Uživatelské účty a role

V ContentKingu nikdy nebudete platit za počet uživatelů, a do svého účtu tak můžete pozvat tolik uživatelů, kolik jen chcete.

Uživatelské role

ContentKing nabízí čtyři různé uživatelské role: Viewer, Editor, Manažer a Administrátor.

Viewer

Uživatelé s rolí Viewer mají přístup “pouze pro čtení” a nemohou měnit nastavení funkcí jako segmenty či ignorování problémů ani nastavení webů či účtu samotného. Kromě toho tito uživatelé rovněž nemohou zvát nové členy týmu do účtu.

Ve výchozím stavu mají uživatelé s rolí Viewer přístup ke všem webům v účtu, avšak jejich přístup lze rovněž omezit pouze na vybrané weby. Tato možnost může být užitečná zejména v případě, že jste marketingová agentura a chcete dát svým klientům přístup k jejich webům v ContentKingu.

Editor

Editoři nemohou měnit nastavení webů a účtu, ale mohou provádět změny nastavení segmentů, ignorování problémů a sdílených sad sloupců.

Ve výchozím stavu mají uživatelé s rolí Editor přístup ke všem webům v účtu, avšak jejich přístup lze rovněž omezit pouze na vybrané weby (stejně jako u role Viewer).

Manažer

Manažeři mají plný přístup k účtu. Mohou měnit nastavení webů i účtu a také zvát nové členy týmu.

Role Manažer je zpravidla nejlepší volbou, když do svého ContentKing účtu chcete pozvat kolegy ze své organizace.

Administrátor

Administrátor je uživatelská role s nejvyššími pravomocemi, která je dostupná pouze v rámci plánu Enterprise (viz náš Ceník).

Kromě všech práv, která mají Manažeři, mohou Administrátoři spravovat rovněž kontrolu přístupu, v rámci které mohou nastavovat povolené domény, vynucovat dvoufázové ověření u všech uživatelů v účtu a měnit práva Manažerů.

Pokud o tuto uživatelskou roli máte zájem, neváhejte nás kontaktovat a rádi to s vámi probereme.

Nastavení uživatelů

K pozvání nového, smazání existující nebo pro změnu role uživatele potřebujete být v roli Manažera.

Pozvání nového uživatele

K pozvání nového uživatele následujte tyto kroky:

 1. Přejděte do sekce Účet
 2. Vyberte kolonku Členové týmu
 3. Klikněte na zelené tlačítko Pozvat do týmu nového člena
 4. Vložte emailovou adresu uživatele
 5. Vyberte roli, kterou mu chcete přidělit
 6. Pokud zvete uživatele s rolí Viewer nebo Editor, zvolte, ke kterým webům bude mít přístup
 7. Klikněte na Poslat pozvánku

Uživatele obdrží email, který je pozve do vašeho ContentKing účtu.

Odstranění uživatele

Pro smazání uživatele z účtu následujte tyto kroky:

 1. Přejděte do sekce Účet
 2. Vyberte kolonku Členové týmu
 3. Klikněte na uživatele, kterého chcete odstranit
 4. V dolní části obrazovky klikněte Odstranit z týmu
 5. Potvrďte odstranění

Mějte na paměti, že pro opětovný přístup musí být uživatel znovu pozván.

Změna role uživatele

Pro změnu role uživatele následujte tyto kroky:

 1. Přejděte do sekce Účet
 2. Vyberte kolonku Členové týmu
 3. Klikněte na uživatele, jehož roli chcete změnit
 4. Klikněte na Změnit roli v horní části obrazovky
 5. Vyberte novou roli a klikněte na tlačítko uložit

Získejte zkušební verzi na 14 dní zdarma

Začněte během 20 vteřin

Vložte platnou doménu, prosím (www.priklad.cz).
 • Platební karta není potřeba
 • Není třeba žádná instalace
 • Bez závazků