V ContentKingu nikdy nebudete platit za uživatele. Nejste tedy nijak omezeni počtem členů týmu, které chcete do svého účtu přidat.

Uživatelské role

V ContentKingu jsou k dispozici tři uživatelské role: Přispěvatel, Člen a Manažer.

Přispěvatel

Přispěvatel je uživatelská role s nejvíce omezenými právy. Tato role je zejména užitečná pro agentury, které chtějí svým klientům poskytnout přístup k jejich webům v ContentKingu.

Přispěvatelé mají přístup pouze ke konkrétním webům, které jim přidělíte, a nemohou měnit nastavení funkcí jako segmenty či ignorování problémů ani nastavení webu či účtu samotného.

Poznámka: tato uživatelská role je dostupná v rámci plánů Standard, Pro a Enterprise. Více informací o cenových plánech a dostupných funkcích najdete v našem Ceníku.

Člen

Členové mají přístup ke všem webům ve vašem účtu, ale nemohou provádět jakékoliv změny nebo zasílat pozvání pro další uživatele.

U Členů si při posílání pozvánky můžete rovněž zvolit, zda budou moci měnit nastavení segmentů, ignorování problémů a sdílených sad sloupců.

Manažer

Manažeři mají plný přístup do účtu, který jim dovoluje zasílat pozvání dalším lidem a také měnit fakturační údaje.

Nastavení uživatelů

K pozvání nového, smazání existující nebo pro změnu role uživatele potřebujete být v roli Manažera.

Pozvání nového uživatele

K pozvání nového uživatele následujte tyto kroky:

 1. Přejděte do sekce Účet
 2. Vyberte kolonku Členové týmu
 3. Klikněte na zelené tlačítko Pozvat do týmu nového člena
 4. Vložte emailovou adresu uživatele
 5. Vyberte roli, kterou mu chcete přidělit
 6. V případě Přispěvatele: vyberte ke kterému webu nebo webům mu chcete dát přístup
 7. Klikněte na Poslat pozvánku

Uživatele obdrží email, který je pozve do vašeho ContentKing účtu.

Odstranění uživatele

Pro smazání uživatele z účtu následujte tyto kroky:

 1. Přejděte do sekce Účet
 2. Vyberte kolonku Členové týmu
 3. Klikněte na uživatele, kterého chcete odstranit
 4. V dolní části obrazovky klikněte Odstranit z týmu
 5. Potvrďte odstranění

Mějte na paměti, že pro opětovný přístup musí být uživatel znovu pozván.

Změna role uživatele

Pro změnu role uživatele následujte tyto kroky:

 1. Přejděte do sekce Účet
 2. Vyberte kolonku Členové týmu
 3. Klikněte na uživatele, jehož roli chcete změnit
 4. Klikněte na Změnit roli v horní části obrazovky
 5. Vyberte novou roli a klikněte na tlačítko uložit

Získejte zkušební verzi na 14 dní zdarma

Začněte během 20 vteřin

Vložte platnou doménu, prosím (www.priklad.cz).
 • Platební karta není potřeba
 • Není třeba žádná instalace
 • Bez závazků