Looka je internetová platforma, která pomocí mechanismů strojového učení a umělé inteligence vytváří loga a vizuální identity pro startupy, podnikatele či menší podniky. Její tým tvoří přes 40 vývojářů, designérů, pracovníků zákaznické podpory a marketérů, jejichž společným cílem je vytvářet skvělý design, který je zároveň dostupný pro každého.

Počáteční výzva

Looka nedávno změnila svůj název z původního Logojoy a v rámci této změny přešla také na novou doménu. Během této migrace webu členové týmu narazili na potíže s přesměrováním a rychle si uvědomili, že potřebují najít způsob, jak monitorovat celkovou kondic svého webu z hlediska SEO v reálném čase.

Kromě udržení a zlepšení svého SEO chtěla Looka zlepšit rovněž produktivitu a reakční dobu. On-page změny prováděné na webu do té doby zaznamenávali manuálně do tabulek, což je metoda, která jednak skýtá obrovský prostor pro chyby, a jednak je také náročná z hlediska vynaložených zdrojů.

Řešení

Elijah-Blue Vieau, který ve firmě Looka působí jako SEO manažer, narazil na ContentKing a rychle zjistil, že se jedná přesně o to řešení, které hledají. Manuálně spravované tabulky tak rychle nahradila funkce automatického sledování změn v ContentKingu.

Elijah-Blue Vieau, který ve firmě Looka působí jako SEO manažer, při práci s ContentKingem.
Elijah-Blue Vieau, který ve firmě Looka působí jako SEO manažer, při práci s ContentKingem.

Začít pracovat s ContentKingem bylo pro celý tým nesmírně snadné, a díky propojení s Google Analytics a Google Search Console mohli všichni jeho členové sledovat všechny klíčové ukazatele výkonnosti přímo v ContentKingu.

Potřebovali jsme kontrolu kvality, kterou nyní díky ContentKingu máme.

Dalším krokem bylo propojení ContentKingu se Slackem, díky kterému členové týmu dostávají upozornění o SEO problémech a důležitých změnách na webu přímo do zvoleného Slack kanálu. Prostřednictvím těchto upozornění ve společném Slack kanálu ContentKing propojil SEO tým s vývojáři, díky čemuž došlo k dramatickému snížení reakční doby při řešení technických SEO problémů.

Elijah-Blue Vieau
Elijah-Blue Vieau
SEO manažer, Looka

ContentKing v rámci našich SEO procesů funguje jako systém auditu a upozornění v reálném čase. Prostřednictvím záznamů o všech důležitých změnách, prováděných na našem webu propojuje vývojářský a SEO tým a zajišťuje, že kdykoli se něco pokazí, všichni o tom víme.

A díky neustálému auditu webu, během kterého ContentKing automaticky detekuje problémy, může Looka průběžně optimalizovat svůj web pro co nejlepší SEO kondici.

Výsledky

V důsledku vylepšení provedených na základě reportů o problémech, které ContentKing týmu poskytuje, zaznamenává Looka stabilní nárůst viditelnosti ve vyhledávání. Díky automatické kontrole kvality zajištěné neustálým monitoringem je pak tato viditelnost dále udržována.

Díky propojení se Slackem Looka zvýšila míru spolupráce mezi jednotlivými členy svého týmu, což vedlo k výraznému zlepšení reakční doby:

Elijah-Blue Vieau
Elijah-Blue Vieau
SEO manažer, Looka

Díky propojení ContentKingu se Slackem se nám podařilo snížit reakční dobu při řešení technických SEO problémů o více než 70 %, a vše tak nyní probíhá mnohem rychleji. Možnost vyřešit problémy ještě předtím, než negativně ovlivní náš web, je pro nás naprosto zásadní.

Chcete také zvýšit produktivitu svého týmu o 70 %?

Na nic nečekejte a vyzkoušejte si ContentKing ihned!

Vložte platnou doménu, prosím (www.priklad.cz).