoduše řečeno, nevědomá nekompetence vede k situaci, kdy se člověk stane méně efektivním či schopným ve vykonávání své práce, aniž by si to uvědomoval.

Pokud se tedy sami nekontrolujete, neověřujete svůj vlastní výkon a metody a se samozřejmostí předpokládáte, že děláte dobrou práci, protože za sebou máte X let praxe a zkušeností, můžete postupně ztrácet způsobilost a vůbec o tom nevědět.

A zde vstupují do hry fáze procesu učení.

Co jsou fáze procesu učení?

Čtyři fáze procesu učení

Jedná se o čtyři fáze popisujících proces, kterým se člověk učí a získává znalosti, přičemž počátečním bodem je “nevím, že nevím” (nevědomá nekompetence) a konečným bodem “nevím, že vím” (nevědomá kompetence).

Mezi těmito dvěma krajními body se pak nachází dvě mezifáze, které znázorňují průběžná stádia získávání znalostí - “vím, že nevím” (vědomá nekompetence – člověk si je vědom prostoru pro rozvoj) a “vím, že vím” (vědomá kompetence – úroveň znalostí, kterou je nutné aktivně udržovat).

Obzvláště zajímavé je pak sledovat, ve které části tohoto procesu se lidé ocitají. Ti, se kterými denně pracuji a školím je, se zpravidla pohybují někde mezi vědomou nekompetencí a vědomou kompetencí. Snažíme se vytvořit bezpečné prostředí, které lidi zdravě zpochybňuje a pomáhá jim dosáhnout další úrovně procesu získávání znalostí (což není vždy úplně jednoduché!).

Když ale jdete na večírek před zahájením jakékoli velké konference, vždy tam potkáte někoho, kdo “snědl všechnu moudrost světa” a přijel jen kvůli drinkům, protože už se stejně nemá co učit. S takovými lidmi jsem pracoval již několikrát – jejich proces učení je (alespoň v jejich mysli) u konce.

Velmi mnoho lidí se (veřejně) potýká s tzv. syndromem podvodnice (impostor syndrome) – já však skutečně věřím, že člověk může trpět nevědomou nekompetencí a tímto syndromem zároveň.

Jedná se o jakýsi pocit oběti, který v sobě kombinuje pocity “nejsem dost dobrý na to, abych uspěl” a “nemůžu za to, že to nefunguje”. Jedná se o velmi rozporuplný stav, který se zpravidla rodí ze stresu či úzkostí. Potkal jsem však mnoho SEO konzultantů, kteří mají pocit, že nepatří na svou pozici, přestože ve skutečnosti odvádí skvělou práci.

Proč je nevědomá nekompetence tak nebezpečná zrovna pro lidi pracující v SEO?

Takřka nic z toho, co děláme, není, jak se říká, vytesáno do kamene a velká část našich dovedností je založena na schopnosti reagovat na vývoj. Od nekompetence vás proto může dělit třeba pouze jediný update algoritmu. Přesto však existuje celá řada způsobů, jak toto riziko zmírnit.

Co podle tebe musí SEO konzultant splňovat, aby byl kompetentní?

Kompetentní SEO konzultant dle mého názoru musí:

 • Být zvědavý
 • Vyhodnocovat výsledky své činnosti
 • Využívat příležitostí k replikaci výsledků, kdekoli to jen jde

Uznávám, že je zde také několik relativně technických znalostí, které obecně potřebujeme všichni:

 • Způsob fungování vyhledávačů
 • Co vyhledávače motivuje
 • Co uživatelé chtějí a jak jim to dát
 • Co funguje, tzn. jak získat pozice ve vyhledávání

Promítá se do toho také skutečnost, že pro SEO neexistuje takřka žádné formální vzdělání?

Formální vzdělání přináší dvě velké výhody: validace veřejnou institucí a uznávaná úroveň či stupeň získaného vzdělání. V oboru SEO v současné době žádný obecně uznávaný “standard” pro měření kompetence a znalostí neexistuje a názory na to, jaký by tento standard měl být, se značně rozchází.

Získat prvotřídní znalosti či mentora, který vás bude posouvat vpřed, samozřejmě možné je, ale hodně to záleží na tom, kde pracujete (velké SEO agentury tedy mají značný vliv na způsob školení). Žádná univerzální shoda o tom, jaká je ta “správná cesta”, však zatím neexistuje, což věci značně komplikuje.

Existuje však řada lidí, kteří svým výzkumem, učením a vedením udávají myšlenkový směr celého oboru, a zmíněný nedostatek formálního vzdělávání tak alespoň částečně nahrazují. Stále však panují velké neshody v tom, kdo by měl být uznáván a proč. Je tedy možné, že tímto pouze zvyšujeme šum a chaos v celém oboru, což v konečném důsledku vede k tomu, že jsme ve své práci čím dál horší a vůbec si to neuvědomujeme? Pokud ano, je to čistá ironie! 🙂

Jak nevědomá nekompetence škodí SEO jako oboru?

Není to zase tak špatné. Obor SEO stále roste a po našich službách je čím dál větší poptávka, což je obecně dobré znamení!

Dost možná největším problémem je však vnímání tohoto oboru lidmi zvenčí. Přehnaná očekávání a následná neschopnost doručit výsledky v lidech vyvolávají pocit, že celé SEO je podvod (tím neříkám, že by se v SEO nepohybovali i skuteční podvodníci).

Takřka neustálá krize identity a skutečnost, že občas s důvěrou šíříme informace, které nejsou pravdivé či přesné, nám zkrátka vůbec nepomáhají. Jedním z posledních příkladů je celá ta situace ohledně markupu rel=next/prev. Google udělal chybu, a protože celou záležitost nezvládl zdaleka tak dobře, jak měl, celá řada lidí (včetně mě) posledních pár let dbala na implementaci tohoto technického standardu, který ale jednoduše nebyl k ničemu potřeba.

Nekompetence tohoto druhu má také finanční důsledky, což SEO konzultantům na reputaci rozhodně nepřidává. Nevím, jak toto riziko, že nás Google uvede v omyl, zmírnit. Musíme však zajistit, aby k podobným incidentům docházelo co nejméně.

Co můžeme udělat proto, abychom nevědomé nekompetenci a jejímu negativnímu vlivu na SEO předešli?

Již chvíli testuji jistý myšlenkový postup, který pomůže zajistit, abychom o své práci uvažovali kriticky. Pokud bych to měl co nejvíce zjednodušit, skládá se z následujících otázek:

 1. Čeho chci touto změnou dosáhnout?
 2. Proč věřím, že mé úkony k tomuto výsledku skutečně povedou?
 3. Jaký byl výsledek?
 4. Proč byl takový?
 5. Co musím příště udělat jinak, abych kýženého výsledku dosáhl? NEBO Jak tento úspěch mohu spolehlivě replikovat?

Tento přístup vám může skutečně pomoci pochopit, proč děláte to, co děláte, vysvětlit to někomu dalšímu (a případně ho přesvědčit) a následně vyhodnotit výsledky této činnosti. Celé to však samozřejmě závisí na tom, zda k sobě dokážete být upřímní!

Dalším klíčovým aspektem tohoto přístupu je, že pokud jste v oboru SEO nováčkem, na otázky č. 2, 4 a 5 nejspíš nebudete znát odpověď. A i když už nějaké ty zkušenosti v SEO máte, vždy je dobré mít kolem sebe lidi, s jejichž pomocí můžete své postupy snáze ověřovat a uvažovat nad nimi kriticky.

Upozorňujte na chyby, ale stejně tak na úspěchy – a především to dělejte konstruktivně. Poskytnout užitečnou zpětnou vazbu správným způsobem nemusí být vždy úplně jednoduché. V uzavřeném a kontrolovaném prostředí to není takový problém, ale jakmile se dostanete na sociální sítě, kde se pohybuje až příliš mnoho samozvaných odborníků na všechno, konstruktivita dialogů se rychle vytrácí.

A když už tedy nic jiného, buďte alespoň zvědaví. Jakmile přijdete o zvědavost, vše ostatní bude následovat.

Přečtěte si další hloubkové rozhovory se SEO specialisty

Předchozí díly naší série SEO in Focus najdete zde:

Steven van Vessum
Steven van Vessum

Steven je CCO společnosti ContentKing. To znamená, že se stará o všechno spojené se zákazníky a inbound marketingem. Takže je přesně tam, kde chce být. Baví ho zlepšovat pozice webů ve vyhledávačích a rád mluví o inbound marketingu.

Získejte zkušební verzi na 14 dní zdarma

Začněte během 20 vteřin

Vložte platnou doménu, prosím (www.priklad.cz).
 • Platební karta není potřeba
 • Není třeba žádná instalace
 • Bez závazků