CMS API

Díky integrace našich CMS API do vašeho publikačního procesu, bude stránka, na které právě provádíte změny, vždy okamžitě kontrolována. Díky tomu uvidíte výsledek v ContentKingu ihned, jakmile změnu provedete.

Získání svého API tokenu

K využití CMS API potřebujete získat CMS API token svého ContentKing účtu. Ten najdete v sekci Účet v kolonce Nastavení účtu.

CMS API

API endpoint

Pokaždé, když uděláte změnu skrze své CMS rozhraní, jako je přidání, vymazání nebo změna stránky, potřebujete, aby váš web zavolal ContentKing API. Toho je docíleno využitím požadavku POST na následující endpoint:

POST https://api.contentkingapp.com/v1/check_url

Hlavičky API požadavků

Při zadávání požadavku je třeba odeslat následující hlavičku požadavku:

Authorization: token <place-your-API-token-here>
Content-Type: application/json

Poznámka: je třeba napsat slovo “token”, za kterým následuje mezera a váš skutečný API token.

Tělo API požadavku

Tělo požadavku tvoří JSON objekt a v něm kompletní adresa URL, kterou má ContentKing zkontrolovat:

{
	"url": "https://www.example.com/url-to-check/"
}

Poznámka: nezapomeňte v požadavku uvést název domény a protokol (http nebo https).

Návratové kódy API

Po odeslání požadavku vám ContentKing API vrátí jednu z následujících odpovědí:

Úspěšně zpracováno

200 OK
{
	"status" : "ok"
}

Tato odpověď znamená, že požadavek byl úspěšně zpracován a stránka bude okamžitě zkontrolována.

Chybí autorizace

401 Unauthorized
{
	"code": "auth_missing_token",
	"message": "Authentication token must be passed in Authorization HTTP header.",
	"errors": []
}

Tato odpověď znamená, že požadavek byl přijat, ale chybí mu autorizační token, a proto nemůže být zpracován. Zkontrolujte, jestli je autorizační hlavička nastavena správně.

Autorizace selhala

401 Unauthorized
{
	"code": "auth_failed",
	"message": "Authentication token is expired or invalid.",
	"errors": []
}

Tato odpověď říká, že požadavek nemohl být zpracován, protože odeslaný API token je neplatný nebo prošlý.

Chybná autorizace

422 Unknown Status
{
	"code": "auth_malformed",
	"message": "Authorization HTTP header must conform to format described in docs.",
	"errors": []
}

Tato odpověď znamená, že požadavek byl přijat, ale autorizace má špatný formát. Zkontrolujte to a nastavte správně autorizační hlavičku.

Neplatné URL

400 Bad Request
{
	"code": "invalid_url",
	"message": "Invalid url format provided.",
	"errors": []
}

Tato odpověď říká, že jste odeslali URL ve špatném formátu. Ověřte, jestli jste odeslali kompletní URL včetně názvu domény a protokolu.

Neznámý web

400 Bad Request
{
	"code": "unknown_website",
	"message": "Website isn't registered in CK account.",
	"errors": []
}

Pokud dostanete tuto odpověď, znamená to, že v účtu, ke kterému API token patří, se daný web nenachází.

Potřebujete pomoci s integrací API?

V případě, že vy nebo vaši vývojáři potřebujete s integrací API pomoct, neváhejte se na nás obrátit. Jsme tu pro vás.

Získejte zkušební verzi na 14 dní zdarma

Začněte během 20 vteřin

Vložte platnou doménu, prosím (www.priklad.cz).
  • Platební karta není potřeba
  • Není třeba žádná instalace
  • Bez závazků