Propojení účtů

Funkce Propojení účtů slouží k propojení jednotlivých ContentKing účtů a využívají ji především agentury, které díky ní mohou spolupracovat s klienty, kteří mají svůj vlastní ContentKing účet.

Výhody funkce Propojení účtů

Funkce Propojení účtů umožňuje snadnou spolupráci několika různých ContentKing účtů.

Přístup k webům

Když jste připojeni k účtu svého klienta prostřednictvím funkce Propojení účtů, najdete jeho weby v navigační liště i v okně Weby a můžete s nimi pracovat stejně jako s weby ve svém účtu.

Přístup k nastavení účtu

V sekci Účet můžete přepínat mezi svým účtem a připojenými účty klientů.

Weby klientů nezabírají místo ve vašem Balíčku stránek

Weby v připojených účtech klientů na rozdíl od webů ve vašem účtu nezabírají místo ve vašem předplaceném Balíčku stránek.

Propojení účtů a uživatelské role

Přístup do připojených účtů funguje pouze jednostranně. Uživatelé účtu agentury mají přístup k připojeným účtům klientů, avšak klientské účty do účtu agentury přístup nemají.

Přístupová práva

Při nastavování Propojení účtů si můžete zvolit preferovanou úroveň přístupu.

Provádění změn
Pokud při výběru přístupových práv zvolíte možnost Provádění změn, znamená to, že:

 • Manažeři mohou spravovat Nastavení webů (segmenty, ignorování problémů atd.) a také měnit nastavení webových stránek v sekci Účet.
 • Členové mohou spravovat Nastavení webů za předpokladu, že tato práva mají v účtu vaší agentury, avšak nikdy nemohou měnit nastavení webových stránek v sekci Účet.

Pouze pro čtení
Pokud při výběru přístupových práv zvolíte možnost Pouze pro čtení, znamená to, že ani manažeři ani členové nebudou moci provádět jakékoli změny, tzn. nebudou moci ani spravovat Nastavení webů(segmenty, ignorování problémů atd.), ani měnit nastavení webových stránek v sekci Účet.

Nastavení propojení

Propojení účtů mohou iniciovat obě strany – agentura i klient.

Žádost o propojení ze strany agentury

Postupujte následovně:

 1. Jděte do sekce Účet
 2. Přepněte na záložku Nastavení účtu
 3. Klikněte na tlačítko Propojit s agenturou ve spodní části obrazovky.
 4. Zvolte preferovaná přístupová práva a zadejte e-mailovou adresu uživatele účtu agentury s manažerskými právy
 5. Klikněte na tlačítko Udělit přístup

Klient nyní obdrží e-mail, který musí nejprve potvrdit, aby vzniklo propojení.

Žádost o propojení ze strany klienta

Postupujte následovně:

 1. Jděte do sekce Účet
 2. Přepněte na záložku Nastavení účtu
 3. Klikněte na tlačítko Propojit s agenturou ve spodní části obrazovky.
 4. Zvolte preferovaná přístupová práva a zadejte e-mailovou adresu uživatele účtu agentury s manažerskými právy
 5. Klikněte na tlačítko Udělit přístup

Agentura nyní obdrží e-mail, který musí nejprve potvrdit, aby vzniklo propojení.

Smazání/odebrání přístupu

Jako agentura můžete smazat přístup k připojeným účtům klientů a jako klient můžete odebrat přístup připojenému účtu agentury.

Postupujte následovně:

 1. Jděte do sekce Účet
 2. Přepněte na záložku Nastavení účtu
 3. Klikněte na tlačítko Smazat přístup (pro agentury) nebo Odebrat přístup (pro klienty)

Získejte zkušební verzi na 14 dní zdarma

Začněte během 20 vteřin

Vložte platnou doménu, prosím (www.priklad.cz).
 • Platební karta není potřeba
 • Není třeba žádná instalace
 • Bez závazků