Pokročilé filtrování pomocí operátorů

Snadné a účinné filtrování je jednou z předností ContentKingu. Umožňuje vám totiž rychle vyhledávat napříč weby všech velikostí, a na základě výsledků pak vytvářet segmenty.

Při filtrování na základě polí s libovolnou vstupní hodnotou vám ContentKing umožňuje modifikovat dotaz pomocí pokročilých operátorů, které aktivujete kliknutím na ikonku blesku na konci pole:

Pokročilé filtrování pomocí operátorů - ContentKing

Nyní se podíváme na jednotlivé operátory a ukážeme si, jakým způsobem ovlivní filtrování následující ukázkové sady výsledků:

URL Titulek
/ <title>Titulek popisující domovskou stránku</title>
/blog/ <title>Stránka obsahující přehled blogu</title>
/blog/contentking-is-awesome/ <title>Už jste slyšeli o auditu nové generace?</title>
/content/blog/example/ <title>Ukázkový blogový článek v podadresáři content</title>
/empty-title/ <title></title>
/no-title/ Nedefinováno

Obsahuje (hodnotu)

Položky v sadě výsledků musí obsahovat zadanou hodnotu.

Příklad

Při použití tohoto operátoru a zadání hodnoty /blog/ do pole URL bude sada výsledků vypadat následovně:

Shoda URL Titulek
no / <title>Titulek popisující domovskou stránku</title>
no /blog/ <title>Stránka obsahující přehled blogu</title>
no /blog/contentking-is-awesome/ <title>Už jste slyšeli o auditu nové generace?</title>
no /content/blog/example/ <title>Ukázkový blogový článek v podadresáři content</title>
no /empty-title/ <title></title>
no /no-title/ Nedefinováno

Neobsahuje (hodnotu)

Položky v sadě výsledků nesmí obsahovat zadanou hodnotu.

Příklad

Při použití tohoto operátoru a zadání hodnoty /blog/ do pole URL bude sada výsledků vypadat následovně:

Shoda URL Titulek
no / <title>Titulek popisující domovskou stránku</title>
no /blog/ <title>Stránka obsahující přehled blogu</title>
no /blog/contentking-is-awesome/ <title>Už jste slyšeli o auditu nové generace?</title>
no /content/blog/example/ <title>Ukázkový blogový článek v podadresáři content</title>
no /empty-title/ <title></title>
no /no-title/ Nedefinováno

Začíná na (hodnotu)

Položky v sadě výsledků musí začínat zadanou hodnotou (shoda ve směru zleva doprava).

Příklad

Při použití tohoto operátoru a zadání hodnoty /blog/ do pole URL bude sada výsledků vypadat následovně:

Shoda URL Titulek
no / <title>Titulek popisující domovskou stránku</title>
no} /blog/ <title>Stránka obsahující přehled blogu</title>
no /blog/contentking-is-awesome/ <title>Už jste slyšeli o auditu nové generace?</title>
no /content/blog/example/ <title>Ukázkový blogový článek v podadresáři content</title>
no /empty-title/ <title></title>
no /no-title/ Nedefinováno

Přesná shoda (s hodnotou)

Položky v sadě výsledků se musí přesně shodovat se zadanou hodnotou, což znamená, že se před ani za zadanou hodnotou nesmí nacházet žádné další znaky (na rozdíl od operátoru Obsahuje).

Příklad

Při použití tohoto operátoru a zadání hodnoty /blog/ do pole URL bude sada výsledků vypadat následovně:

Shoda URL Titulek
no / <title>Titulek popisující domovskou stránku</title>
no /blog/ <title>Stránka obsahující přehled blogu</title>
no /blog/contentking-is-awesome/ <title>Už jste slyšeli o auditu nové generace?</title>
no /content/blog/example/ <title>Ukázkový blogový článek v podadresáři content</title>
no /empty-title/ <title></title>
no /no-title/ Nedefinováno

(Hodnota) chybí

Sada výsledků musí obsahovat pouze položky, u kterých daný prvek není definován. Příklad: Pokud stránka nemá definovaný titulek, bude zahrnuta v sadě výsledků.

Mějte na paměti, že tento operátor je aplikovatelný pouze u některých polí. Například pole URL nikdy nemůže obsahovat nedefinovaný prvek, a proto u něj tento operátor není k dispozici.

Příklad

Při použití tohoto operátoru v poli Název (titulek) bude sada výsledků vypadat následovně:

Shoda URL Titulek
no / <title>Titulek popisující domovskou stránku</title>
no /blog/ <title>Stránka obsahující přehled blogu</title>
no /blog/contentking-is-awesome/ <title>Už jste slyšeli o auditu nové generace?</title>
no /content/blog/example/ <title>Ukázkový blogový článek v podadresáři content</title>
no /empty-title/ <title></title>
no /no-title/ Nedefinováno

Prázdný

Sada výsledků musí obsahovat pouze položky, u kterých daný prvek definován je, avšak má prázdnou hodnotu. Příklad: Pokud má stránka definovaný titulek, jehož hodnota je však prázdná, bude zahrnuta v sadě výsledků.

Mějte na paměti, že tento operátor je aplikovatelný pouze u některých polí. Například pole URL nemůže mít nikdy prázdnou hodnotu, a proto u něj tento operátor není k dispozici.

Příklad

Při použití tohoto operátoru v poli Název (titulek) bude sada výsledků vypadat následovně:

Shoda URL Titulek
no / <title>Titulek popisující domovskou stránku</title>
no /blog/ <title>Stránka obsahující přehled blogu</title>
no /blog/contentking-is-awesome/ <title>Už jste slyšeli o auditu nové generace?</title>
no /content/blog/example/ <title>Ukázkový blogový článek v podadresáři content</title>
no /empty-title/ <title></title>
no /no-title/ Nedefinováno

Využití regulárních výrazů

Sada výsledků se musí shodovat se zadaným regulárním výrazem. Vzhledem k širokým možnostem využití regulárních výrazů nebudeme uvádět konkrétní příklad, avšak je důležité mít na paměti, že naše regulární výrazy jsou ukotvené. Filtr tedy nepodporuje přidávání vlastních ukotvení jako ^ a $.

Získejte zkušební verzi na 14 dní zdarma

Začněte během 20 vteřin

Vložte platnou doménu, prosím (www.priklad.cz).
  • Platební karta není potřeba
  • Není třeba žádná instalace
  • Bez závazků