Indexovatelné a neindexovatelné stránky

U každé monitorované stránky ContentKing kontroluje také to, zda je indexovatelná, či nikoliv. U indexovatelných je zobrazen status stránky. U neindexovatelných je pak navíc také zobrazen důvod nebo důvody, proč indexovatelná není.

Jak ContentKing určuje indexibilitu

Aby byla stránka označena jako indexovatelná, musí splňovat následující kritéria:

 • Indexovatelnost nesmí být zakázána pomocí meta robotsdirektiv
 • Indexovatelnost nesmí být zakázána pomocí HTTP hlavičky X-Robots-Tag
 • URL adresa nesmí být znepřístupněna botům přes direktivu Disallow v souboru robots.txt
 • Kanonický odkaz stránky musí odkazovat na sebe nebo nebýt přítomen

Časté chyby v kanonických odkazech

Kanonické URL musí přesně odpovídat skutečné URL adrese. Velmi často vídáme malý nesoulad v definování kanonické URL a skutečnou URL adresou stránky.

Časté chyby:

 • Použití rozdílného protokolu (HTTP a HTTPS)
 • Použití rozdílné subdomény (priklad.com a www.priklad.com)
 • Rozdíl ve velikosti znaků (v URL adresách se rozlišují malá a velká písmena)
 • Chybějící lomítko v jednom nebo druhém případě

Přečtete si náš článek o duplicitním obsahu a dozvíte se o tom více.

Indexovatelnost a dopady na audit

ContentKing chápe, že ne všechny stránky mají být indexovatelné. K tomu, abychom při kontrole zabránili falešným poplachům, ve výchozím nastavení je automaticky nastaveno ignorování kontrolních testů na neindexovatelných stránkách pro následující problémy:

 • Všechny problémy v kategorii Meta informace
 • Všechny problémy v kategorie Nadpisy
 • Problém Obrázkům chybí atribut title

To můžete jednoduše potlačit tím, že zrušíte ignorování tohoto testování pro segment Neindexovatelné.

Testy na duplicitní obsah

Pokud jde o kontrolu duplicitního obsahu, ContentKing bere v potaz následující kritéria:

 • Pouze indexovatelné stránky mohou způsobovat problémy duplicitním obsahem
 • Stránky označeny stránkovacími atributy nemohou způsobovat problémy s duplicitním obsahem

Získejte zkušební verzi na 14 dní zdarma

Začněte během 20 vteřin

Vložte platnou doménu, prosím (www.priklad.cz).
 • Platební karta není potřeba
 • Není třeba žádná instalace
 • Bez závazků