Doporučujeme pečlivě přečíst tento dokument. Slova začínající velkým písmenem jsou definována v Podmínkách používání.

Jediná platná verze Ochrany osobních údajů je anglicky psaná verze, překlady do dalších jazyků mají jen informativní váhu.

ContentKing bere Vaše soukromí vážně a se všemi osobními údaji zachází velmi opatrně. Pro zachování Vašeho soukromí ContentKing vždy jedná v souladu s nizozemským Zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími platnými předpisy týkajícími se ochrany osobních dat.

1. Kdo a co je ContentKing?

ContentKing je název online platformy vytvořené společností ContentKing B.V., registrované v Amsterdamu v Nizozemsku, se sídlem na adrese: Donauweg 10, 1043 AJ Amsterdam, Nizozemsko.

Služba, kterou ContentKing poskytuje, je online platforma, na které můžete monitorovat Informace o obsahu webových stránek. Služba může být použita ke kontrole obsahu a produktivity webových stránek, tedy údajů o jejich nalezitelnosti, sdílitelnosti a optimizovatelnosti pro konverze.

Způsob, jakým jsou Vaše osobní data zpracovávána, byl nahlášen nizozemskému Úřadu na ochranu osobních údajů.

2. Jaký typ informací ContentKing sbírá a zpracovává?

Informace o účtu

K používání Služby, kterou ContentKing poskytuje, je třeba se zaregistrovat a vytvořit osobní Účet. Pro vytvoření Účtu budete požádáni o Vaši e-mailovou adresu a heslo.

Informace o Účtu mohou zahrnovat také Vaše křestní jméno, příjmení a pracovní pozici.

Tyto osobní údaje ContentKing ukládá a zpracovává a nemohou být poskytnuty ostatním zákazníkům.

Informace o webových stránkách

Pro poskytnutí Služby ContentKing zpracovává informace o webových stránkách, které chcete analyzovat. Tyto informace mimo jiné zahrnují:

 • URL stránek webu, který monitorujete,
 • ContentKing skóre stránek,
 • Veškeré informace přístupné na stránkách webu, který monitorujete.

Automaticky generovaná data

Pro poskytnutí Služby ContentKing vyžaduje určité informace. Proto sbírá automaticky vygenerovaná data o Vašem používání Služby, jako například stránky, které na naší platformě navštívíte, a čas strávený na každé stránce.

Informace o platbách

Pro využívání Služby budete muset zaplatit částku, která je specifikována na webových stránkách ContentKing. Jelikož ContentKing nezpracovává tyto platby, nebudeme se Vás ptát na informace o Vašem bankovním účtu. Platby jsou zpracovávány třetí stranou, společností Recurly, přičemž tato třetí strana má svou vlastní politiku ochrany osobních údajů týkající se Vaší platby a dalších osobních údajů. Pro umožnění platby nicméně ContentKing některé Vaše osobní údaje potřebuje. Tyto údaje budou využity pouze k umožnění platby a mohou zahrnovat:

 • Vaše jméno (jméno Vaší společnosti),
 • Vaši e-mailovu adresu,
 • Vaše fakturační údaje.

3. Cookies

Při používání Služby se na Váš počítač ukládají různé cookies, ke kterým má poté ContentKing přístup. Cookies jsou malé kousky informací (ve formě textu), které server posílá prohlížeči (třeba Firefoxu nebo Chromu) proto, aby mu je prohlížeč poslal zpátky při příštím použití Služby uživatelem. Cookies, které ContetKing používá, nemohou nijak poškodit Váš počítač ani soubory na něm uložené.

Při využívání Služby se Cookies od ContentKing uloží na Váš počítač a slouží pak pro funkční, analytické a komerční účely. Tyto cookies ContentKing používá například pro zapamatování Vašich Přihlašovacích údajů.

ContentKing může používat také analytické cookies (což je služba třetích stran, která slouží k získávání statistik o návštěvnosti našich webových stránek a o původu těchto návštěv). Používání těchto cookies slouží výhradně k analýze návštěvnosti našich webových stránek a tyto cookies Vás nemohou žádným způsobem sledovat. Analytické cookies používáme pouze k vylepšení naší Služby tak, že například s jejich pomocí hledáme chyby ve Službě. ContentKing může používat také další cookies, aby Vám zobrazil svou reklamu na jiných webových stránkách.

V prohlížeči si můžete upravit nastavení tak, že současné cookies budou vymazány a žádné nové cookies se na Váš počítač při dalším využívání Služby neuloží. Nicméně potom hrozí, že nebudete moci optimálně využívat naši Službu.

4. Za jakým účelem bude ContentKing informace o Vás používat?

ContentKing může Vaše osobní informace použít pro následující účely:

 • Aby Vám umožnil přístup do Služby a její používání;
 • K vylepšení Služby;
 • Aby s Vámi mohl komunikovat ohledně Služby;
 • K registraci plateb;
 • Pro zajištění ochrany a získání anonymních statistických dat.

Bez Vašeho výslovného souhlasu ContentKing nebude poskytovat Vaše osobní údaje třetím stranám za obchodními účely. ContentKing může poskytovat Vaše osobní údaje třetím stranám pouze pokud to vyžadují národní nebo mezinárodní zákony, judikatura nebo předpisy, pokud to ContentKing považuje za nezbytné v zájmu ochrany svých vlastních práv nebo pokud jste k tomu dali svolení.

5. Jakým způsobem ContentKing chrání Vaše osobní údaje?

ContentKing volí vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení Vašich (osobních) údajů proti jejich ztrátě nebo nelegálnímu použití. ContentKing ukládá Vaše data do datových center, jež jsou plně v souladu s nejnovějšími bezpečnostními politikami a auditovými normami. ContentKing průběžně aktualizuje své operační systémy a příslušný software tak, aby bylo riziko narušení bezpečnosti osobních údajů minimální. Pouze velmi omezený počet členů společnosti ContentKing má přístup k Vašim údajům. K těmto údajům mají přístup pouze za účely údržby a výkonu.

Pokud používáte Službu, Vaše připojení k Web Client bud zakódováno TLS certifikátem. TLS certifikát je běžně používaná technika, pomocí které se informace nejdříve zakódují, než jsou poslány internetem. Při používání Web Client si můžete všimnout, že se začátek URL změní z http:// na https://.

6. Přenos osobních údajů

Z technických důvodů může být nezbytné poslat Vaše osobní údaje na servery ContentKing nebo servery přidružených stran. Tyto třetí strany jsou certifikovány podle zásad “bezpečného přístavu”. Nicméně ani ochrana údajů podle zásad “bezpečného přístavu” nemusí vždy nabízet odpovídající úroveň ochrany. Proto pokud bude třeba odeslat Vaše údaje, ContentKing Vás nejdříve požádá o svolení. Týká se to zejména procesu platby, pro nějž ContentKing využívá služeb společnosti Recurly, poskytovatele platebních služeb se sídlem v USA.

7. Prohlídka, změny a mazání Vašich údajů

Pokud si přejete vědět, jaké informace o Vás ContentKing shromáždil, nebo pokud chcete tyto informace změnit, můžete poslat žásdost na legal@contentkingapp.com. ContentKing Vám tyto informace poskytne do 4 týdnů. Pokud si přejete, aby ContentKing smazal veškeré Vaše osobní údaje, které shromáždil, můžete nás také kontaktovat na legal@contentkingapp.com. ContentKing se bude snažit v rozumném čase tomuto požadavku vyhovět.

8. Může být tato Ochrana osobních údajů změněna?

Je možné, že tato Ochrana osobních údajů bude v budoucnu změněna. V takovém případě to bude uvedeno na této webové stránce. Doporučujeme tedy pravidelně tuto stránku navštěvovat.

9. Otázky?

Pokud máte nějaké otázky, neváhejte nás kontaktovat na legal@contentkingapp.com.